soske
30.11.05,16:25
Zaplatili sme zálohu na vypracovanie projektu v sume 100.000,- Sk
dňa 20.05.2005
Po uhrade sme obdržali Faktúru, kde bolo napisané, ze nam fakturujú uhradenú zalohu, kde bol vyčíslen základ dane + DPH
den vystavenia 29.05.2005
datum dodania 20.05.2005
My sme si na základe faktúry nárokovali DPH za mesiac 05/2005.

Následne po dodaní materialov vypracovaného projektu, nam fakturovali
za vypracovanie projektu sumu 100.000,-, uhradenú zálohu, k úhrade 0,
kde bol tiež vyčíslený ZD+DPH.
Tu bola Faktúra vystavená dna 20.06.2005
datum dodania:20.06.2005

Tu sme si DPH nenárokovali, nakoľko sme si uz narokovali za mesiac 05/2005.

Uplatnili sme si spravne odpočet DPH v mesiaci 05/2005????
Tweety
30.11.05,16:32
Zaplatili sme zálohu na vypracovanie projektu v sume 100.000,- Sk
dňa 20.05.2005
Po uhrade sme obdržali Faktúru, kde bolo napisané, ze nam fakturujú uhradenú zalohu, kde bol vyčíslen základ dane + DPH
den vystavenia 29.05.2005
datum dodania 20.05.2005
My sme si na základe faktúry nárokovali DPH za mesiac 05/2005.
Následne po dodaní materialov vypracovaného projektu, nam fakturovali
za vypracovanie projektu sumu 100.000,-, uhradenú zálohu, k úhrade 0,
kde bol tiež vyčíslený ZD+DPH.
Tu bola Faktúra vystavená dna 20.06.2005
datum dodania:20.06.2005
Áno, správne ste si uplatnili odpočet dane.
Tu sme si DPH nenárokovali, nakoľko sme si uz narokovali za mesiac 05/2005.
Uplatnili sme si spravne odpočet DPH v mesiaci 05/2005????
Áno, správne ste si uplatnili odpočet dane. :rolleyes: :cool: