Steffi
30.12.10,09:49
Vytvorili sme dcérsku spoločnosť a ideme do nej vložiť dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Odhadca ohodnotil majetok na nižšiu sumu ako máme v účtovníctve. Ako zaúčtovať ?
a_je_to
31.12.10,00:08
043/367 – upísanie celého vkladu do dcérskej sro
367/081 – vloženie majetku v ocenení zostatkovou účtovnou cenou
355/343 – dph k zostatkovej cene
415/367 – rozdiel medzi zostatkovou cenou a posudkom, ak je posudok nižší
081/02X - vyradenie vloženého majetku
betka
31.12.10,11:00
Prosím Vás, neopomente tento par. v ZDP, je veľmi dôležitý, vkladáte v reálnych hodnotách

[SIZE="1"]§ 17b
Nepeňažný vklad v reálnych hodnotách
KEJKA
31.12.10,11:11
prosím necitujte v tak malom rozlíšení, pre nás starších poloslepých sa to ťažko číta......
betka
31.12.10,12:29
Treba čítať v zákone, tam je to čitateľnejšie:)
KEJKA
31.12.10,12:47
to áno, ale potom to priliepať tu je zbytočné......alebo je Porada len pre mladých, bez zdravotných problémov?
Ak si mám prečítať v zákone, potom stačí odkaz na zákon a §, netreba zahlcovať stránku nečitateľným textom - aj ked len pre niektorých, ktorí sa už bez lupy nezaobídu.
betka
31.12.10,13:05
Už som to opravila, vymazala, aby som nepohlcovala poradu. Môžete si kľudne na mne i naďalej vybíjať zlosť, rýpať ako je to za posledných pár mesiacov, škoda, neviem prečo, ale nebudem sa Vám pliesť do cesty.
Hľadáte na mne neustále chyby, tak ich hľadajte
KEJKA
31.12.10,13:12
ale Betka -to zasa nie, Ja nejaké žabomyšie vojny na Porade nesledujem, aj keď mi sem-tam niečo príde popod oči.
Myslela som to úprimne, v poslednom čase sa tie písmenká=chrobáčiky objavujú často. Ja viem, že veľa pýtajúcich ocenia odpoveď s citáciou zákona, ale osobne dávam prednosť a preto odpovedám často bez citácie zákona ale jednoznačne vyslovím názor, ktorý je podľa mňa v súlade so zákonom.
Mňa proste ruší a neuspokojuje, ak sa ako odpoveď objaví siahodlhý citát, kde ani potrebné a užitočné nie je zvýraznené.
To sa netýka len teba, veď aj tebe dávam súhlas, ked ma odpoveď zaujme, nerobím rozdiely. tvoje rady, odpovede považujem za fundované, tak ešte raz prepáš, ak mojim príspevkom som preplnila pohár tvojej trpezlivosti.
nedaj si kaziť Silvester. Ja som sama, mám tu pohárik s fernetom a muž je dole - pozerá niečo v telke, čo mňa nebaví.....
no čo už, ke´d som si nič lepšie nevymyslela.
a_je_to
31.12.10,14:17
043/367 – upísanie celého vkladu do dcérskej sro
367/081 – vloženie majetku v ocenení zostatkovou účtovnou cenou
355/343 – dph k zostatkovej cene
415/367 – rozdiel medzi zostatkovou cenou a posudkom, ak je posudok nižší
081/02X - vyradenie vloženého majetku

Práve čítam v PÚP nový § 27a - od 1.1.2010 sa rozdiel medzi uznanou a účtovnou hodnotou účtuje na účet 568, resp. 668 v tom období, kedy dojde k vloženiu vkladu. To mi pripadá, ako keby v zmysle § 17b, ods. 1/a za vkladateľa už rozhodol nový § 27a PÚP ... Napriek tomu sa domnievam, že k zúčtovaniu na 568 dojde až po zaúčtovaní 415/367 a 568/415, nie priamo 568/367. Alebo ... žeby nie ?
betka
31.12.10,14:59
Práve čítam v PÚP nový § 27a - od 1.1.2010 sa rozdiel medzi uznanou a účtovnou hodnotou účtuje na účet 568, resp. 668 v tom období, kedy dojde k vloženiu vkladu. To mi pripadá, ako keby v zmysle § 17b, ods. 1/a za vkladateľa už rozhodol nový § 27a PÚP ... Napriek tomu sa domnievam, že k zúčtovaniu na 568 dojde až po zaúčtovaní 415/367 a 568/415, nie priamo 568/367. Alebo ... žeby nie ?

Toto je moja nočná mora :):D:D

Ano, všetko závisí v akej cene sa vkladá, či v reálnej hodnote, alebo v hodnote v ocenení u vkladateľa, potom je opäť iné účto.

Stefi, treba dať ešte pozor na DPH u vkladateľa, pretože VAša dcéra ešte nie je pri vzniku platiteľom DPH. Z porady moc nezistíte, je to nová problematika, komplikovaná, je zatiaľ málo literatúry okolo nej, ...
mudroš
06.01.11,12:41
z hľadiska účtovníctva sa musí od 1.1.2010 vklad oceniť v reálnych hodnotách (§ 25 ods.1 písm. e bod 1 zákona o účtovníctve). Pri vecných vkladoch je to uznaná cena vkladu. Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku sa účtuje 568 alebo 668 (už nie 415). Je nový § 27a v postupoch účtovania pre podnikateľov platný od 1.1.2010.
Pre daňové účely sa od 1.1.2010 postupuje podľa nových §§ ZDP
- 17b ak sa pre daňové účely použije ocenenie v uznanej cene vkladu. Vkladateľ musí zahrnúť do základu rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovným ocenením
a) jednorázovo
b) najdlhšie počas 7 zdaňovacích období vo výške minimálne 1/7
Toto musí oznámiť nadobúdateľovi do 30 dní od splatenia vkladu.

Potom nadobúdateľ bude daňovo odpisovať z uznanej ceny vkladu :
- ako novo obstaraný
alebo
pokračovať v odpisovaní u vkladateľa

- 17d - vkladateľ nezahrnie rozdiel do základu dane potom
vkladateľ uplatní v roku vkladu pomernú časť odpisov
nadobúdateľ bude daňovo odpisovať z pôvodnej vstupnej ceny u vkladateľa. V roku vkladu uplatní zvyšnú časť odpisov a ďalšie roky doodpisuje daňovo majetok ako by ho doodpisoval vkladateľ.

Popísal som to samozrejme veľmi zjednodušene, lebo na riadne vysvetlenie by bolo treba veľa strán.
Steffi
17.01.11,10:30
Dcéra vznikla ešte v auguste v minulom roku. Vkladať ideme až teraz. Už je zaregistrovaná ako plátca DPH.Nemal by s tým byť problém.

Steffi
Steffi
15.02.11,16:51
Poradíte mi ešte podľa akého § sme povinný odviesť DPH ku vkladanému majetku u vkladateľa a akého § u nadobúdateľa? Musím vytvoriť k tomuto komentár. Nadobúdateľ nechce uhradiť DPH.

Steffi
KEJKA
15.02.11,17:26
pretože ide o dodanie majetku, nie o predaj podniku alebo časti podniku, tak tam DPH musí byť.
ten majetok predsa mení majiteľa, ide o dodanie tovaru.