tomka3
28.12.10,20:15
Zamestnanec využíva svoje vozidlo na pracovné cesty, lenže vozidlo zamestnanec má kúpené na leasing. Leasnig mu stále pretrváva. V tech. preukaze je uvedený vlastník leas. spoločnosť a držiteľ - je zamestnanec, ktorému vyplácam cest. náhrady za spotrebované PHM a základnú náhradu 0,183EUR za km. Ekonóm tvrdí, že zamestnanec má právo na obidve náhrady a tieto obidve náhrady (za spotrebované PHM + zákl. náhrada za km) mi naúčtoval do daňových výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.
Potrebujem poradiť, nakoľko podľa zákona o dani z príjmu daňovo uznané výdavky podľa §19 ods. e) sú:
- ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo
nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky
náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich
nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného
predpisu

Podľa môjho názoru, základnú náhradu 0,183EUR x km= je výdaj neovplyvňujúci základ dane, však?????? Veď vlastníkom je leas. spoločnosť.
marjankaj
28.12.10,20:27
Zamestnanec využíva svoje vozidlo na pracovné cesty, lenže vozidlo zamestnanec má kúpené na leasing. Leasnig mu stále pretrváva. V tech. preukaze je uvedený vlastník leas. spoločnosť a držiteľ - je zamestnanec, ktorému vyplácam cest. náhrady za spotrebované PHM a základnú náhradu 0,183EUR za km. Ekonóm tvrdí, že zamestnanec má právo na obidve náhrady a tieto obidve náhrady (za spotrebované PHM + zákl. náhrada za km) mi naúčtoval do daňových výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.
Potrebujem poradiť, nakoľko podľa zákona o dani z príjmu daňovo uznané výdavky podľa §19 ods. e) sú:
- ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo
nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky
náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich
nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného
predpisu

Podľa môjho názoru, základnú náhradu 0,183EUR x km= je výdaj neovplyvňujúci základ dane, však?????? Veď vlastníkom je leas. spoločnosť.

Pre zamestnanca platí

d) výdavky (náklady) na pracovné cesty, 87) na ktoré vzniká nárok podľa osobitných predpisov, 87)

87) zákon o cestovných náhradách

Odsek e) sa vzťahuje na pracovné cesty zamestnávateľa

Zákon o cestovných náhradách


§ 7
Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

(1) Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len "základná náhrada") a náhrada za spotrebované pohonné látky.
tomka3
28.12.10,20:56
Reagujem na marjankaj:
Zamestnanec má nárok na obidve náhrady, to nespochybňujem. To sa mu i vypláca. Ja ako SZCO sa momentálne zamýšľam nad daňovo uznanými výdavkami a na to, aby mi to daniari nevyhodili z účtovníctva - nakoľko mi to ekonóm naúčtoval do daň. výdajov - mne to len a len vyhovuje z pohľadu zaplatenia dane.

Odsek e) pojednáva o tom, kedy vyplatený výdaj za cestovné náhrady bude daňový. Je tam podmienka, že daňovník(v tomto prípade je to zamestnanec) musí byť vlastník.
Keďže vlastníkom je leas. spoločnosť, daňovník nie je vlastníkom a v tomto prípade ide o to, že vyplatenie takéhoto cest. príkazu zamestnancovi bude pre mňa ako SZCO výdajom neovplyvňujúcim základ dane.
Dobre to chápem??
marjankaj
28.12.10,21:41
Reagujem na marjankaj:
Zamestnanec má nárok na obidve náhrady, to nespochybňujem. To sa mu i vypláca. Ja ako SZCO sa momentálne zamýšľam nad daňovo uznanými výdavkami a na to, aby mi to daniari nevyhodili z účtovníctva - nakoľko mi to ekonóm naúčtoval do daň. výdajov - mne to len a len vyhovuje z pohľadu zaplatenia dane.

Odsek e) pojednáva o tom, kedy vyplatený výdaj za cestovné náhrady bude daňový. Je tam podmienka, že daňovník(v tomto prípade je to zamestnanec) musí byť vlastník.
Keďže vlastníkom je leas. spoločnosť, daňovník nie je vlastníkom a v tomto prípade ide o to, že vyplatenie takéhoto cest. príkazu zamestnancovi bude pre mňa ako SZCO výdajom neovplyvňujúcim základ dane.
Dobre to chápem??

Odsek e) sa vzťahuje na SZČO. Zamestnanec predsa nemá vozidlo v obchodnom majetku.:eek: Teda ak SZČO ide na pracovnú cestu vlastným vozidlom nezahrnutým v obchodnom majetku.
Váš ekonóm postupuje podľa zákona.

Zamestnanec môže použiť aj iné auto, napríklad svojho brata, alebo manželky a má nárok taký ako keby bolo jeho. Jeho auto sa môže pokaziť, a potom by nemal na čom ísť na pracovnú cestu. Myslím, že je to v záujme zamestnávateľa, aby sa tá cesta uskutočnila, veď on zamestnanca posiela na pracovnú cestu.


e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, 87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu;87) ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)
tomka3
28.12.10,21:48
Asi som to pochopila.
Čiže ja sa ako SZCO nezaoberám, akým vozidlom zamestnanec ide na prac. cestu, tak je? (i keď v tomto prípade vlastníkom toho vozidla je leas.spoloč.). Vyplatím zamestnancovi to čo mu prislúcha za použitie vozidla a ja si všetko dám do daň. výdavkov, je tak? V tomto prípade budem spokojná.
tomka3
28.12.10,21:52
Metie ma to, nakoľko som sa o tomto probléme rozprávala s daň. poradcom a taktiež ma uistil, že vyplatená zákl. náhrada v tomto prípade bude ako nedaň. výdavok SZCO, takýto názor má iporadkyňa na DU. Tak vyzerá to tak, že osobne zájdem na DU.
Zoltán Kovács
28.12.10,21:59
Asi som to pochopila.
Čiže ja sa ako SZCO nezaoberám, akým vozidlom zamestnanec ide na prac. cestu, tak je? (i keď v tomto prípade vlastníkom toho vozidla je leas.spoloč.). Vyplatím zamestnancovi to čo mu prislúcha za použitie vozidla a ja si všetko dám do daň. výdavkov, je tak? V tomto prípade budem spokojná.
Áno správne myšlienkové pochody. ;)


Metie ma to, nakoľko som sa o tomto probléme rozprávala s daň. poradcom a taktiež ma uistil, že vyplatená zákl. náhrada v tomto prípade bude ako nedaň. výdavok SZCO, takýto názor má iporadkyňa na DU. Tak vyzerá to tak, že osobne zájdem na DU.

Ak to takto vysvetlili, tak je to zle vysvetlené. V prípade vyplácania náhrad za použitia iného ako firemného motorového vozidla zamestnancom pre účely firmy mu prislúcha náhrada, a pre zamestnávateľa je to daňovo uznateľný výdavok.
Ale v prípade szčo, ak szčo použije MV nezahrnuté do obchodného majetku, a zároveň nie je vlastníkom tohto MV tak nárok na náhradu nemá.
marjankaj
28.12.10,22:14
Asi som to pochopila.
Čiže ja sa ako SZCO nezaoberám, akým vozidlom zamestnanec ide na prac. cestu, tak je? (i keď v tomto prípade vlastníkom toho vozidla je leas.spoloč.). Vyplatím zamestnancovi to čo mu prislúcha za použitie vozidla a ja si všetko dám do daň. výdavkov, je tak? V tomto prípade budem spokojná.

No tak trochu áno. Ak by išiel firemným vozidlom, tak zamestnanec nemá nárok na tie náhrady.