Milan7
27.12.10,11:52
Prosím o pomoc pri probléme dodania tovaru do ČR. Slovenský daňovník sa zaoberá likvidáciou špecifického odpadu , ktorý sa nelikviduje na území SR. Odpad nakúpi od SK dodávateľov a následne ho dodá českému spracovateľovi ( registrovanému v ČR pod CZ). Kedže sa jedná o nebezpečný odpad , tak slovenský daňovník ešte musí za tento odpad českému odberateľovi zaplatiť. Ten vystaví faktúru bez DPH.
1. Jedná sa o dodanie tovaru , ale slovenský dodávateľ musí zaplatiť za toto dodanie tovaru ( teda protihodnota tovaru je nulová , alebo je to hodnota ktorú dodávateľ zaplatí ? )
2. Český odberateľ vystavil za tovar faktúru bez DPH. Kto vlastne má povinnosť odviesť DPH ?
Zo strany slovenského dodávateľa je to dodanie tovaru ( aj keď za toto dodanie musí zaplatiť ) teda tento obchod nie je predmetom DPH?
3. Uviesť tento obchod do súhrnného výkazu ? Keď áno s hodnotou , ktorú musí slovenský dodávateľ zaplatiť ?

Ďakujem za každú odpoveď , radu. Po TLF hovore na DÚ som dostal " vyhýbavú odpoveď " takže som z toho jeleň. Ďakujem. :mad:
betka
27.12.10,15:58
ZAujímavá otázka, nikto nič, ja mám len poznámočku:

Milan, ty ako odberateľ od Slovákov, platíš Slovákom za odpad. Tebe vzniká náklad (výdavok) a Ty platíš ešte aj CZ za to, že im to dodáš, veď máš stratu, podľa mňa..:o:confused::confused:
Rozalka
27.12.10,16:07
Podľa mňa aj na Slovensku fakturuje Milan, za zneškodnenie nebezpečného odpadu. Inak prečo by to robil ... A takisto, firma CZ Milanovi dodáva službu a fakturuje za zneškodnenie. Či tomu nerozumiem?
danushka
27.12.10,16:19
A nie sú tu pomiešané hrušky s jablkami?

Tovar je tovar a služba je služba...

Tovar, ktorý je určený na likvidáciu už nie je tovarom, asi by bol odpísaný.
Ak sa jedná o likvidáciu nebezpečného odpadu ako sprievodného produktu pri procese nejakej výroby apd., tak jeho likvidácia sa považuje za službu.

Viem si takúto likvidáciu predstaviť medzi SK zd.osobou A a SK zd.osobou B a CZ dodávateľom služby C.
Pričom A - majiteľ odpadu, B - sprostredkovateľ likv.odpadu, C - vykonávateľ likvidácie odpadu.

Vtedy by fakturácia vyzerala nasledovne :
B fakturuje A so slovenskou daňou
C fakturuje B bez dane a B si takúto fa u nás dodaní
Milan7
27.12.10,17:05
Vyzerá to zložito , ale keď slovenský daňovník odovzdá ( dodá ) tento nebezpečný odpad českému spracovateľovi , ten mu vystaví potvrdenie o" spracovaní nebezpečného odpadu" a na základe tohoto potvrdenia firma vystaví faktúry slovenským producentom tohoto odpadu , ktorí za túto službu zaplatia. ( na tento postup - nebezpečný odpad )platia určité špecifiká. Nebezpečný odpad nakupuje len v minimálnom množstve , väčšinou tento od producentov obdrží zadarmo. Jeho ziskom je rozdiel medzi nákladmi na jeho uskladnenie , prevoz do ČR a odplatou za jeho odovzdanie spracovateľovi a výnosom , ktorý mu zaplatia slovenskí producenti za jeho odvoz a následnú likvidáciu.
Milan7
27.12.10,17:21
Ešte k tomu "majiteľovi odpadu". Producent odpadu má zmluvu o likvidácii odpadu a v podstate klient tento odpad " zvyčajne bezplatne obdrží " - podľa mňa sa týmto momentom stáva aj jeho vlastníkom ( zo zmluvy medzi týmito subjektami to nie je jasné ) a je na jeho zodpovednosti , že tento odpad dokáže ekologicky zlikvidovať ( resp. túto činnosť zabezpečí u českého spracovateľa ) . Platbu od slov.producentov má podmienenú doložením potvrdenia o jeho spracovaní.
a_je_to
27.12.10,17:32
Prosím o pomoc pri probléme dodania tovaru do ČR. Slovenský daňovník sa zaoberá likvidáciou špecifického odpadu , ktorý sa nelikviduje na území SR. Odpad nakúpi od SK dodávateľov a následne ho dodá českému spracovateľovi ( registrovanému v ČR pod CZ). Kedže sa jedná o nebezpečný odpad , tak slovenský daňovník ešte musí za tento odpad českému odberateľovi zaplatiť. Ten vystaví faktúru bez DPH.
1. Jedná sa o dodanie tovaru , ale slovenský dodávateľ musí zaplatiť za toto dodanie tovaru ( teda protihodnota tovaru je nulová , alebo je to hodnota ktorú dodávateľ zaplatí ? )
2. Český odberateľ vystavil za tovar faktúru bez DPH. Kto vlastne má povinnosť odviesť DPH ?
Zo strany slovenského dodávateľa je to dodanie tovaru ( aj keď za toto dodanie musí zaplatiť ) teda tento obchod nie je predmetom DPH?
3. Uviesť tento obchod do súhrnného výkazu ? Keď áno s hodnotou , ktorú musí slovenský dodávateľ zaplatiť ?

Ďakujem za každú odpoveď , radu. Po TLF hovore na DÚ som dostal " vyhýbavú odpoveď " takže som z toho jeleň. Ďakujem. :mad:

... asi nebudeš sám ... kto je z tohto príspevku jeleň. Lebo tu zrejme chýbajú úplné informácie. Hlavne, čo je tu výnos, resp. príjem ... a čo je tu náklad, resp. výdavok. A čo je tržbou pre výkupcu a dodávateľa do ČR.
Nevieme, o aký odpad ide. Ak ide o nákup odpadu, ktorého likvidáciou sa získa nejaká, cenná zložka /napr. ustaľovače s obsahom striebra/, tak ide o výkup a dodanie tovaru.
Ale ak ide o iný menejhodnotný a nebezpečný odpad, tak nejde o dodanie tovaru do ČR, ale o službu spracovania nebezpečného odpadu, ktorá sa v SR nevykonáva. To potom musí hradiť nejaký recyklačný fond, alebo niečo také.
To, čo je v opise mi pripadá, akoby sa na Slovensku vykupoval odpad ako cenný ... a do ČR sa dodával na likvidáciu ako nebezpečný. Ak má ten Slovák s tým dvojnásobné náklady, aj tam, kde to kupuje, aj tam, kde to dodáva ... tak z čoho potom funguje a kto ho platí ?
Stretol som sa už s pretavovaním odpadovej peny z farebných kovov, tá sa dá aj vykúpiť, aj dodávateľsky pretaviť s prísadami na čistý farebný kov ... a tento potom dostať za úhradu pretavenia späť a ďalej so ziskom predať. Ak ide o niečo podobné, tak sa jedná iba o dodanie služby z ČR, nie dodanie tovaru do ČR. Čech nie je odberateľ /odberateľ nefakturuje/, ale dodávateľ. Fakturuje zdaniteľnej osobe do SR bez DPH a Slovák samozdaní túto faktúru v SR. Slovák nepodáva SV, lebo nič nedodal, ale Čech, s hodnotou služby. Upresni si tieto vzťahy podľa opísaných alternatív a podľa toho konaj.
danushka
27.12.10,17:57
Vyzerá to zložito , ale keď slovenský daňovník odovzdá ( dodá ) tento nebezpečný odpad českému spracovateľovi , ten mu vystaví potvrdenie o" spracovaní nebezpečného odpadu" a na základe tohoto potvrdenia firma vystaví faktúry slovenským producentom tohoto odpadu , ktorí za túto službu zaplatia. ( na tento postup - nebezpečný odpad )platia určité špecifiká. Nebezpečný odpad nakupuje len v minimálnom množstve , väčšinou tento od producentov obdrží zadarmo. Jeho ziskom je rozdiel medzi nákladmi na jeho uskladnenie , prevoz do ČR a odplatou za jeho odovzdanie spracovateľovi a výnosom , ktorý mu zaplatia slovenskí producenti za jeho odvoz a následnú likvidáciu.

Však ale čo je na tom tak zložité:confused:...
Ty si Milan asi to B, čo som vyššie spomínala a si v pozícii medzičlánku - parazita :D, ktorý sa priživí medzi A a C.
Vo svojom mene sprostredkúvaš likvidáciu odpadu pre A.
Za túto službu obdržíš Fa od CZ likvidátora C. Táto Fa je bez DPH a túto službu u nás dodaníš.
To isté fakturuješ následne navýšené o svoju odplatu aj s DPH producentovi odpadu A .
Prečo tu spomínaš súhrnný výkaz, keď službu neposkytuješ mimo SK, ale SK odberateľovi.

Toto tvrdenie opieram o hypotézu, že sa jedná len o likvidáciu odpadu a nie o jeho zhodnotenie pred likvidáciou.
Milan7
27.12.10,20:08
Ďakujem Vám všetkým za radu , už sa mi rozsvietilo v palici. Ďakujem a všetkým pekný večer.