radoslav.robes
27.12.10,13:09
Dobry den,
chcel by som sa spytat, ked si kupim auto na firmu, a chcel by som ho pouzivat aj na sukromne ucely, ako to potom funguje.
Musim firma nieco viac odvadzat, alebo aky je postup.


Velmi pekne dakujem za odpoved
wallie
27.12.10,15:54
Automobil v podnikaní


Automobil je neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej činnosti. Uplatňovanie daňových výdavkov súvisiacich s používaním automobilu v podnikaní závisí od skutočnosti, či automobil je súčasťou obchodného majetku (§ 6 Obchodného zákonníka) podnikateľa, alebo nie je.
Ak daňovník chce uplatniť daňové výdavky súvisiace s používaním automobilu, je potrebné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatiť daň z motorových vozidiel.
Automobil

Daňové výdavky
Automobil zahrnutý
v obchodnom majetku
- odpisy motorového vozidla
- daň z motorových vozidiel
- výdavky na spotrebované pohonné látky
- poistné na havarijné poistenie resp. zákonné poistenie
- opravy a údržba
- technické zhodnotenie
- ďalšie prevádzkové výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla (diaľničné poplatky, parkovné a pod.)
Automobil nezahrnutý v obchodnom majetku (súkromný automobil)
- daň z motorových vozidiel
- náhrady za spotrebované pohonné látky a základná náhrada za každý jeden km jazdy podľa § 7 zákona o cestovných náhradách
- ďalšie výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla na pracovnú cestu (diaľničné poplatky, parkovné a pod.)
Automobil obstarávaný finančným lízingom
- odpisy z hodnoty istiny v súlade so zákonom o dani z príjmov uplatňované rovnomerne počas celej doby trvania lízingu (súčasťou je aj spracovateľský poplatok)
- finančný výnos v súlade so splátkovým kalendárom
- poistné na havarijné poistenie, resp. zákonné poistenie
- výdavky na spotrebované pohonné látky
- opravy a údržba
- technické zhodnotenie so súhlasom lízingovej spoločnosti
- daň z motorových vozidiel
- ďalšie prevádzkové výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla (diaľničné poplatky, parkovné a pod.)
Automobil prenajatý alebo vypožičaný

- nájomné
- výdavky na spotrebované pohonné látky
- opravy a údržba, ak je to v nájomnej zmluve dohodnuté
- technické zhodnotenie prenajatého majetku, ak je to dohodnuté
- ďalšie prevádzkové výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla na pracovnú cestu (diaľničné poplatky, parkovné a pod.)
- daň z motorových vozidiel, ak je platená nájomcom, resp. vypožičiavateľom, ktorý automobil používa na podnikanie

Ak by automobil zahrnutý v obchodnom majetku alebo obstarávaný finančným lízingom bol používaný súčasne aj na súkromné účely, nie je možné uvedené výdavky zahrnúť medzi daňové výdavky v plnej výške, ale iba vo výške prislúchajúcej "pracovným cestám" (príslušný pomer uplatnenia, resp. neuplatnenia výdavkov sa určí na základe evidencie jázd príslušného motorového vozidla).