Alena Spišiaková
25.12.10,15:35
Ahojte,

keď niekto preruší živnosť, tak pri tvorbe a podaní DP musím robiť úpravy ako pri zrušení živnosti??? Napr.: Dať hodnotu zásob materiálu al. tovaru do príjmu, neuhradené záväzky do výdaja, neuhradené pohľadávky do príjmu atď. (hovorím o jednoduchom účtovníctve) a takto "vyčistiť" od týchto položiek výkaz o majetku a záväzkoch???

Ďakujem
m.hladka
25.12.10,15:43
Áno.
veronikasad
25.12.10,17:35
Ahojte,

keď niekto preruší živnosť, tak pri tvorbe a podaní DP musím robiť úpravy ako pri zrušení živnosti??? Napr.: Dať hodnotu zásob materiálu al. tovaru do príjmu, neuhradené záväzky do výdaja, neuhradené pohľadávky do príjmu atď. (hovorím o jednoduchom účtovníctve) a takto "vyčistiť" od týchto položiek výkaz o majetku a záväzkoch???

Ďakujem
K akému dátumu a na aké obdobie bola živnosť prerušená ?
Alena Spišiaková
29.12.10,20:38
v strede decembra 2010 na 6 mesiacov, takže niekedy v polke júna 2011 začne podnikať, alebo aj skôr, podľa toho, ako bude robota, alebo či mu dajú príspevok na podnikanie na UP.
KEJKA
29.12.10,20:49
kedže prerušenie presiahne koniec roka a on musí podať DPFO, tak týmto si vysporiada stávajúci majetok a záväzky.
betka
31.12.10,14:37
ZDP:

17/(8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý

a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo 14, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,


(9) Na účely zistenia základu dane podľa odseku 8 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu je zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti, prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností alebo skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo poberania príjmov z prenájmu.
Maxinka
04.02.11,15:05
kedže prerušenie presiahne koniec roka a on musí podať DPFO, tak týmto si vysporiada stávajúci majetok a záväzky.
neviem:confused:
to sa urobí cez Uzávierkové operácie? a v PD to bude ako POZD?
Zita5
04.02.11,15:21
neviem:confused:
to sa urobí cez Uzávierkové operácie? a v PD to bude ako POZD?

Pozrite si túto tému , sú tam vyjadrenia DRSR .http://www.porada.sk/t104283-poucenie-k-dp-b-riadok-40-41-rok-2008-a.html


http://www.porada.sk/979341-post131.html

http://www.porada.sk/983132-post173.html
Maxinka
04.02.11,16:09
hmm...veľa z toho neviem, ale viem že to musím zdaniť takže to dám ako príjem OZD - ostatné.
Zita5
04.02.11,18:57
hmm...veľa z toho neviem, ale viem že to musím zdaniť takže to dám ako príjem OZD - ostatné.

Ja som tie príspevky vlastne priložila kvôli :


Záver : podnikatelia účtujúci v JU , ak ukončia živnosť resp.pozastavia,prerušia použijú ÚUO v peňažnom denníku a podnikatelia , ktorí upravujú ZD pri prechode z paušálnych výdavkov na JU tak použijú riadok 40-41 .

T.j. ak ste účtovnou jednotkou , tak pri ukončení podnikania upravujete ZD v peňažnom denníku prostredníctvom účtovných uzávierkových operácii.

Ak ukončí živnosť SZČO , ktorý uplatňoval paušálne výdavky , tak robí úpravu ZD v r.41 a v r.42 daňového priznania , preto lebo nie je účtovnou jednotkou a v účtovných knihách neúčtuje .
paula2
09.03.11,10:38
Už som z toho magor....Účtujem v JÚ ,pozastavila som živnosť.Prečítala som toho veľa a niekde je napísané to a niekde ono...Je to tak alebo nie ? Ako to napísala Zita5 - Záver : podnikatelia účtujúci v JU , ak ukončia živnosť resp.pozastavia,prerušia použijú ÚUO v peňažnom denníku a podnikatelia , ktorí upravujú ZD pri prechode z paušálnych výdavkov na JU tak použijú riadok 40-41 .
paula2
09.03.11,11:15
Takže ked som účtovala v JÚ r.2010,nebudem upravovať základ dane v DP,r.40 a 41... ale v PD. Výkaz o M a Z bude nulový ? A k akému dátumu ? K 09.11.2010 ( ked som prerušila živnosť ) alebo k 31.12.2010 ? A od 01/2010 do 11/2010 ?