ekonom99
22.12.10,23:24
Dobrý deň,
je už schválené zdaňovanie dividend od r.2011? Ak áno, treba sa ešte teraz v decembri poponáhľať a nerozdelený zisk aspoň z časti minúť?
Ďakujem.
Zoltán Kovács
23.12.10,07:14
Áno je schválený. Ale čo má spoločné zdaňovanie dividend, podielov na zisku s jeho minutím v tomto roku?
Stefan2005
23.12.10,09:00
Nie zdaňovanie, ale odvod.
Povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré začalo po účinnosti tohto zákona - teda na zisk vytvorený za účtovné odobie začínajúce v roku 2011.
Nerozdelený zisk z rokov predchádzajúci roku 2011 nepodlieha odvodu ani v prípade jeho výplaty po 1.1.2011...
Ester plus
23.12.10,09:38
Spločník, ktorý má len podiel na zisku je povinný sa k 31.1.2011 registrovať v ZP?
ekonom99
24.12.10,14:44
vďaka za odpoveď, myslel som že sa odvody v r.2011 budú vzťahovať aj na starý nerozdelený zisk.