Mirka K.
28.12.10,07:24
Dobre rano, moze sa vystavit dobropis na sluzby, ktore boli fakturovane v roku 2007? je nejaka premlcacia lehota v ramci DPH, kde uz nie je moznost vystavit dobropis? dakujem
KEJKA
28.12.10,23:57
služby boli vykonané a fakturované?
alebo boli iba fakturované?
Odberateľ nereklamoval fatúru - že má platiť za niečo, čo nedostal?
dopln informácie.
Mirka K.
29.12.10,06:57
sluzby boli aj vykonane aj fakturovane v roku 2007, firma ktora ich ma uhradit je zmrznuta, nevyhlasila ani konkurz ani likvidaciu nic, len zivnostnik co ich ma vystavene,chce zrusit zivnost a zdanovat ich nechce, prihlasit ich nema kde, vymahat nema sancu, len poplatky za sudy by platil, tak ich chce stornovat ci dobropisovat, len ci je to mozne, ci tam nie je nejaka lehota v ramci DPH a od roku 2007?
KEJKA
29.12.10,10:35
sluzby boli aj vykonane aj fakturovane v roku 2007, firma ktora ich ma uhradit je zmrznuta, nevyhlasila ani konkurz ani likvidaciu nic, len zivnostnik co ich ma vystavene,chce zrusit zivnost a zdanovat ich nechce, prihlasit ich nema kde, vymahat nema sancu, len poplatky za sudy by platil, tak ich chce stornovat ci dobropisovat, len ci je to mozne, ci tam nie je nejaka lehota v ramci DPH a od roku 2007?
presne na to som myslela, ked som sa pýtala. Nechcela som hned zverejniť moju domnienku, že ide o špekulatívny dobropis, čo podľa uvedeného je.
nemôžeš dobropisovať niečo, čo bolo riadne odovzdané a oprávnene fakturované. firma odberateľa "nezmrzla" len tak - o pohľadávku bolo potrebné sa starať. Vyzerá to tak, že je akurát 3 roky po splatnosti, pozri si tému "odpis pohľadávok" v JU.
Mirka K.
29.12.10,13:02
o pohladavku sa staral zivnostnik, pisal upomienky, vymahal osobne, len majitel sro-cky zrazu padol "na papulu" konkurz nevyhlasil ani likvidaciu, ze by sa pohladavka niekde prihlasila, cize z nej odviedol DPH-cku, nic z toho a teraz pri zruseni zivnosti dan z prijmu, tak je z toho trosku na nervy ! Odpis pohladavky 3 roky po splatnosti, tiez ide do dane a tomu sa chcel aspon vyhnut...no nic...:-( dik aj tak za radu...
betka
31.12.10,13:52
sluzby boli aj vykonane aj fakturovane v roku 2007, firma ktora ich ma uhradit je zmrznuta, nevyhlasila ani konkurz ani likvidaciu nic, len zivnostnik co ich ma vystavene,chce zrusit zivnost a zdanovat ich nechce, prihlasit ich nema kde, vymahat nema sancu, len poplatky za sudy by platil, tak ich chce stornovat ci dobropisovat, len ci je to mozne, ci tam nie je nejaka lehota v ramci DPH a od roku 2007?

Stornovať nie je možné. Váš SZČO má nasledujúcu možnosť: Prejdime si to spolu v znení citácií zákona ZDP::


17/(8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý

a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo 14, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,


19/h) výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky1) alebo jej neuhradenej časti vrátane úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady (ďalej len "príslušenstvo"), ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane podľa § 17 ods. 19, alebo výdavok do výšky odpisu obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením, alebo neuhradenej časti u daňovníka zisťujúceho základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c), alebo u daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva, ak

1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate, a to aj u daňovníka, ktorý neprihlásil pohľadávku, ale sa preukáže uznesením súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate,
2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania,
3. dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,
4. exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd zastaví z dôvodu, že po vydaní rozhodnutia, ktoré je podkladom na exekúciu alebo výkon rozhodnutia, zaniklo ním priznané právo,
5. súd výkon rozhodnutia zastaví z dôvodu, že priebeh výkonu rozhodnutia ukazuje, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí na krytie jeho trov alebo majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania, a to aj pri ostatných pohľadávkach evidovaných daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi,
6. ide o pohľadávku, na ktorú možno tvoriť opravnú položku vo výške 100 % (§ 20 ods. 17 a 19),

19/i) výdavok (náklad) vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

1. k tejto pohľadávke možno tvoriť opravnú položku podľa § 20 ods. 4 písm. b) alebo ods. 14 písm. b),
2. menovitá hodnota pohľadávky nepresahuje sumu 331, 94 eura,
3. k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k odpisu pohľadávky, celková hodnota pohľadávok voči tomu istému dlžníkovi nepresahuje sumu 331, 94 eura,
Mirka K.
31.12.10,14:04
pohladavka presahuje 331,94 eur, v jednoduchom ucte som netvorila opravnu polozku, kedze v JU to netreba, cize ked som presla vsetky klauzuly a on zrusi zivnost, tak to uvedie do prijmov zdanitelnych a odvedie dan z prijmu, spravne ?
KEJKA
31.12.10,14:15
pohladavka presahuje 331,94 eur, v jednoduchom ucte som netvorila opravnu polozku, kedze v JU to netreba, cize ked som presla vsetky klauzuly a on zrusi zivnost, tak to uvedie do prijmov zdanitelnych a odvedie dan z prijmu, spravne ?
nie je podmienka, že OP bola tvorená, je iba podmienka, že ju je možné vytvoriť, pozri 19h, 6.

r) odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 4 alebo ods. 14.
Mirka K.
31.12.10,14:19
cize aj v JU vytvorim 100% OP na celu pohladavku kedze je z roku 2007 a dam si ju do nakladov a tym padom budem mat plus aj minus = 0 ?
KEJKA
31.12.10,14:22
cize aj v JU vytvorim 100% OP na celu pohladavku kedze je z roku 2007 a dam si ju do nakladov a tym padom budem mat plus aj minus = 0 ?
nie - iba ju vyradiš z pohľadávok bez účtovania v peňažnom denníku.
Ako presne sa to v JU účtuje, závisí od SW a pravdupovediac netuším ako.
Ale OP je zbytočná, ak ju potrebuješ trvalo odpísať.
Mirka K.
31.12.10,14:35
cize ju vyradim z uctovnictva bez toho aby to vplyvalo na dan ? ja ju vyradim a nedam prijem do zisku, staci ked si prilozim citaciu 19h 6) len mi to pride zvlastne, lebo veritel nie je ani v konkurze, v likvidacii, v restruk.,nikde a nechal vsetko lezat ladom, cize aj ked je nad 331,94 eur, je to realne? dakujem
betka
31.12.10,14:51
nie je podmienka, že OP bola tvorená, je iba podmienka, že ju je možné vytvoriť, pozri 19h, 6.

To nie je pravda!!!! Mirka nie je zdravotnou poisťovňou, bolo to síce napísané malilinkým písmom, kt. nie je čitateľné, ale treba si pozrieť odvolávku na par.
betka
31.12.10,14:53
Mirka, popozerám si dôkladne Vašu problematiku, aj s opatreniami, pokynmi, prosím Vás len ma niekoľkokrát upozornite cez SS, lebo zabudnem (ale nie každý deň, máme čas ešte do podania DP) budem vpisovať do tejto témy)
KEJKA
31.12.10,16:17
pardon, pomýlil ma citát zo zákona - neúplný, nepresný..... ale myslela som to tak, ako som napísala.

To nie je pravda!!!! Mirka nie je zdravotnou poisťovňou, bolo to síce napísané malilinkým písmom, kt. nie je čitateľné, ale treba si pozrieť odvolávku na par.
súhlasím, že nie je ZP, prečo potom ten citát a odvolávka na ZP??
správne mal byť citát
r) odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 4 alebo ods. 14.

a aby nemýlili odseky, tak č.4 sa zadávateľky netýka, ale ods.14 áno
(14) Tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, alebo ak ide o daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, 102) aj tvorba opravnej položky na časť pohľadávky vzťahujúcej sa na istinu a úrok zahrnutý do príjmov zo spotrebiteľského úveru, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako

a) 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
b) 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
c) 1 080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.
===============
moja odpoveď platí - v plnom rozsahu pre PU, ale myslím, že aj SZČO v JÚ môžu takto postupovať.
Mirka K.
01.01.11,14:09
Dakujem, sice som nepochopila text ohladom zdravotnej poistovne, ale opytam sa. Cize ked bola splatnost pohladavky 1/2007, tak je to viac ako 1080 dni, cize 100% tvorba OP, cize aj pre JU to plati, tak vytvorim 100% OP a to dam do danovo uznanych nakladov a na druhej strane dam celu pohladavku do prijmov ovplyv.zisk a rozdiel bude 0 eur, spravne teda? dakujem
KEJKA
01.01.11,19:51
neviem prečo chceš trvalý odpis riešiť opravnou položkou. Už som ti raz napísala, že netreba, iba vyradíš pohľadávku z evidencie.
betka
02.01.11,20:02
Mirka pozrela som sa bližšie na tie pohľadávky. V žiadnom prípade nie je možnosť držať sa písmena 19/2/r ako uvádza Kejka teda:
- odpis pohľadávky do výšky OP, kt. by bola uznaná za danový výdavok..

Toto písmeno sa týka len PU, v jednoduchosti: Ak by som sa rozhodla odpísať pohľadávku na 1000 € z roku 11/2008, na kt. som tvorila OP vo výške 1000 €, a viem, že táto pohľadávka je 720 dni po splatnosti. Som si úplne istá, že mi ju dlžník nezaplatí, ja ju môžem odpísať do výšky 500 €. A teda odpis by sa zaúčtoval +PP k ZD 1000 € (odpis) a -500 OP od ZD (daňovo uznaná OP do výšky 50%)

Toto si nemýľ Miri. To je len PU.

V JU sa nás týka len: par. 19/2/h-ak je konkurz, dlžník zomrie, a túto pohľadávku je možné vyradiť bez vplyvu na ZD, zaúčtujem len zánik pohľadávky voči odberateľovi.

ĎAlej odpíšem len pohľadávku, podľa písmena i, ak sú splnené všetky tri podmienky súčasne teda suma331,94 €.

Ako som už vyššie citovala zákon, 17/8 ZDP a dôjde k zrušeniu SZČO, ZD a teda jeho zvýšenie mi neovplyvnia len písmená 19/2/h a písmeno i. Žiaľ, tieto písmená sú presne taxatívne vymenované. Nie je možné optimalizovať žiadnym spôsobom.
Ešte by som sa však obrátila na daňového poradcu. Možno nájde nejakú dieročku v zákone, ale tomu dávam 1% šancu.

V PU je možnosti habaďú, ak účtovník pozná ZDP ohľadom OP, ako je to príklad Tvoj, tam sa rozhoduje pri odpise:
- buď, alebo, a to je to, čo je pre neho výhodnejšie... rozoberať podrobne nebudem.

Ak by sa Ti stalo, že Ti to uhradia, napr. v roku 2011 už nebude príjmom. JA hlavne držím palce, aby došlo k úhrade.
KEJKA
02.01.11,20:09
áno, ja som odpovedala hlavne z hľadiska PU. Ak v JU nie je možné tvoriť OP a to je kritériom, tak budeš mať pravdu. Z pohľadu SZČO sa mi vidí tento výklad zákona dosť tvrdý, asi iné riešenie nebude.
O pohľadávkach a ich odpise v JU je tu toho popísané viac, treba hádam preštudovať všetko, možno sa niečo nájde.
betka
02.01.11,20:13
===============
moja odpoveď platí - v plnom rozsahu pre PU, ale myslím, že aj SZČO v JÚ môžu takto postupovať.

tučné
betka
02.01.11,20:18
áno, ja som odpovedala hlavne z hľadiska PU. Ak v JU nie je možné tvoriť OP a to je kritériom, tak budeš mať pravdu. Z pohľadu SZČO sa mi vidí tento výklad zákona dosť tvrdý, asi iné riešenie nebude.
O pohľadávkach a ich odpise v JU je tu toho popísané viac, treba hádam preštudovať všetko, možno sa niečo nájde.

Ano, je to surovo tvrdé, SZČO si to nezaslúžia, aby bol na nich takýto tvrdý bič.

Zase na druhej strane a to už som mimotemy, zase si PO nezaslúžia, aby bola taká surová správa daní a poplatkov napr.35/5/1/a ..... Fo najmenej 331,93, 35/5/1/b PO najmenej 1659,69 € čo je teda veľký hnus!!! (lebo sú i PO, kt. sú tri v jednom spoločník, konateľ, zamestnanec, a sú SZČO, kt. majú 200 zamestnancov... :o)
Mirka K.
18.02.11,19:01
vraciam sa k tomuto, OP v PU tvorim, to som uz vsetko prestudovala, cize ak spravne chapem, pre JU toto vobec neplati, cize ked sro-cka ktora dlhuje SZCO prasule z roku 2007 a ta sro-cka nevyhlasila konkurz,likvidaciu,nic, len zamrzla a majitel kasle na vsetko, tak tym padom tu pohladavku, ak citam dobre, nemozem odpalit z uctovnictva SZCO? dakujem