kacena666
30.12.10,14:44
Do ktorej zaradiť plynový žiarič?
Zoltán Kovács
30.12.10,14:56
Podľa mňa do 2.skupiny.
martinez
30.12.10,14:57
ak nevies kam, tak do dvojky...§26,2
marjankaj
30.12.10,15:26
ak nevies kam, tak do dvojky...§26,2

No píše sa tam niečo iné.:confused: Nie nevieš kam ale nemožno zaradiť:cool:
Ani byt(ako kanceláriu) neviem kam mám zaradiť podľa prílohy, ale do dvojky to nebude.:eek:

(2) Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2; to neplatí pre hmotný majetok podľa odsekov 6 až 9. Súbor hnuteľných vecí sa zaraďuje do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného celku. Pri postupe uplatnenom podľa § 22 ods. 15 sa jednotlivé oddeliteľné súčasti zaradia do rovnakej odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený tento hmotný majetok s výnimkou jednotlivých oddeliteľných súčastí budov a stavieb, ktoré sú zaradené v prílohe č. 1.
kacena666
30.12.10,15:50
Ďakujem za odpoveď, ešte by som chcela vedieť, možno sa hlúposť opýtam, ale kúpili sme podsypový materiál do celého areálu, ktorý je dosť veľký, za 24 000 €. Toto asi odpisovať nemôžem čo?