anelly
22.12.10,07:09
asi už príliš veľa kombinujem :mee: , a tak som chcela poprosiť o radu. Firma dala vyrobiť pre svojich dlhoročných zamestnancov darčekové predmety, kde je uvedené ich meno a názov firmy. celková hodnota jedného predmetu je 10,00 €. Predmety boli vyrobené v zahraničí (EU).
- účtujú sa v takomto prípade predmety na 513? ako nedaňový náklad?
- treba tieto predmety samozdaniť?
Ďakujem za odpovede!
Zoltán Kovács
22.12.10,07:38
Ak boli zakúpené v tuzemsku, inom štáte EU, tak podliehajú režimu samozdanenia samozrejme.
Tieto predmety sa účtujú do spotreby, teda na 501. Je to riadny, daňovo uznateľný náklad. (Treba si naštudovať §19 zákona o dani z príjmov)
anelly
22.12.10,07:51
ďakujem pekne Zoltán, práve som doštudovala §19 ods.1 písm. h.
Martin Mocko
22.12.10,08:06
Podľa mňa tu treba riešiť až tri pohľady na problém. Daňový pohľad firmy, daňový pohľad zamestnanca a DPH.

Strana DPH:
1. samozdanenie
2. na výstupe odviesť DPH - §8 odst. 3

Daňový pohľad zamestnanca:
Zdaniť 19% ako nepeňažný príjem

Daňový pohľad firmy:
Toť otázka. Podľa mňa nejde o reklamný predmet. Možno by som to riešil cez SF
Zoltán Kovács
22.12.10,08:21
Martin: Takto som sa na to ani nepozrel. Máš samozrejme pravdu.