Minnie55
23.12.10,07:16
Ahoj :-)

Rada by som sa opýtala, ako je to s paltením DPH z poštovného. Keď som ja ako predajca platiteľom DPH a posielam tovar kupujúcemu a zároveň mu vystavujem faktúru, podlieha poštovného DPH ?
Ďakujem :-)
VieraPopluharova
23.12.10,07:36
Ahoj :-)

Rada by som sa opýtala, ako je to s paltením DPH z poštovného. Keď som ja ako predajca platiteľom DPH a posielam tovar kupujúcemu a zároveň mu vystavujem faktúru, podlieha poštovného DPH ?
Ďakujem :-)

Poštovné nepodlieha DPH.Samozrejme ak ide o klasické poštovné t.j. napr.: ak podávame na pošte list a pod.
V prípade ak ide o tovar posielany zasielkou ide o služby podľa :

§ 22
Základ dane pri dodaní
tovaru a služby

(1) Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby.

(2) Do základu dane podľa odseku 1 sa zahŕňajú aj

a) iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu,
b) súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka.
Minnie55
23.12.10,07:38
Ďakujem pekne za pomoc.
veronikasad
23.12.10,07:49
Poštovné nepodlieha DPH.
Nesúhlasím.

Zo stránky DR SR :

Otázka
Firma fakturuje klientom služby a pri tom aj náklady na poštovné, vzniknuté pri zabezpečovní služby. Je povinná fakturovať poštovné s DPH ?


Odpoveď
Podľa § 22 ods.1 zákona o DPH je základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok , ktorý je priamo spojený s cenou tovaru alebo služby.
Podľa § 22 ods. 2 sa do základu dane podľa ods. 1 zahŕňajú aj iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu ako aj súvisiace náklady .
Z uvedeného vyplýva, že náklady, ktoré dodávateľovi tovaru alebo služby vzniknú v spojitosti s dodaním tovaru alebo služby, sa nezdaňujú osobitne. Osobitne je možné zdaňovať iba taký "náklad", ktorý tvorí samostatné poskytnutie služby alebo tovaru, t.j. ak si ho objednávateľ objednal ako samostatné plnenie. To znamená, ak napr. poštovné je súvisiacim nákladom dodávateľa pri dodaní služby, potom poštovné je súčasťou základu dane pri dodaní služby a tým podlieha rovnakému daňovému režimu ako dodanie služby.
Dáša_
23.12.10,08:32
Nesúhlasím.

Zo stránky DR SR :

Otázka
Firma fakturuje klientom služby a pri tom aj náklady na poštovné, vzniknuté pri zabezpečovní služby. Je povinná fakturovať poštovné s DPH ?


Odpoveď
Podľa § 22 ods.1 zákona o DPH je základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok , ktorý je priamo spojený s cenou tovaru alebo služby.
Podľa § 22 ods. 2 sa do základu dane podľa ods. 1 zahŕňajú aj iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu ako aj súvisiace náklady .
Z uvedeného vyplýva, že náklady, ktoré dodávateľovi tovaru alebo služby vzniknú v spojitosti s dodaním tovaru alebo služby, sa nezdaňujú osobitne. Osobitne je možné zdaňovať iba taký "náklad", ktorý tvorí samostatné poskytnutie služby alebo tovaru, t.j. ak si ho objednávateľ objednal ako samostatné plnenie. To znamená, ak napr. poštovné je súvisiacim nákladom dodávateľa pri dodaní služby, potom poštovné je súčasťou základu dane pri dodaní služby a tým podlieha rovnakému daňovému režimu ako dodanie služby.

K tomuto ešte doplním citáciu zo zákona


§ 28
Poštové služby
(http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-05-2010-a.html#hore)


Oslobodené od dane sú univerzálne poštové služby.7) Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou poštovou službou.

Poznámka 7) § 3 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.


Univerzálnu poštovú službu môže poskytovať iba Slovenská pošta - iba oni môžu fakturovať poštové bez DPH.

Iba ak by si poštové iba prefakturovala - ale to by sa muselo aj inak účtovať a muselo by byť v presnej výške ako ho dá pošta.
zanetka68
23.12.10,08:59
Ja vždy fakturujem tovar + DPH alebo službu + DPH a k tomu poštovné a napr. balné + DPH (poštovné a balné navršujem o maržu).
Minnie55
23.12.10,09:02
A keby som účtovala poštovné len v takej výške, v akej ho skutočne zaplatím pošte ? Aj tak musím odviesť DPH ?
zanetka68
23.12.10,09:23
Podľa môjho názoru nie je Vaša firma oprávnená poskytovať poštovné služby oslobodené ako Slovenská pošta. Firma musí mať licenciu poskytnutú Poštovým úradom, inak nemôžeš fakturovať poštovné ako oslobodenú službu. (viď. §28 zákona o DPH).
Dáša_
23.12.10,09:39
A keby som účtovala poštovné len v takej výške, v akej ho skutočne zaplatím pošte ? Aj tak musím odviesť DPH ?

Dokážeš vždy presne povedať, aké bude poštovné? Máš presnú váhu? Alebo posielaš iba rovnaké zásielky? Mňa dodnes občas prekvapí výška poštovného :)
Naviac, musela by si účtovať každú faktúru na viackrát - jednu časť ako tržbu, ďalšiu a dph a poslednú ako refakturáciu. A následne by sa ti to malo stretať s tým, čo máš z pošty - t.j. musela by si aj poštovné deliť.

Ja teda mám eshop už viac ako 5 rokov, ale toto som skúšala iba chvíľu :D

Teraz mám náklady na expedíciu, kde je schované aj poštovné, aj balne a normálne s DPH.
zanetka68
23.12.10,10:07
Naša firma často posiela zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty. Pred nedávnom som požiadala pracovníčku pošty, aby mi poslala cenníky. Cenníky sú aj na hlavnej stránke pošty. http://cennik.posta.sk/ A váhu mám od kolegýň, ktoré balia zásielku a posielajú.
zanetka68
23.12.10,10:32
Dokážeš vždy presne povedať, aké bude poštovné? Máš presnú váhu? Alebo posielaš iba rovnaké zásielky? Mňa dodnes občas prekvapí výška poštovného :)
Naviac, musela by si účtovať každú faktúru na viackrát - jednu časť ako tržbu, ďalšiu a dph a poslednú ako refakturáciu. A následne by sa ti to malo stretať s tým, čo máš z pošty - t.j. musela by si aj poštovné deliť.

Ja teda mám eshop už viac ako 5 rokov, ale toto som skúšala iba chvíľu :D

Teraz mám náklady na expedíciu, kde je schované aj poštovné, aj balne a normálne s DPH.

Aj tak sa dá. V konečnom dôsledku ide o to, že z poštovného a balného odvádzaš DPH. :)