Janza
28.12.10,15:38
Prosím o radu.
Zdedila som dom v r. 2008, ktorý som v januári 2010 predala.
Aké mám teraz daňové povinnosti? Aké tlačivá a na aké úrady?
Môžem daň z predaja ponížiť o výdavky použité na prerábku toho domu?
Lotarka
28.12.10,16:59
§ 9
Príjmy oslobodené od dane


(1) Od dane je oslobodený príjem

c) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov okrem nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa písmena a), ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

Otázka znie: Od koho sa dedilo a koľko rokov bol on vlastníkom?

Takýchto tém je tu veľa, treba pohľadať.
Janza
29.12.10,09:50
Majiteľom bol iba dva roky a zdedil dom od starej mamy, takže nejde o priamy rad. Samozrejme, že vie, že bude odplácať daň, len teraz zisťujem, kde treba aké tlačivá vyplniť....
marjankaj
29.12.10,10:07
Majiteľom bol iba dva roky a zdedil dom od starej mamy, takže nejde o priamy rad. Samozrejme, že vie, že bude odplácať daň, len teraz zisťujem, kde treba aké tlačivá vyplniť....

A podľa čoho usudzuješ, že nejde o "priamy rad"?

Napríklad tu sa píše

http://data.pravda.sk/sk/dp/pravdapdf/2007/070205-pa-15-xx-01.pdf

Dedenie v priamom rade je vtedy, ak poručitel’om (zosnulým) je príbuzný v priamom rade, čize priamy predok alebo priamy potomok napríklad rodičia, deti, starí rodičia, vnuci.

a v občianskom zákonníku je uvedene toto


Druhá hlava
DEDENIE ZO ZÁKONA

§ 473

(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.
Chobot
29.12.10,10:21
Majiteľom bol iba dva roky a zdedil dom od starej mamy, takže nejde o priamy rad. Samozrejme, že vie, že bude odplácať daň, len teraz zisťujem, kde treba aké tlačivá vyplniť....

Dedenie po babke je postupné dedenie v priamom rade, takže aj vlastníctvo babky za započítava do doby vlastníctva nehnuteľnosti pred predajom.
Janza
12.01.11,14:15
A keď ide o SZČO, ktorá predá nehnuteľnosť, ktorú vlastnil ako súkromná osoba, podáva DP B a v tomto DP zahrnie predaj nehnuteľnosti?
Janza
24.02.11,20:34
viete mi v tejto otázke poradiť?
Kvaka
24.02.11,21:34
viete mi v tejto otázke poradiť?
Príjem z predaja zdedeného domu je od dane oslobodený, ak od nadobudnutia domu poručiteľkou (starou matkou) do predaja domu dedičom vnukom uplynulo viac ako päť rokov.
Kvaka
24.02.11,21:53
A keď ide o SZČO, ktorá predá nehnuteľnosť, ktorú vlastnil ako súkromná osoba, podáva DP B a v tomto DP zahrnie predaj nehnuteľnosti?
Príjem oslobodený od dane sa v daňovom priznaní neuvádza.