Tinaho
28.12.10,08:38
Ahojte poraďáci,

objednali sme si nový softvér z Českej republiky. V roku 2009 sme z fakturovanej ceny za softvér zaplatili zrážkovú daň vo výške 10 %. V roku 2010 nám tento softvér upravovali na mieru. Z týchto prác som už neodvádzala zrážkovú daň. Radila som sa s kolegyňou a zhodli sme sa na tom, že by bolo lepšie dodatočne odviesť zrážkovú daň.

Prosím Vás viete mi poradiť, podľa akého paragrafu, resp. vzorca si mám vypočítať orientačnú výšku pokuty.

Ďakujem.
wallie
28.12.10,13:15
sankčný úrok za oneskorenú úhradu: §35b ods.2 zákona č.511/1992 o správe daní

SÚ = 4 x 0,15 (15%) x daň x počet dní omeškania
.......... .....365
TaniaDD
28.12.10,13:29
Ahojte,
z každého softvéru zakúpeného v zahraničí treba odviezť zrážkovú daň? My sme ho kúpili pre vlastnú potrebu, je to kopmletný balík, teda už sa na ňom nič nebude upravovať. Sme plátcovia DPH aj predajca bol plátca DPH.
Ďakujem.
wallie
28.12.10,13:51
viď §43 ods.2 a následne §16 ods.1 písm.e ) prvého bodu.....
TaniaDD
08.03.12,10:06
Ahojte, kto mi vysvetlí § 44 Zabezpečenie dane, ods. 3 Zákona o dani z príjmu : citujem : Sumy na zabezpečenie dane podľa odsekov 1 a 2 sa odvádzajú do pätnásteho dňa každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac .....
Kedy mám povinnosť odviezť daň za licenčné poplatky, keď dátum dodania a vystavenia faktúry je v 1/2012, a úhrada faktúry bola v 3/2012?
Ďakujem