bibitraub
29.12.10,08:43
dobrý deň, prosím dovolila som si založiť ešte raz túto tému lebo sú tu neustále vedené o tom polemiky a prosím skúste to vy - skúsení účtovníci alebo poradcovia vysvetliť, keďže dnes sa vačšina tovaru dováža z Číny, myslím že to viacerým pomôže:

Príklad: dovoz tovaru z Číny - preclenie Hamburg - dodanie na SR
dokumenty, ktoré mám:
faktúru na tovar - s dnom vystavenia 02.12.2010 (kedy bol v Číne nalodený)
nákladný list
faktúru za prepravu - od slovenskej špedičnej firmy, bez DPH s dňom vystavenia 27.12.2010 (faktúra bola vystavená ked mal tovar prísť do Hamburgu, aby mohli pri preclievaní vyrubiť clo - k hodnote tovaru zahrňujú aj hodnotu prepravy po EU hranicu s poistením)
JCD - s dátumom 03.01.2011, tovar preclený
faktúra za colné služby - od tej istej slovenskej spoločnosti, refakturácia colného dlhu + poplatky za colné zastupovanie - dátum vystavenia 05.01.2011
sprievodný list o naložení tovaru v Hamburgu a vyložení na Slovensku u nás na sklade

Faktúry od slovenského dodávateľa služieb za prepravu a zabezpečenie colných formalít v Hamburgu sú bez DPH s odvolávkou na §48 ods8 - oslobodenie od DPH pri dovoze tovaru ak sú služby zahrnuté do základu dane dovážaného tovaru

Ako teraz postupovať pri vyplňovaní DPH priznania za mesiac december 2010?
bibitraub
29.12.10,08:53
napíšem ako som to pochopila z vaších debát na porade ja:
faktúru od dodávateľa za tovar dám iba do peňažného denníka za rok 2010 ale vplyv na DPH za mesiac december 2010 nemá žiadny
faktúra od slovenskej firmy za dopravu dám iba do peňažného denníka ale vplyv na DPH za december 2010 nemá žiadny

Z Číny do Hamburgu sa jedná o dovoz tovaru, tu prebehnú colné formality a následné premiestnenie tohto nášho tovaru na Slovensko sa chápe ako nadobudnutie tovaru z EU (Nemecko) takže daň priznávam a odpočítavam až za mesiac január 2011. Na to aby som mohla túto daň priznať a odpočítať potrebujem mať doklad o premiestnení tovaru. Keďže zákon neprikazuje kto má tento doklad vystavovať tak ho vystavujeme sami.

Prosím, aký dátum má byť na tomto doklade ako deň zdaniteľného plnenia?
deň dátumu na JCD alebo deň príchodu tovaru na SR?

na tomto doklade uvedieme sumu za tovar + všetky vzniknuté náklady (dopravu, poistenie, clo + poplatky za colné služby)
a_je_to
29.12.10,15:59
Skúmam Tvoj postup podľa svojich znalostí a skúseností a vidím, že si si ho vyriešila sama a ... podľa mňa aj úplne dobre. Ak potrebuješ ... iba súhlas s postupom... tak môj máš, pretože :
- podľa § 69, ods. 6 pri nadobudnutí tovaru z iného č.š. EU, daň platí osoba, ktorá tovar nadobudla podľa § 11,
- podľa § 11, ods. 8 sa za nadobudnutie považuje aj tovar prepravený do tuzemska z iného č.š. kde bol dovezený z 3 š a colne vybavený ... ak to zodpovedá § 8, ods. 4, teda premiestneniu.
Doklad o premiestnení v zmysle § 8, ods. 4 vyhotoví osoba, na účet ktorej sa tovar premiestňuje /= dodáva cez hranice sama sebe/ ... čiže vlastník tovaru. Podľa § 72, ods.3 ho vyhotovuje neodkladne, teda hneď, ako má všetky doklady na vyčíslenie protihodnoty podľa § 23, resp. § 22, ods. 6 ... ale aj 2 a 3. Nadobudnutie je uskutočnené dňom dodania do skladu nadobúdateľa. Dátum daňovej povinnosti vzniká v zmysle § 20, ods. 1, písm. b, dňom dodania faktúry... čo je u Teba doklad o premiestnení. Ak ho nemôžeš neodkladne vyhotoviť do termínu podľa písm. b, tak platí písm. a. Podľa uvedených dátumov vyzerá, že to bude najskôr toho 5.1.11, kedy bude doručená refakturácia colného dlhu, ako jednej zložky ceny .... a najneskôr 15.1.11, kedy uplynie 15 deň nasledujúceho mesiaca po dodaní na sklad nadobúdateľa. V oboch prípadoch to bude súčasťou priznania DPH za 1/2011.
Tinika
21.10.12,23:21
Dobrý deň, viem, že je to staršia téma, ale potrebujem poradiť. Tiež mám faktúru za tovar z 3.kr. /India/. Tovar je preclený v ČR. Mám faktúru od ČR firmy za preclenie, dopravu, poistenie, prípadne skladne. Otázky:
1. na prepočet faktúry za tovar použijem ECB kurz deň pred dátumom vystavenia faktúry?
2. kedy je den vzniku danovej povinnosti? ak faktúra je z 11/11 (v účtovnictve dana az 1/12), tovar podla prepravneho listu mal dojst 6/12 a jcd je z 5/12? a na čo mi vlastne je zistit ten datum dodania? ak je to faktura z 3krajiny, je učtovana bez dph nie? len vsade čitam o dni dodania a uz som z toho blba.
3.ako vlastne učtujem fakturu od ČR firmy, ked tam mam vyčislene DPH, dopravu, preclenie? je to samozdanenie? kam učtujem DPH? ak budem ziadat o dph zo zahraničia, kedze nie sme pre dph v ČR registrovany?


A ešte mám iný prípad: predfaktúra bola v 12/11 vtedy aj zaplatená, riadna faktúra tiež z 12/11 ale byvala ekonomka ju nezaevidovala, až ja v 1/12. JCD je z 12.2.2012. aky je datum dodania tovaru tu?

velmi budem vdačna za odpoved
a_je_to
22.10.12,13:16
Dobrý deň, viem, že je to staršia téma, ale potrebujem poradiť. Tiež mám faktúru za tovar z 3.kr. /India/. Tovar je preclený v ČR. Mám faktúru od ČR firmy za preclenie, dopravu, poistenie, prípadne skladne. Otázky:
1. na prepočet faktúry za tovar použijem ECB kurz deň pred dátumom vystavenia faktúry?
2. kedy je den vzniku danovej povinnosti? ak faktúra je z 11/11 (v účtovnictve dana az 1/12), tovar podla prepravneho listu mal dojst 6/12 a jcd je z 5/12? a na čo mi vlastne je zistit ten datum dodania? ak je to faktura z 3krajiny, je učtovana bez dph nie? len vsade čitam o dni dodania a uz som z toho blba.
3.ako vlastne učtujem fakturu od ČR firmy, ked tam mam vyčislene DPH, dopravu, preclenie? je to samozdanenie? kam učtujem DPH? ak budem ziadat o dph zo zahraničia, kedze nie sme pre dph v ČR registrovany?


A ešte mám iný prípad: predfaktúra bola v 12/11 vtedy aj zaplatená, riadna faktúra tiež z 12/11 ale byvala ekonomka ju nezaevidovala, až ja v 1/12. JCD je z 12.2.2012. aky je datum dodania tovaru tu?

velmi budem vdačna za odpoved

Veľmi husté zadanie, veľa otázok v jednej, ani neviem, odkiaľ začať. Neviem, prečo sa prípadom zaoberáš až tak neskoro, lebo ... mohli uniknúť niektoré termíny a povinnosti, čítaj ďalej. Tak teda :

Dátum dodania je dôležitý aj pre určenie povinnosti zaúčtovania, aj pre kurzy. U faktúry z Indie daj podľa § 2 PÚP dátum splnenia dodávky, keď tovar došiel na colnicu = JCD = vznik záväzku a kurz ECB. Faktúru účtuješ ako 139/321, lebo tovar ešte nemáš a faktúru áno, ale nie je zálohová, ale tzv. rezervujúca = tovar na ceste. Táto faktúra nie je zdaniteľným plnením vôbec, DPH=0%. Daňová povinnosť sa neviaže na dodávku, ale na výpočet colného dlhu. Úhradu faktúry zase prepočítaš v ECB, rozdiel je 563, versus 663.
U faktúry od českého daňového zástupcu pri dovoze je faktúra prefakturáciou Tvojho colného dlhu. Dátum dodania /účtovný/ je dátum pečiatky colnice na JCD. Účtuješ ju ako 131+379/321, pričom na 131 ide to skladné, poistenie, doprava a na 379 ide to, čo zástupca uhradil za Teba ako colný dlh.
U colného dlhu /české JCD/ je dátumom dodania deň, kedy bol vyrubený. Zástupca musí o tom doložiť originál JCD aj potvrdenie, že ho zaplatil v Tvojom mene. Lebo je budúcim dokladom pre vyžiadanie DPH z CZ. Colný dlh účtuješ ako 131+548A/379 a považuješ ho za vyrovnaný. Ten 548A je analytický účet nárokovateľnej DPH, ktorá sa do vrátenia považuje za daňový náklad a po vrátení za daňový výnos. Tá sa žiada z CZ podľa § 55f ZoDPH. Bohužiaľ ... termín si už o celých 22 dní fatálne prepásla. Neviem naisto, či sa dá aj dodatočne ... asi nie. Potom je nárokovateľná neuplatnená DPH asi pripočítateľnou položkou, lebo v roku nároku si k nákladu nedosiahla výnos, over si to.
Tovar príjmeš na sklad príjemkou. Napočítaš všetky zložky účtu 132/131+139 v Eur a pomerne rozpočítaš do jednotkových cien. Ak účtuješ zásoby v B, tak nedávaš 131 a 139, ale rovno 504.
A ešte, aby to nebolo jednoduché, je tam aj samozdanenie. Ku dňu, kedy si prijala tovar na sklad /daňová povinnosť aj odpočet/ vyhotovíš doklad o premiestnení podľa § 11/8, aj § 72, ZoDPH a v cene príjemky podľa predchádzajúceho odseku. Ako dodávateľa dáš české IČ DPH zástupcu.
Ten druhý prípad ... dátum dodania tovaru je dátum prijatia colnicou, nejaká colná výzva. Tovar je už Tvoj, ale ešte nie je prepustený do voľného obehu. Faktúra je 139/321, ostatné podľa predchádzajúceho. Že si ju zaevidovala až v 1/12 je v tomto prípade a v zmysle § 17, ods. 29 ZoDP ok, aj tak by napokon neboli z nej žiadne náklady, iba nezúčtovaná 314. Okrem toho ... veď v 1/12 si ju ešte mohla strčiť do 12/11, ešte nebola uzávierka 2011 hotová ... ibaže by áno ! ?
Tinika
22.10.12,13:50
Veľmi husté zadanie, veľa otázok v jednej, ani neviem, odkiaľ začať. Neviem, prečo sa prípadom zaoberáš až tak neskoro, lebo ... mohli uniknúť niektoré termíny a povinnosti, čítaj ďalej. Tak teda :

Dátum dodania je dôležitý aj pre určenie povinnosti zaúčtovania, aj pre kurzy. U faktúry z Indie daj podľa § 2 PÚP dátum splnenia dodávky, keď tovar došiel na colnicu = JCD = vznik záväzku a kurz ECB. Faktúru účtuješ ako 139/321, lebo tovar ešte nemáš a faktúru áno, ale nie je zálohová, ale tzv. rezervujúca = tovar na ceste. Táto faktúra nie je zdaniteľným plnením vôbec, DPH=0%. Daňová povinnosť sa neviaže na dodávku, ale na výpočet colného dlhu. Úhradu faktúry zase prepočítaš v ECB, rozdiel je 563, versus 663.
U faktúry od českého daňového zástupcu pri dovoze je faktúra prefakturáciou Tvojho colného dlhu. Dátum dodania /účtovný/ je dátum pečiatky colnice na JCD. Účtuješ ju ako 131+379/321, pričom na 131 ide to skladné, poistenie, doprava a na 379 ide to, čo zástupca uhradil za Teba ako colný dlh.
U colného dlhu /české JCD/ je dátumom dodania deň, kedy bol vyrubený. Zástupca musí o tom doložiť originál JCD aj potvrdenie, že ho zaplatil v Tvojom mene. Lebo je budúcim dokladom pre vyžiadanie DPH z CZ. Colný dlh účtuješ ako 131+548A/379 a považuješ ho za vyrovnaný. Ten 548A je analytický účet nárokovateľnej DPH, ktorá sa do vrátenia považuje za daňový náklad a po vrátení za daňový výnos. Tá sa žiada z CZ podľa § 55f ZoDPH. Bohužiaľ ... termín si už o celých 22 dní fatálne prepásla. Neviem naisto, či sa dá aj dodatočne ... asi nie. Potom je nárokovateľná neuplatnená DPH asi pripočítateľnou položkou, lebo v roku nároku si k nákladu nedosiahla výnos, over si to.
Tovar príjmeš na sklad príjemkou. Napočítaš všetky zložky účtu 132/131+139 v Eur a pomerne rozpočítaš do jednotkových cien. Ak účtuješ zásoby v B, tak nedávaš 131 a 139, ale rovno 504.
A ešte, aby to nebolo jednoduché, je tam aj samozdanenie. Ku dňu, kedy si prijala tovar na sklad /daňová povinnosť aj odpočet/ vyhotovíš doklad o premiestnení podľa § 11/8, aj § 72, ZoDPH a v cene príjemky podľa predchádzajúceho odseku. Ako dodávateľa dáš české IČ DPH zástupcu.
Ten druhý prípad ... dátum dodania tovaru je dátum prijatia colnicou, nejaká colná výzva. Tovar je už Tvoj, ale ešte nie je prepustený do voľného obehu. Faktúra je 139/321, ostatné podľa predchádzajúceho. Že si ju zaevidovala až v 1/12 je v tomto prípade a v zmysle § 17, ods. 29 ZoDP ok, aj tak by napokon neboli z nej žiadne náklady, iba nezúčtovaná 314. Okrem toho ... veď v 1/12 si ju ešte mohla strčiť do 12/11, ešte nebola uzávierka 2011 hotová ... ibaže by áno ! ?


Dakujem za odpoveď, neskoro to riesim, lebo som až teraz prebrala doklady od byvalej ekonomky a prerabam cely rok spatne, zabudla som dodat ze je to JU, takze dph mozem zaučtovat na VNZD? Čo sa týka termínu žiadost, za r. 2012 sa da žiadať do 30.9.2013 ak som spravne pozerala zakon. Presvihla by som to ak by som riesila stare roky. Takže tú faktúru (doklad o premiestnení) si mozem vyhotovit sama? to zn., ze budem mat dve? teda oč ČR firmy na hodnotu xy(kde bude clo, dph, doprava) a druhu, ktoru vyhotovim ja (kde bude clo,doprava v cene príjemky) a túto samozdaním? Nebude ju mat česka firma len ja?
Takže aj k poslednej otázke, nemohla som to dať do r.2011 lebo danove uz bolo podane, kedze som prebrala doklady až teraz :D
Veľmi pekne dakujem za taku vyčerpavajucu odpoveď, veľmi ste mi pomohli.
a_je_to
22.10.12,16:45
Dakujem za odpoveď, neskoro to riesim, lebo som až teraz prebrala doklady od byvalej ekonomky a prerabam cely rok spatne, zabudla som dodat ze je to JU, takze dph mozem zaučtovat na VNZD? Čo sa týka termínu žiadost, za r. 2012 sa da žiadať do 30.9.2013 ak som spravne pozerala zakon. Presvihla by som to ak by som riesila stare roky. Takže tú faktúru (doklad o premiestnení) si mozem vyhotovit sama? to zn., ze budem mat dve? teda oč ČR firmy na hodnotu xy(kde bude clo, dph, doprava) a druhu, ktoru vyhotovim ja (kde bude clo,doprava v cene príjemky) a túto samozdaním? Nebude ju mat česka firma len ja?
Takže aj k poslednej otázke, nemohla som to dať do r.2011 lebo danove uz bolo podane, kedze som prebrala doklady až teraz :D
Veľmi pekne dakujem za taku vyčerpavajucu odpoveď, veľmi ste mi pomohli.

DPH, ktorú Ti vyfakturoval český zástupca ide do daňovo uznaných výdavkov dpfo, nie dph. Ako DPH, ktorú nemožno uplatniť v odpočte, ale ako nárokovateľnú, neskôr o rok zdaniteľný výnos z vrátenia. DPH zo samozdanenia ide iba do evidencie - výkazu dane a do priznania DPH na vstupe aj výstupe súčasne, v JÚ sa neúčtuje o nej, aspoň ja nie. Sorry, ja som 11/11 pochopil ako november 2011 a 5/12 ako 5.12.11, ... takže si nič nepremeškala. Samozrejme že doklad o premiestnení vyhotovuješ sama, niečo si o tom skús prečítať. Faktúry nebudeš mať dve, iba jednu, od Čecha, za služby. No a samozrejme od Inda za tovar. Doklad o premiestnení je za tovar, nadobudnutý v CZ z dovozu, ktorý z CZ prekročil hranice a musí sa vykazovať. Má u DPH povahu faktúry, ale nie je faktúrou. Ak DÚ v priznaní nenájde, že z CZ do SR prišiel vtedy nejaký tovar, tam zdanený, tak vyžiadanú DPH nedostaneš.
Že v doklade o premiestnení bude clo, doprava ... prepána, ale iba napočítaná do ocenenia premiestneného tovaru, podľa § 22, ods. 6 a 2 ZoDPH, nie taxatívne vymenovaná. V JÚ sa tieto veci nezobrazujú tak prehľadne, ako v PÚ ... chápem.
Tinika
22.10.12,18:52
Dakujem pekne, ano samozrejme ze napočitane budu v doklade, nie vymenovane :D velmi pekne dakujem za radu

a ano, ta faktura bola este z r. 2011 ale ja som tieto doklady dostala neskoro na to aby som to stihla riesit :D takze klientka ma smolu, kedze jej ekonomka to uplatnovala na sk, takze aj problem.

a este sa opytam na jcd je datum 12.4. ale na fakture od zastupucu je 2.5., takze ak budem tuto fakturu učtovat, ako datum dodania (zd. plnenia) ja dam 12.4.? vdaka
petkor
01.03.13,10:38
Veľmi Vás prosím o radu. SZČO - platiteľ DPH - vedie JÚ - doviezol este v 04/2012 tovar z Číny za cca 900,- USD. Úhrada odišla z účtu, má proforma faktúru z Číny, má faktúru za dovoz zo slovenskej firmy. Problém je, že akosi k tomu nie je JCD, pravdepodobne omylom prešiel tento tovar colnicou ako tovar do 20 USD, takze nebolo vyčíslené ani clo, ani DPH. Čo s tým teraz robiť? Radšej vyhodiť z VOZD, alebo nechať to vo výdavkoch. Ďakujem