bibitraub
27.12.10,20:39
Českému odberateľovi predávame tovar, zabezpečujeme pre neho aj dopravu tohto tovaru k nemu na sklad do čiech. Tovar je odovzdaný dopravcovi 31.12.2010 a vyložený v ČR u odberateľa na sklade 03.01.2011 - oba dátumu sú na CMRke


Urobím správne ak vystavím faktúru pre českého odberateľa s týmito údajmi: deň zdaniteľného plnenia - 03.01.2011 (deň prijatia tovaru odberateľom)
deň vystavenia faktúry - 04.01.2011 (odberateľ požaduje vystaviť faktúru o deň neskôr ako je deň zdaniteľného plnenia)

tento predaj tovaru do štátu EU uvediem v Súhrnnom výkaze za mesiac 01/2011, ktorý som povinná elektronicky podať do 20.02.2011 ?

Ďakujem za odpoveď.
betka
30.12.10,10:24
Výborne.
Odberateľ sa stáva vlastníkom dňom prevzatia tovaru.
Ak by ste vystavili FA 31.12.2010, do DPH by Vám to išlo za mesiac 12/2010, pretože odberateľ prijal tovar do dňa, kedy vy budete robiť DP.

(Netreba tiež opomenúť účtovníctvo, že tovar bol vyskladnený)

Čo sa týka DPH. tento prílepok považujem za jednu z najkvalitnejších pomôcok z drsr:

http://www.google.sk/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.drsr.sk%2Fdrsr%2Fslovak%2Fdan ovy_subjekt%2Fpokyny_dr_sr%2Fdata%2Fdendodania_19_ 8.pdf&ei=kE8cTf65FtO54gbJ4ryGAg&usg=AFQjCNEMvejJ3pnpFqn4G--4N50hT8-ioQ