zuzkadzugi
29.12.10,15:01
Prosím Vás,

v roku 2009 som prijala dotáciu z Úradu práce, ktorá sa má zahrňovať do základu dane postupne v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie. V dohode s ÚP som uviedla, že dotáciu použijem okrem iného aj na úhradu odvodov ZP a SP a kúpu notebooku. Na použitie dotácie určil ÚP dobu 2 rokov. Ja som síce v roku 2009 platila odvody aj som si kúpila jeden notebook, ale toto som platila zo svojich prostriedkov, t.j. nedala som to ako použitie dotácie. Dotáciu som chcela použiť na odvody a notebook kúpený v roku 2010.
Mám teraz daňovú kontrolu za rok 2009 a tá mi chce tieto odvody a notebook kúpený v roku 2009 vyhodiť z daňových výdavkov, resp. chce aby som sumu rovnajúcu sa týmto výdavkom zdanila ako prijatú dotáciu. Podľa mňa ale nemajú pravdu, pretože ja mám na minutie dotácie 2 roky a oni mi predsa nemôžu určovať kedy ju použijem v priebehu tých dvoch rokov. Máte na to iný názor prosím?
veronikasad
29.12.10,15:11
Pre výkon práce potrebuješ dva notebooky ?
Čo sa týka odvodov, ak si v podn. pláne uviedla sumu na dva roky, ako ich chceš vyčerpať za rok ?
zuzkadzugi
29.12.10,15:27
Áno. Jeden hlavný a druhý taký malinký, s ktorým chodím za klientmi. Veď to je normálne nie? Práveže od začiatku podnikania som najskôr používala svoj súkromný NB a až teraz v roku 2010 som si kúpila z dotácie. A DÚ mi vytýka, že som mala použiť dotáciu na ten malinký. Ale na to nemá podľa mňa právo. Veď ja si určujem čo použijem z dotácie a kontrolovať mi to má Úrad práce. Okrem toho ten malinký notebook bol lacnejší ako som uviedla v zámere, že použijem dotáciu. Potom mi môže zase Úrad práce vytýkať, že som nepoužila celú sumu určenú na NB.
Dotáciu musím vyčerpať v termíne 1.5.2009-30.4.2010. Uviedla som, že na odvody použijem sumu 1366 Eur. A za rok 2010 som zaplatila odvody cez 2000 Eur. Takže nemám problém vykryť dotáciu na odvody za jeden rok.
Jana Acsová
29.12.10,15:58
Staviate sa k tomu veľmi svojsky. Priznám sa, že takáto optimalizácia základu dane v súvislosti s dotáciou mi nenapadla. A ak Vás k takému riešeniu viedlo niečo iné, je to podľa môjho názoru postavené na tenkom ľade.

Prijatá dotácia v sústave JÚ sa účtuje v časovej súvislosti so vzniknutými nákladmi. Na to sa čerpala, aby sa z nej hradili náklady. To, že sa subjekt rozhodne, že ktorá časť nákladov z toho istého "vreca" to bude, je skutočne osobitý prístup. Najmä v prípade, ak náklady, na ktorých úhradu bola dotácia poskytnutá už vznikli. Čerpanie dotácie sa viaže na obdobie do ... dokedy sa musí vyčerpať bez sankcionovania, či iných opatrení uvedených v zmluve. Nechápem to ako dobu, dokedy pristúpim k akémusi časovému rozlíšeniu výdavkov v JÚ. To znamená, že porušením podmienok nie je kúpa dvoch notebookov. Podľa môjho názoru to môžu byť aj dva (ak to zmluva výslovne neobmedzuje) a ich cena sa započíta v úhrne a práve do obdobia ustanoveného na čerpanie dotácie. Viac môže byť, menej by nemalo byť. Spravidla nikdy nie je možné nakalkulovať náklady na euro presne. Rovnako v prípade odvodov. Ak sa dotácia vyčerpá skôr, k porušeniu podmienok nedochádza. A nie je podľa môjho názoru jedno, že výdavok si uznám a k tomu zodpovedajúci príjem nie.

Môj pohľad na dotáciu je taký, že skôr ju vyčerpať možno, ale zároveň najneskôr do obdobia ustanoveného v zmluve. Z toho mi nevyplýva možnosť časového rozlíšenia výdavkov, ale príjmov, ak výdavky nevzniknú.

Na zvrátenie výsledku kontroly by ste potrebovali silné argumenty, ak vôbec existujú.
veronikasad
29.12.10,16:06
Áno. Jeden hlavný a druhý taký malinký, s ktorým chodím za klientmi. Veď to je normálne nie? Práveže od začiatku podnikania som najskôr používala svoj súkromný NB a až teraz v roku 2010 som si kúpila z dotácie. A DÚ mi vytýka, že som mala použiť dotáciu na ten malinký. Ale na to nemá podľa mňa právo. Veď ja si určujem čo použijem z dotácie a kontrolovať mi to má Úrad práce. Okrem toho ten malinký notebook bol lacnejší ako som uviedla v zámere, že použijem dotáciu. Potom mi môže zase Úrad práce vytýkať, že som nepoužila celú sumu určenú na NB.
Dotáciu musím vyčerpať v termíne 1.5.2009-30.4.2010. Uviedla som, že na odvody použijem sumu 1366 Eur. A za rok 2010 som zaplatila odvody cez 2000 Eur. Takže nemám problém vykryť dotáciu na odvody za jeden rok.
V termíne čerpania dotácie máš zrejme preklep. K sume odvodov 2000€ ročne u začínajúceho živnostníka sa dopočítať neviem ...

Inak súhlasím s príspevkom Janky Acsovej.
marjankaj
29.12.10,16:13
Áno. Jeden hlavný a druhý taký malinký, s ktorým chodím za klientmi. Veď to je normálne nie? Práveže od začiatku podnikania som najskôr používala svoj súkromný NB a až teraz v roku 2010 som si kúpila z dotácie. A DÚ mi vytýka, že som mala použiť dotáciu na ten malinký. Ale na to nemá podľa mňa právo. Veď ja si určujem čo použijem z dotácie a kontrolovať mi to má Úrad práce. Okrem toho ten malinký notebook bol lacnejší ako som uviedla v zámere, že použijem dotáciu. Potom mi môže zase Úrad práce vytýkať, že som nepoužila celú sumu určenú na NB.
Dotáciu musím vyčerpať v termíne 1.5.2009-30.4.2010. Uviedla som, že na odvody použijem sumu 1366 Eur. A za rok 2010 som zaplatila odvody cez 2000 Eur. Takže nemám problém vykryť dotáciu na odvody za jeden rok.

Je to akési divné. Ak ti určil na použitie dotácie 2 roky, tak od 1.5.2009 do 30.4.2010 je to iba jeden rok. Kedy si začala podnikať?
Ak si časť dotácie v roku 2009 použila(s súlade s podnikateľským plánom), tak je to VOZD v roku 2009 a rovnakú sumu si mala dať aj do POZD(príjmy ovplyvňujúce základ dane). Ťažko sa radí ak neuvedieš sumy.:eek:§17
(3) Do základu dane podľa odseku 1 sa nezahŕňa

h) dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov; tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane

1. postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,
2. v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté,§ 19 Daňové výdavky
(2) Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú

m) výdavky, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory a príspevky poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov, štátnych fondov a Národného úradu práce zahrnované do príjmov,
veronikasad
29.12.10,16:14
Janko, kontrolorom DU tvrdí, že nepoužila ...
marjankaj
29.12.10,16:39
Veronika, mne tu chýbajú dátumy a sumy. Neviem kedy kúpila notebook. Či predtým ako dostala dotáciu alebo až potom. Ak si ho kúpila pred 1.5.2009, tak vlastne tú dotáciu naň použiť nemohla. Vlastne nám nepovedala skoro nič.
veronikasad
29.12.10,16:43
Notebook kúpila potom ako dostala dotáciu. Aj keď ho má v podn. pláne, tvrdí, že ho kupovala z vlastných prostriedkov a dotáciu minie na zakúpenie ďalšieho - v roku 2010. DU sa to "nepáči" ...
Jana Acsová
29.12.10,16:50
Halóóó Vy tu mimotémy. Správca dane už vytýka v rámci daňového konania pochybenie. Podľa uvedeného zisťuje, prečo nebola dotácia prislúchajúca vzniknutým výdavkom premietnutá do základu dane z príjmov. V tomto prípade sa nejedná o to, že koľko a kedy, ako o fakt, že výdavky vznikli a sú v daňových výdavkoch a príjmy vznikli tiež a nie sú v zdaniteľných príjmoch.
zuzkadzugi
29.12.10,17:11
Ok, máte pravdu. ďakujem


Halóóó Vy tu mimotémy. Správca dane už vytýka v rámci daňového konania pochybenie. Podľa uvedeného zisťuje, prečo nebola dotácia prislúchajúca vzniknutým výdavkom premietnutá do základu dane z príjmov. V tomto prípade sa nejedná o to, že koľko a kedy, ako o fakt, že výdavky vznikli a sú v daňových výdavkoch a príjmy vznikli tiež a nie sú v zdaniteľných príjmoch.
zuzkadzugi
29.12.10,17:17
Ja som začala podnikať 1.5.2009 a z príjmov za toto obdobie mi vyšli len do SP mesačné preddavky 274 Eur. Takže ročne to vychádza ešte viac


V termíne čerpania dotácie máš zrejme preklep. K sume odvodov 2000€ ročne u začínajúceho živnostníka sa dopočítať neviem ...

Inak súhlasím s príspevkom Janky Acsovej.
marjankaj
29.12.10,17:20
Halóóó Vy tu mimotémy. Správca dane už vytýka v rámci daňového konania pochybenie. Podľa uvedeného zisťuje, prečo nebola dotácia prislúchajúca vzniknutým výdavkom premietnutá do základu dane z príjmov. V tomto prípade sa nejedná o to, že koľko a kedy, ako o fakt, že výdavky vznikli a sú v daňových výdavkoch a príjmy vznikli tiež a nie sú v zdaniteľných príjmoch.

Lenže správca dane vidí súvislosti z dokladov, a ja akosi nevidím nič, iba neurčité dátumy. Rok 2009 je dosť široký pojem.
Stefan2005
29.12.10,17:43
mne len vŕta v hlave myšlienka, že kto má právo stanoviť, čo a kedy bolo použité na úhradu daňových výdavkov, lebo:

ZoDP, §17, odst. 3 - do základu dane sa nezahŕňa
h) dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov;

daňovík hovorí, že nepoužil na daňové výdavky, DÚ zase, že boli použité...
Ovšem ako píše marjankaj, mi nevidíme súvislosti z dokladov. Ale v každom prípade právo daňovníka by som apriori nezamietal (najmä v prípade notebooku).
Jana Acsová
03.01.11,13:59
Dotácia sa týka výdavkov vecne príslušného účelu a tie vznikli. Subjekt tvrdí, že nevznikli. Dotácia nie je nástroj daňovej optimalizácie, ale "neutralizácie" (aké výdavky, také príjmy).

Účel dotácie je zrejmý. Úhrada výdavkov. Preto uvádzam, že sú potrebné veľmi silné argumenty ... ak vôbec je ich možné nájsť. Východiskom je dokumentácia k dotácii, súvisiaca činnosť, podmienky jej vykonávania a financovania.
zuzkadzugi
03.01.11,16:06
Ja iba nerozumiem, ako mi DÚ môže prikázať využiť dotáciu, keď v dohode s úradom práce som sa zaviazala využiť ju do 2 rokov, žiadne iné konkrétnosti. Notebook som si kúpila z vlastných zdrojov, nie z prostriedkov dotácie... ale už to nechám tak, nebudem sa s nimi handrkovať.
Prosím Vás, tým že mi ten notebook vyhodia, tak sa mi zvýši základ dane. To musím podať dodatočné DP alebo ako sa to potom rieši? Aby som bola konkrétna, notebook stál bez dph 324 Eur čo som si dala do daňových výdavkov. Podľa DÚ som si o túto sumu mala zvýšiť príjmy /ako využitie dotácie/. Takže mala by som doplatiť 19% z 324 Eur.
Heni
03.01.11,16:34
Ja iba nerozumiem, ako mi DÚ môže prikázať využiť dotáciu, keď v dohode s úradom práce som sa zaviazala využiť ju do 2 rokov, žiadne iné konkrétnosti. Notebook som si kúpila z vlastných zdrojov, nie z prostriedkov dotácie... ale už to nechám tak, nebudem sa s nimi handrkovať.
.....

nedalo by sa ako argument na použitie dotácie doniesť na DU peňažný denník z roku 2010, kde by si mala zaúčtovanú kúpu toho druhého "hlavného" notebooku?
z toho by jasne vyplynulo, že si dotáciu jednak vyčerpala na účel na ktorý bola poskytnutá, a jednak že si to stihla v tej dvojročnej lehote...?

(vychádzam z toho, že napr. u remeselných živností sa tiež dotácia môže použiť na určený účel a napr. pri nákupe náradia - a tam DU tiež nemôže určovať, že szčo použil dotáciu hned na nákup prvej lopaty a krompáča... - viem, je to pritiahnuté za vlasy, ale myslím, že podstata je rovnaká...)
zuzkadzugi
03.01.11,16:38
Presne týmto som argumentovala, ale oni trvajú na svojom.
nika.sum
05.01.11,14:19
Ja by som chcela nieco k cerpaniu dotacie. Mam pred sebou kalkulaciu predpokladanych nákladov - hradene z prispevku:
-stol so stolickou, regalova zostava na ukladanie pisomnosti alebo napr. web.stranka - pri kazdom je suma. Ak napr. pocitac s tlaciarnou ma predpoklad 664 EUR a stal by 580 EUR, moze zvysnu cast dolozit na nieco ine zo zoznamu?

Pytala som sa klientky, preco dala napr. co sa tyka nabytku: stol so stolickou, regalova zostava na ukladanie pisomnosti, ked dostala dotaciu na poskytovanie sluzieb pre rodinu a domacnost (opatrovanie deti), preco nedala detsky nabytok, koberec...Vraj jej povedali, ze moze dat to co sa tyka jej osoby a nie deti. Mne sa to zda dost nelogicke, ked podnikam v takej oblasti, potrebujem si zariadit izbu (priestor) pre deti, to je pre mna dolezitejsie ako pisaci stol pre mna ako podnikatela.
Mam problem aj s pokladnicnymi dokladmi z IKEA, lebo ja neviem kto kedy vylusti co sa kupovalo.

Klientka zacala podnikat od 1.1.2010 ale dotaciu dostala na ucet 17.12.2009. Ak nakupila nabytok este pred obdrzanim dotacie 10.12.2009, ide to do zriadovacich vydavkov, ale nemoze to byt asi hradene z dotacie (ked ju este nemala) vsak?
nika.sum
06.01.11,17:36
Ahoj neviete mi niekto poradit? prosim, prosim...
cloe
06.01.11,17:50
Dotácia sa týka výdavkov vecne príslušného účelu a tie vznikli. Subjekt tvrdí, že nevznikli. Dotácia nie je nástroj daňovej optimalizácie, ale "neutralizácie" (aké výdavky, také príjmy).

Účel dotácie je zrejmý. Úhrada výdavkov. Preto uvádzam, že sú potrebné veľmi silné argumenty ... ak vôbec je ich možné nájsť. Východiskom je dokumentácia k dotácii, súvisiaca činnosť, podmienky jej vykonávania a financovania.

Podľa môjho názoru by bol silný argument napr. to, keby prijatá dotácia zostala ležať na bankovom účte a neboli by finančné prostriedky vybraté do pokladne a teda nemohli sa použiť na nákup notebooku, ale museli sa použiť vlastné prostriedky.
Ale to sa asi nestalo.
nika.sum
09.01.11,16:53
Ja by som chcela nieco k cerpaniu dotacie. Mam pred sebou kalkulaciu predpokladanych nákladov - hradene z prispevku:
-stol so stolickou, regalova zostava na ukladanie pisomnosti alebo napr. web.stranka - pri kazdom je suma. Ak napr. pocitac s tlaciarnou ma predpoklad 664 EUR a stal by 580 EUR, moze zvysnu cast dolozit na nieco ine zo zoznamu?

Pytala som sa klientky, preco dala napr. co sa tyka nabytku: stol so stolickou, regalova zostava na ukladanie pisomnosti, ked dostala dotaciu na poskytovanie sluzieb pre rodinu a domacnost (opatrovanie deti), preco nedala detsky nabytok, koberec...Vraj jej povedali, ze moze dat to co sa tyka jej osoby a nie deti. Mne sa to zda dost nelogicke, ked podnikam v takej oblasti, potrebujem si zariadit izbu (priestor) pre deti, to je pre mna dolezitejsie ako pisaci stol pre mna ako podnikatela.
Mam problem aj s pokladnicnymi dokladmi z IKEA, lebo ja neviem kto kedy vylusti co sa kupovalo.

Klientka zacala podnikat od 1.1.2010 ale dotaciu dostala na ucet 17.12.2009. Ak nakupila nabytok este pred obdrzanim dotacie 10.12.2009, ide to do zriadovacich vydavkov, ale nemoze to byt asi hradene z dotacie (ked ju este nemala) vsak?

Prosim, poradi niekto?