koalko
01.01.11,13:49
SZCO v roku 2009 uzatvoril pôžičku s bankou na kúpu motorového vozidla
banka uzatvorila s lízingovou spoločnosťou -lízing na toto motorové vozidlo.
NA kúpu uvedeného MV máme faktúru a na základe toho bolo MV zaradené do majetku firmy.
V technickom preukaze je uvedené,že vlastníkom je lízingova spoločnosť a držiteľom osvedčenia je fyzická osoba, kde namiesto IČO je uvedený jeho dátum narodenia.
Auto je vložené do podnikania, robili sme aj odpisy.
Otázka je : či sme mohli robiť odpisy z uvedného MV, keď v technickom preukaze je na miesto IČO uvedený dátum narodenia.