cito
16.12.10,20:14
Záložňa poskytne požičku. Splátky su mesačné.

Je potrebné rozúčtovať mesačnú splátku na istinu a úrok, alebo môžem najprv vyrovnať istinu a až po splatení istiny budem účtovať úrok?

Ktorý spôsob účtovania je správny (alebo ako to účtovať)?

1 spôsob:
378/211 - Poskyt. pôžičky (iba istina)
211/378 - Vrátenie pôžičky(iba istina)
378/662 - Zúčtovanie úroku (iba úrok)
211/378 - Splát. úroku (iba úrok)

2 spôsob:
378/211 - Poskyt. pôžičky (istina+úrok)
211/378 - Splátka istiny
211/662 - Splátka úroku


Ďakujem