kote1509
20.12.10,15:34
Dobry den, chcela by som sa poradit, co sa tyka sucasnej novinky, a to ze kazdy prenajimatel bytu sa bude musiet do 31.1.2011 prihlasit na zdravotne poistenie z dovodu prijmu z prenajmu.
Ide o to,ze moja sestra s priatelom na Slovensku prenajimaju byt. Ziju a pracuju v zahranici a tam platia aj vsetky odvody a dane. Tu z prenajmu bytu platili doteraz iba dane.
Ako je to v takomto pripade? Su aj oni povinni sa prihlasit na ZP, ked su vlastne poisteni v inej krajine. Viem,ze kedysi bol platny zakon, ze clovek pracujuci v EU nemohol byt naraz zdravotne poisteny v dvoch statoch. Teraz by to vlastne bolo to iste, aj ked tu by museli byt dobrovolne poisteni...
dakujem za rady.
maedert
06.01.11,16:10
Dobry den, aj mna zaujima uvedena tema.
Bola som v ZP, no bohuzial mi nevedeli nic zaväzne povedat.
Marco2008
12.01.11,23:06
Dobrý deň, uz pár hodín sa zaoberám touto témou, no po hrubom preštudovaní zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2011 si myslím že prihlasenie do ZP v tomto prípade nebude nutné.

§ 6, odst. 1 pojednáva o povinosti poistenca podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "prihláška") v zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia (§ 4), ak ďalej nie je ustanovené inak.

V § 4, odst. 2, sa hovorí citujem, " U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt 3) na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie vzniká aj dňom nasledujúcim po dni zániku skutočností uvedených v § 3 ods. 2 písm. a) až c) ".

A konečne § 3 ods. 2 písm. a) až c) , hovorí o tom že " Povinne verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to neplatí, aka) je zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca,
b) vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť,
c) dlhodobo sa zdržiava v cudzine a je zdravotne poistená v cudzine; za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov ".

Opravte ma prosím, ak sa mýlim
Vlado211
20.01.11,17:35
Tak po nekonecnom hladani a na internete som sa rozhodol napisat do VSZP a po 2 tyzdnoch som dostal tuto odpoved. Dufam ze pomoze vsetkym .


Dobrý deň,

v súlade s novelou zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov účinnou od 01.01.2011 sa osoba, ktorá do 31.12.2010 bola oprávnená na vykonávanie alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti uvedenej v §10b ods.1 písm. b) ods. 2 až 4 a k 31.12.2010 nebola samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej iba SZČO) sa považuje po 01.01.2011 za SZČO ak je oprávnená na vykonávanie tejto činnosti aj po 31.12.2010.

Na základe uvedeného osoba staršia ako 18 rokov, ktorá prenajíma nehnuteľnosti a bolo jej daňovým úradom SR pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), sa od 1.1.2011 na účely zdravotného poistenia na území SR považuje za SZČO.

Podľa čl. 13 nariadenia EÚ 883/2004 pri súbehu zamestnania a SZČO v rôznych štátoch EÚ sa uplatňuje legislatíva štátu zamestnania. Čiže ak bude mať osoba v SR iba príjmy z prenájmu a zároveň bude vykonávať zamestnanie v krajine EÚ, vzťahuje sa na ňu legislatíva danej krajiny a bude platiť poistné príspevky, vrátané zdravotného poistenia podľa legislatívy krajiny EÚ, t.j. ak príjem z prenájmu nevchádza do vymeriavacieho základu v danej krajine, tak nebude z tohto príjmu platiť odvody.

Pokiaľ si osoba už splnila svoje oznamovacie povinnosti a verejné zdravotné poistenie na území SR jej zaniklo z titulu zamestnania v EÚ (alebo na území SR jej nikdy nevzniklo verejné zdravotné poistenie a je zamestnaná v EÚ), nemá voči zdravotnej poisťovni oznamovacie a ani odvodové povinnosti.

V prípade, ak by osoba bola verejne zdravotne poistená iba v krajine svojho zamestnania a doposiaľ slovenskej zdravotnej poisťovni neoznámila vznik verejného zdravotného poistenia v zahraničí, pre ukončenie verejného zdravotného poistenia na území SR, ako aj určenie ťažiska záujmu z titulu prenájmu je potrebné predložiť relevantné doklady spolu s formulárom E101 resp. PD A1, ktorý určí legislatívu danej krajiny. Pokiaľ by osoba pri ukončení verejného zdravotného poistenia nepredložila formulár E101 resp. PD A1, slovenská zdravotná poisťovňa bude taktiež akceptovať aj iný doklad o existencii zdravotného poistenia v inom ČŠ EU (napr. pracovnú zmluvu, potvrdenie zamestnávateľa, potvrdenie príslušnej inštitúcie o poistení, formulár E104EU, E106EU a iné). Formulár E101 resp. PD A1 v SR vydáva Sociálna poisťovňa.

Ak by kompetentná inštitúcia určila uplatniteľnú legislatívu na území SR, oznamovacie a odvodové povinnosti sú podľa legislatívy SR.

Oznamovacie povinnosti je možné splniť osobným kontaktom na ktoromkoľvek klientskom pracovisku, prostredníctvom pošty (poštu je potrebné adresovať do poslednej zdravotnej poisťovne, do príslušnej pobočky v mieste trvalého bydliska, prípadne do pobočky príslušnej v mieste svojej činnosti ), alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.
Pepa
20.01.11,17:43
Prikladám odpoveď z Dôvery:

Vaša otázka: (17.1.2011)
Občan SR zamestnaný v Nemecku, poistený v Nemecku, prenajíma nehnuteľnosť na Slovensku. Má povinnosť registrovať sa do 31.1.2011 , platiť preddavky na ZP a podať RZZP?

Odpoveď: (20.1.2011)
Dobrý deň pani xxxxxx,dovoľujeme si Vám odpovedať na Vašu otázku.
Pokiaľ je občan SR zamestnaný a poistený na území Nemecka,tak sa pre neho vzťahuje legislatíva v Nemecku,v tomto prípade je oslobodený od registrovania a platenia preddavkov na území SR.V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás kontaktujte na našej bezplatnej infolinke 0800 150 150.Prajeme príjemný deň.S.Áčová,kontaktné centrum
Huslista
25.01.11,18:12
Co ak ide o osobu mimo EU?
Marikaby
25.01.11,18:19
S touto otázkou som sa obrátila na Všeob.ZP a dostala som túto vyčerpávajúcu odpoveď:

Nakoľko uvádzate, že občan SR vykonáva zárobkovú činnosť v krajine EU a v SR má pridelené DIČ z titulu prenájmu, uvádzame nasledovné:
-Osoba staršia ako 18 rokov, ktorá prenajíma nehnuteľnosti a bolo jej
daňovým úradom SR pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), sa od
1.1.2011 na účely zdravotného poistenia na území SR považuje za SZČO.

Podľa čl. 13 nariadenia EÚ 883/2004 pri súbehu zamestnania a SZČO v
rôznych štátoch EÚ sa uplatňuje legislatíva štátu zamestnania. Čiže
ak bude mať osoba v SR iba príjmy z prenájmu a zároveň bude
vykonávať zamestnanie v krajine EÚ, vzťahuje sa na ňu legislatíva
danej krajiny a bude platiť poistné príspevky, vrátané zdravotného
poistenia podľa legislatívy krajiny EÚ, t.j. ak príjem z prenájmu
nevchádza do vymeriavacieho základu v danej krajine, tak nebude z
tohto príjmu platiť odvody.

Pokiaľ si osoba už splnila svoje oznamovacie povinnosti a verejné
zdravotné poistenie na území SR jej zaniklo z titulu zamestnania v EÚ
(alebo na území SR jej nikdy nevzniklo verejné zdravotné poistenie a
je zamestnaná v EÚ), nemá voči zdravotnej poisťovni oznamovacie a
ani odvodové povinnosti.

V prípade, ak by osoba bola verejne zdravotne poistená iba v krajine
svojho zamestnania a doposiaľ slovenskej zdravotnej poisťovni
neoznámila vznik verejného zdravotného poistenia v zahraničí, pre
ukončenie verejného zdravotného poistenia na území SR, ako aj
určenie ťažiska záujmu z titulu prenájmu je potrebné predložiť
relevantné doklady spolu s formulárom E101 resp. PD A1, ktorý určí
legislatívu danej krajiny. Pokiaľ by osoba pri ukončení verejného
zdravotného poistenia nepredložila formulár E101 resp. PD A1,
slovenská zdravotná poisťovňa bude taktiež akceptovať aj iný doklad o
existencii zdravotného poistenia v inom ČŠ EU (napr. pracovnú zmluvu,
potvrdenie zamestnávateľa, potvrdenie príslušnej inštitúcie o
poistení, formulár E104EU, E106EU a iné). Formulár E101 resp. PD A1 v
SR vydáva Sociálna poisťovňa.

Ak by kompetentná inštitúcia určila uplatniteľnú legislatívu na území
SR, oznamovacie a odvodové povinnosti sú podľa legislatívy SR.

Oznamovacie povinnosti je možné splniť osobným kontaktom na
ktoromkoľvek klientskom pracovisku, prostredníctvom pošty (poštu je
potrebné adresovať do poslednej zdravotnej poisťovne, do príslušnej
pobočky v mieste trvalého bydliska, prípadne do pobočky príslušnej v
mieste svojej činnosti ), alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.

Bližšie informácie ohľadne platných zmien sú zverejnené aj na našej
stránke www.vszp.sk v sekcii Úvod > Pre platiteľov > Platenie
poistného

Taktiež informácie ohľadne zániku verejného zdravotného poistenia na
území SR sú zverejnené aj na našej stránke www.vszp.sk Úvod > Pre
poistencov > Chcem sa poistiť > Zánik poistného vzťahu


V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na tel.č.
0850 003 003 (zo zahraničia +421220817003) počas pracovných dní od
8.00 do 18.00 hod.

S pozdravom

Call centrum VŠZP
vicky
27.01.11,21:35
Ahojte, vedeli by ste mi poradit?
Zijeme aj s manzelom v zahranici (EU), prenajimame na SK byt, mame tam aj trvale bydlisko. V roku 2007 sme sa obidvaja odhlasili zo zdravotnej poistovne, nakolko sme sa zamestnali v zahranici.
Viem, ze ja ako zamestnana osoba na nemusim vobec registrovat na odvody do ZP, ale manzel ostal nezamestany v decembri 2010. Teraz nevieme ci sa on musi registrovat alebo nie. Vedeli by ste mi niekto poradit?

Dakujem.
lienkuliak
28.01.11,13:15
Dobrý deň , a čo v prípade, že som v krajine Eú na rodičovskej dovolenke, pracuje tam manžel, a ja prenajímam byt na Slovensku??? Som poistená zdravotne = rodinné poistenie. Zo zdravotnej poisťovne mi doporučili zrušiť si v Nemecku poistenie a prihlásiť sa na Slovensku, čo mi nedáva zmysel, nakoľko Slovenské poistenie nepotrebujem. ďakujem za odpoveď
kote1509
31.01.11,07:55
dobry den,ja som pisala horeuvedenu otazku. V piatok sa nam v zdravot. poistovni podarilo zistit, ze sestra nepotrebuje zdravot. poistovni dokladovat nic. Jej zamestnavatel jej v Anglicku odmietol vystavit formular E101, tak sme v piatok isli na ZP s malou dusickou,ze ako dopadneme. Ale kedze ona pri odhlaseni dokladovala kedysi prac. zmluvu,tak uz nemusi dokladovat nic a ani sa prihlasit na Slovensku. Neviem, ako to je v inych krajinach a pripadoch,ale najjednoduchsie je jednoznacne ist sa priamo opytat do svojej ZP.
Bibi2329
02.02.11,13:17
Dobry den!

Aj mna sa tyka vami rozoberana tema a taktiez som dostala informaciu, ze pokial obcan SR pracuje v zahranici, byva tam a je tam zdravotne poisteny, tak nemusi do zdravotnej poistovne odvadzat odvody z prenajmu bytu.

Vedel by mi prosim vas ktosi poradit v nasledovnej zalezitosti?:

Som majitelkou bytu na Slovensku. Mam sice slovenske obcianstvo ako aj pobyt na adrese, kde sa nachadza moj vlastny byt, ktory by som chcela prenajimat. Uz 8 rokov zijem trvalo v zahranici (Rakusko), kde som aj hlasena pobytom, kde som aj zdravotne poistena, kde som zarobkovo cinna a platim dane. Mohli by ste poskytnut informaciu, ci musim na Slovensku zdanit prijem z prenajmu bytu alebo to musim spravit v danom state? Podla informacii, ktore som ziskala uz skor, na zaklade zmluvy medzi Slovenskom a Rakuskom o zamedzeni dvojiteho zdanenia, si na Slovensku danove priznanie v mojom pripade za prijem v Rakusku podavat nemusim. Ale ako je to prosim Vas s danovym priznanim z prijmu z prenajmu bytu?
Velmi pekne Vam vopred dakujem!