Vivi
28.12.10,13:39
Dobry den,
chcela by som poprosit o radu - prebrala som uctovnictvo v oktobri od UJ,ktorej to predtym viedla ina uctovnicka.

V roku 2010 bolo v auguste zakupene motorove vozidlo v cene 7500 eur, prihlasenie vozidla bolo s poplatkom 66 eur.

uctovnicka auto zaradila v sume 7500 eur a uctovala mesacny odpis v sume 375 eur(s tym odovodnenim,ze uct.odpisy = danove odpisy,cize 7500/4 je 1875 a to rozdelila 5 mesiacmi - august az december)

Ked som chcela nadviazat, vyskocili mi tam 2 problemy:
1. obstaravacia cena - podla mna by mala byt 7566 eur
2. odpisy - mne uctovny mesacny odpis vychadza na 157.60 eur (7566/4/12),cize v roku 2010 by malo byt zuctovane podla mna do odpisov 5*157.60 eur
Danovy odpis sa podla mna zohladni len v danovom priznani - teda ten rozdiel,ktory takto vznikne.

Uz som z toho taka domotana,ze sama neviem,ci je to ok.Uvazujem spravne?
Tweety
28.12.10,13:41
Dobry den,
chcela by som poprosit o radu - prebrala som uctovnictvo v oktobri od UJ,ktorej to predtym viedla ina uctovnicka.

V roku 2010 bolo v auguste zakupene motorove vozidlo v cene 7500 eur, prihlasenie vozidla bolo s poplatkom 66 eur.

uctovnicka auto zaradila v sume 7500 eur a uctovala mesacny odpis v sume 375 eur(s tym odovodnenim,ze uct.odpisy = danove odpisy,cize 7500/4 je 1875 a to rozdelila 5 mesiacmi - august az december)

Ked som chcela nadviazat, vyskocili mi tam 2 problemy:
1. obstaravacia cena - podla mna by mala byt 7566 eur
2. odpisy - mne uctovny mesacny odpis vychadza na 157.60 eur (7566/4/12),cize v roku 2010 by malo byt zuctovane podla mna do odpisov 5*157.60 eur
Danovy odpis sa podla mna zohladni len v danovom priznani - teda ten rozdiel,ktory takto vznikne.

Uz som z toho taka domotana,ze sama neviem,ci je to ok.Uvazujem spravne?
Áno, správne.
Ester plus
28.12.10,22:55
Ja používam softvér kde ak zadám že ÚO=DO tak potom program rozpočíta účtovné odpisy na mesiace do výšky DO pripadajúceho na daný rok t.j 7566/4 = 1891,50. Teda výška účtovného odpisu bude 1891,50/5 t.j. 378,30. Tak nevznikajú rozdiely medzi DO a ÚO o ktorý by som bola povinná upravovať základ dane.
KEJKA
28.12.10,23:14
Ja používam softvér kde ak zadám že ÚO=DO tak potom program rozpočíta účtovné odpisy na mesiace do výšky DO pripadajúceho na daný rok t.j 7566/4 = 1891,50. Teda výška účtovného odpisu bude 1891,50/5 t.j. 378,30. Tak nevznikajú rozdiely medzi DO a ÚO o ktorý by som bola povinná upravovať základ dane.
lenže práve to úvodné zadanie UO=DO je hrubá chyba.
Adiks
28.12.10,23:27
Ja používam softvér kde ak zadám že ÚO=DO tak potom program rozpočíta účtovné odpisy na mesiace do výšky DO pripadajúceho na daný rok t.j 7566/4 = 1891,50. Teda výška účtovného odpisu bude 1891,50/5 t.j. 378,30. Tak nevznikajú rozdiely medzi DO a ÚO o ktorý by som bola povinná upravovať základ dane.
Aj keď zadáš ÚO=DO, čo považujem za nesprávne, pretože ÚO má vyjadrovať mieru opotrebenia DHM, tak v roku zaradenia a vyradenia DHM sa ÚO a DO nerovnajú. Konkrétne ty by si mala mať v prípade, ktorý riešiš ÚO 378,30 a DO 1 891,50. Rozdiel 1 513,20 je odpočítateľná položka od základu dane z príjmov.
marjankaj
29.12.10,00:15
lenže práve to úvodné zadanie UO=DO je hrubá chyba.

Kejka, nemusí to tak byť. Neviem či ide o JÚ alebo PÚ(síce predpokladám že PÚ)


Zákon o účtovníctve 431/2002
§ 28
(1) Účtovná jednotka, ak nie je ďalej ustanovené inak, odpisuje hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ak ide o zmluvu o výpožičke41) počas doby zabezpečenia záväzku prevodom práva42) alebo ak sa vlastnícke právo k veciam nadobúda iným spôsobom ako prevzatím veci, 43) ako aj v ďalších prípadoch ustanovených osobitnými predpismi, o majetku účtuje a odpisuje ho účtovná jednotka, ktorá ho používa.

(3) Účtovná jednotka uvedená v odseku 1 je povinná zostaviť si odpisový plán, na základe ktorého vykonáva odpisovanie majetku. Uvedený majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.doplnený zákonom 61/2009
11. V § 28 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Účtovná jednotka podľa § 9 ods. 2 účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, si môže určiť v odpisovom pláne odpisy podľa osobitného predpisu, 4) ak sú v tomto osobitnom predpise určené inak ako podľa tohto zákona.“.

4) zákon o dani z príjmov.


Navyše nie je nikde uvedené, že účtovné obdobie je jeden mesiac. Účtovná jednotka si môže stanoviť plán odpisov ročný. Vyzerá to všelijako, ale nie je to zakázané.


Zákon o účtovníctve
§ 3
(3) Účtovným obdobím je kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Účtovným obdobím môže byť aj hospodársky rok. Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom.
KEJKA
29.12.10,00:26
o UO a DO som sa vyjadrila x-krát, plus miečo je v BLOGu, trvám na svojom názore. Samozrejme týka sa iba PU.
áno - odpisový plán, ale háčik je práve v roku zaradenia. DM kúpený v decembri, odpisový plán 4 roky, je odpis NC/4/12 alebo NC/4?
zakázané - nezakázané.......bavíme sa o DPPO? Z-DPPO to samozrejme nezakazuje, ved účtovanie nerieši.
Postupy účtovania - odpisový plán má byť stanovený podľa skutočnej miery opotrebenia. Ak je voľba UO=DO, potom firma deklaruje, že za december, možno iba za jeden týždeň v decembri opotrebuje DM v rovnakej miere, ako za celý nasledujúci rok...........to je v poriadku?
V princípe to považujem za hrubú chybu.
marjankaj
29.12.10,00:36
o UO a DO som sa vyjadrila x-krát, plus miečo je v BLOGu, trvám na svojom názore. Samozrejme týka sa iba PU.
áno - odpisový plán, ale háčik je práve v roku zaradenia. DM kúpený v decembri, odpisový plán 4 roky, je odpis NC/4/12 alebo NC/4?
zakázané - nezakázané.......bavíme sa o DPPO? Z-DPPO to samozrejme nezakazuje, ved účtovanie nerieši.
Postupy účtovania - odpisový plán má byť stanovený podľa skutočnej miery opotrebenia. Ak je voľba UO=DO, potom firma deklaruje, že za december, možno iba za jeden týždeň v decembri opotrebuje DM v rovnakej miere, ako za celý nasledujúci rok...........to je v poriadku?
V princípe to považujem za hrubú chybu.

Kejka je to logické, čo hovoríš. Ale ako má vyzerať odpisový plán asi nie je stanovené nejakým predpisom. Teda ak si ho ÚJ stanoví ročne, tak ho taký bude mať.
Aj DM zakúpený 31. v mesiaci by sa nemal potom celý odpisovať, lebo opotrebenie je nulové oproti DM zakúpeného 1. v mesiaci. Že by bolo treba robiť ÚO denne?:eek:
Ale v podstate s tebou súhlasím, len tie zákony nie sú celkom jednoznačné.
KEJKA
29.12.10,00:50
ja by som také hraničné prípady pri veľkých NC klasifikovala ako porušenie zákona ú účtovníctve a Postupov účtovania.
Klientov na túto možnosť-hrozbu pípadnej pokuty pri kontrole DU upozorňujem, väčšinou to zaberá.
marjankaj
29.12.10,00:57
ja by som také hraničné prípady pri veľkých NC klasifikovala ako porušenie zákona ú účtovníctve a Postupov účtovania.
Klientov na túto možnosť-hrozbu pípadnej pokuty pri kontrole DU upozorňujem, väčšinou to zaberá.

No ak nájdeš taký paragraf, tak už budem ticho. Pokuty sa dávajú za porušenie konkrétneho paragrafu.
KEJKA
29.12.10,01:17
toto nestačí?
§ 20
Odpisovanie dlhodobého majetku

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková hodnota sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobého hmotnému majetku.

(2) Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.
marjankaj
29.12.10,01:19
toto nestačí?
§ 20
Odpisovanie dlhodobého majetku

(1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková hodnota sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobého hmotnému majetku.

(2) Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

Toto asi nie, lebo odpisový plán si stanoví ÚJ sama.

A tie odseky si dosť protirečia.
Napríklad mám dve autá jedno najazdí 10000 km druhé 100000 km a odpisované budú rovnako. Veď kto mohol vedieť, že jedno sa nebude toľko využívať.
Prípadne je možnosť odpisovať podľa počtu prejdených kilometrov. Ak to bude tak uvedené v odpisovom pláne.
KEJKA
29.12.10,01:31
na tieto prípady je možnosť úpravy odpisového plánu podľa skutočných podmienok využívania a opotrebenia.
marjankaj
29.12.10,01:42
na tieto prípady je možnosť úpravy odpisového plánu podľa skutočných podmienok využívania a opotrebenia.

To je pravda.


(4) Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku, pričom sa predovšetkým zohľadňuje
a) očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia,
b) očakávané fyzické opotrebovanie majetku, ktoré závisí od bežných podmienok jeho využívania, ako je smennosť, plán opráv a údržby, starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
c) technické a morálne zastaranie,
d) zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku.
e) rôzna doba použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku podľa potrieb účtovnej jednotky.
(5) Podľa meniacich sa podmienok sa prehodnotí odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.

Ale čo ak sa očakávania ÚJ nezmenia? Len skutočnosť bude iná?
Stefan2005
29.12.10,10:18
na tieto prípady je možnosť úpravy odpisového plánu podľa skutočných podmienok využívania a opotrebenia.

no ja by som bol v tomto prípade trocha prísnejší - zastávam názor, že je POVINNOSŤ úpravy odpisového plánu. Medzinárodné účtovné štandardy (podľa audítorky na školení k RUZ 2010) vychádzajú z princípu, že ÚJ by nemala mať v používaní DM, ktorý je už odpísaný! Je to vcelku logické, a keď mi vychádza, že budem dlhšie používať DM, ako som pôvodne (a nesprávne) uvažoval, tak mám povinnosť prehodnotiť a upraviť účtovný odpisový plán (teda ÚZC rozdeliť na nové predpokladané obdobie využívania)....
Vivi
30.12.10,13:09
dakujem velmi pekne za prispevky - ak sa vratim k svojej povodnej otazke,ako mam postupovat -nechat odpisy povodnej uctovnicky tak,alebo ich opravit podla mojho postupu - este doplnim,ze samozrejme sa jedna o PU.
KEJKA
30.12.10,15:51
dakujem velmi pekne za prispevky - ak sa vratim k svojej povodnej otazke,ako mam postupovat -nechat odpisy povodnej uctovnicky tak,alebo ich opravit podla mojho postupu - este doplnim,ze samozrejme sa jedna o PU.
nový majetok v r.2010 obstaraný a zle ocenený samozrejme môžeš ešte opraviť.
Rovnako môžeš ešte korigovať odpisy 2010 na základe toho, že prehodnotíš odpisový plán - od 1.1.2010, teda spätne, veď účtovné obdobie je rok.
S rokom 2009 a staršími už nehýb, pokiaľ tiež nie je významná chyba v ocenení.
Vivi
30.12.10,17:27
firma vznikla len v 2010,cize starsi majetok tam nie je.
marjankaj
30.12.10,17:29
no ja by som bol v tomto prípade trocha prísnejší - zastávam názor, že je POVINNOSŤ úpravy odpisového plánu. Medzinárodné účtovné štandardy (podľa audítorky na školení k RUZ 2010) vychádzajú z princípu, že ÚJ by nemala mať v používaní DM, ktorý je už odpísaný! Je to vcelku logické, a keď mi vychádza, že budem dlhšie používať DM, ako som pôvodne (a nesprávne) uvažoval, tak mám povinnosť prehodnotiť a upraviť účtovný odpisový plán (teda ÚZC rozdeliť na nové predpokladané obdobie využívania)....

Pokiaľ ide o názor, tak ja sa s tým stotožňujem. Ale ak je v paragrafoch napísané niečo takéto,

(5) Podľa meniacich sa podmienok sa prehodnotí odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.
Tak mi to príde dosť pofidérne napísané. Je to iba konštatovanie skutočnosti, ktorá nemusí nastať.
Ak nemám povinnosť prehodnotiť odpisový plán, tak ho nemusím prehodnotiť. Potom načo je tam takéto konštatovanie. Nie je to jediný prípad v zákonoch, že je to takto odfláknuté.
marjankaj
30.12.10,17:32
firma vznikla len v 2010,cize starsi majetok tam nie je.

Tak potom NEMA PROBLEMA.
Ako si to urobíš, tak to budeš mať. Času máš do 31.3.2011 dosť, prípadne si to môžeš ešte predĺžiť.
janulka
11.03.11,16:51
Príjemné popoludnie prajem,
neviem sa vymotať a vysvetliť si nasledovné / pracujem v JU /:
- nákup DM napr. v r 2011- v hodnote nad 1700,00 € , teda nasleduje: nákup DM ako VNZD v PD, zaradenie do príslušnej odpisovej skupiny / bude sa odpisovať napr. 6 rokov - danové odpisy /, vytvorenie karty DM, zostavenie odpisového plánu pre daňové a účtovné odpisy / účtovne budem odpisovať 10 rokov, stanovila si ÚJ v odpisovom pláne, taktiež si stanovila zaokrúhľovanie na dve desatinné miesta 0,00 €/, daňový odpis na konci príslušného roka prostredníctvom prevádzkovej réžie zaúctovať ako VOZD.
Ale: Počas roka 2012 sa DM technicky zhodnotí - jeho výška je nad 1700,00 €, teda o technické zhodnotenie sa zvýši zostatková hodnota DM evidovaná k 31.12.2011 a ďalej sa pokračuje v odpisovaní.
Prosím vás ako sa technické zhodnotenie prejaví na účovných odpisoch? Chápem, že sa zvýši hodnota DM, ale ako konkrétne to zapracovať do účtovných odpisov / ich výška sa ku 31.12.2012 prejaví vo výkaze o MaZ/, ako postupovať pri prehodnotení odpisového plánu?

viem že pre mnohých z vás tviriálna otázka, ale ja sa akosi zamotávam, chcela by som si to "utriediť" a vedieť si jednotlivé skutočnosti vysvetiť.
ďakujem krásne za trpezlivosť
Monika Kováčová
11.03.11,17:48
podľa úžasnej tabuľky od marjankaj, ktorá je tu na porade som ti vypracovala vzor, ako budú napr. vyzerať tvoje účtovné odpisy ak technicky zhodnotíš DM od 15.1.2012 o 100 EUR.
janulka
11.03.11,18:07
Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Idem to prelúskať aj vypracovaný vzror - za ktorý veľmi pekne ďakujem aj za námahu a ochotu, a idem aj hľadať a lúskať vypracovnú tabuľku na Porade :D:D
Monika Kováčová
11.03.11,18:12
ďakujem, že ďakuješ, ale stačí ďakovať raz :)
janulka
11.03.11,18:18
Nestačííííííííííííííííííí:) / to myslím úprimne /, ja som myslela, že za tu moju otázku mi niekto klikne že "zábavné". Ale fakt chcem sa to naučiť, ale vedieť aj podstatu veci, nie len aby bolo.
Monika Kováčová
11.03.11,18:30
tak potom mne stačí janulka ďakujem raz, ostatné sú pre marjankaj... ok?
janulka
11.03.11,18:33
Ok, Monika a vieš čo? Našla som to je to supeeeeeeeer.:D:D:D:D:D:D:D Vy ste fakt odborníci, klobúk dole.:):):):):):):)
KEJKA
11.03.11,18:34
Janulka, ved klikni Monike, marjankaj pri príspevkoch na užitočné............
janulka
11.03.11,18:35
Klikááááááááááám.:):):):) Juj ale by vás vystískala.
Monika Kováčová
11.03.11,18:36
júúúj veď cíííítim ten stisk až sem!!! ja som sa tiež tak potešila a tiež by som marjankaj za to vystískala v tom okamihu...
janulka
17.03.11,11:09
Dobrý den prajem este by som mala takuto otázku:
-v priebehu roka ÚJ na DHM /predajný stánok/ vykonáva opravy a údržbu, napr. vymení okna drevené za plast, vymení krytinu na stánku, vsetko účtuje v prriebehu roka do VOZD, teda nenavyšuje obstarávaciu cena DHM / ktorý odpisuje./
Kúpi DHM za 3000,00€, odpisuje 6 rokov, takze rocny odpis bude 500,00€ ako VOZD v členení prevádzková režia.
Ale stále mi nedajú spať úctovne odpisy .
UJ si povie: ja som kupil stanok za 3000,00€ ale som ho poopravoval, ak by som ho chcel predat k 31.12.2010, tak ho predam minimálne za sumu 3500,00€.
Ale v účtovníctve mám napr. účtovné odpisy predajného stánku v odpisovom pláne nastavené na 120 mesiacov, teda hodnota DHM bude k 31.12.2010, 2700,00€ . /3000:120*12=300,00 teda vo výkaze o Maz uvediem 2700,00€/
teda prosim vás aj ked jednotlivé opravy napr. výmenu okien z dan. hladiska zauctujem priamo do VOZD ako opravu a udrzbu,teda nie ako technické zhodnotenie. Mozem o hodnotu napr. výmeny okien v daný mesiac navýšiť obstarávaciu cenu a upravit odpisový plán?
ÚJ mi povedala: ale ja ked som kupil ten stanok mal drevené okná, teraz má nove plastové ako to ze hodnota stanku k 31.12.2010 je nižšia ako ked som ho kúpil, teda tých 2700,00€.


viem, ze je to dlheeeeeeeeee ale ak by ste si nasli čas

dakujem zo srdca