pizzanoel
01.01.11,16:20
Dobry vecer vsetkym,

chcem sa spytat ci v pausalnych vydavkoch nastala nejaka zmena oproti minulenu roku. Platí stale tych 40 %( nie som remeselník...) A vypočet je asi taký istý aký bol: Prijem- 40% vydavky- zdravotne odvody=DZ a Nezdaniteĺná časť 4025,70, viest skladovu evidenciu a evidenciu prijmov a vydavkov ? Alebo je tam este nieco?
Ďakujem za odpovede...
Xanti
01.01.11,19:47
Ja neviem o žiadnej zmene pri paušalnych výdavkoch. :D
Katarina
03.01.11,14:23
Paušálne výdavky sa menia od roku 2011 - 40 %.
Majkaheged
23.03.11,09:08
Keď uplatňujem paušálne výdavky, môžem si dať do nákladov zapl. poistné do SP a ZP len za konkrétny rok, alebo môžem dať aj to čo som doplácala za minulé roky?
ego.mc
23.03.11,13:12
Všetko, čo ste platili v danom roku, t.j. aj nedoplatky za minulé roky.
remenka
23.03.11,13:54
iba za konkrétny rok - nedoplatky sa zahrnú do 40-60-tich percent
vvierka296
23.03.11,14:04
ten rozpis bol správny? nemá to byť príjem - poistné a potom z rozdielu 40%?
babi2
23.03.11,14:11
iba za konkrétny rok - nedoplatky sa zahrnú do 40-60-tich percent
si si istá?;)
babi2
23.03.11,14:12
ten rozpis bol správny? áno bol nemá to byť príjem - poistné a potom z rozdielu 40%? nemá
.
veronikasad
23.03.11,14:17
ten rozpis bol správny? nemá to byť príjem - poistné a potom z rozdielu 40%?
nie nemá. Paušálne výdavky sa uplatňujú z príjmov
marjankaj
23.03.11,14:30
iba za konkrétny rok - nedoplatky sa zahrnú do 40-60-tich percent

pozri §6 zákona o dani z príjmov


(10) Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem daňovníka, ktorý má z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu, 33) ktorý môže uplatniť výdavky vo výške 60 %. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 3 nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z týchto príjmov. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.
vvierka296
23.03.11,14:47
vďaka, už som to pozerala aj na nete ... len som registrovala jednu známu, že to počíta opačne. Určite ju na to upozorním ... našťastie to boli ľudia, ktorým vznikol preplatok dane ... ale čo by robila v prípade, že by im vypočítala vyššiu daň? podávať opravné daňové (ak to stihne do 31.03. aktuálneho roku), prípadne potom dodatočné? Lebo takto to ráta už pár rokov
remenka
23.03.11,15:01
ja sa ospravedlňujem za mylnú informáciu, vyčítala som to na porade a poznačila do notesa ale vidím že sa treba študovať a študovať zákony - nespoliehať sa - našťastie som to nepotrebovala
Majkaheged
25.03.11,18:31
pozri §6 zákona o dani z príjmov
Áno je to tak, aj ja som to už našla v zákone, aj niekde na nete.
Majkaheged
25.03.11,18:35
A Ešte som mala aj taký problém, že dotyčný platil poistné do ZP, ale nie priamo poisťovni, ale cez exekútora, uplatňuje si paušálne výdavky, ako by ste to riešili?
Istina bola nejakých 900 € a trovy exekúcie cca 300 €. Spolu 1200 €.
Zaplatil v roku 2010 jednu splátku exekútorovi v sume 200 €. Ja som to rozpočítala pomerne, že 75 % z 200 som rátala ako odvody a tých 50 € som dala ako nedaňových. Čo vy na to? Uvažujem správne?
Zita5
25.03.11,19:50
A Ešte som mala aj taký problém, že dotyčný platil poistné do ZP, ale nie priamo poisťovni, ale cez exekútora, uplatňuje si paušálne výdavky, ako by ste to riešili?
Istina bola nejakých 900 € a trovy exekúcie cca 300 €. Spolu 1200 €.
Zaplatil v roku 2010 jednu splátku exekútorovi v sume 200 €. Ja som to rozpočítala pomerne, že 75 % z 200 som rátala ako odvody a tých 50 € som dala ako nedaňových. Čo vy na to? Uvažujem správne?

Nakoľko uplatňuje paušálne výdavky , tak k týmto výdavkom pripočítate skutočne uhradenú výšku zdravotného poistenia v roku 2010 .Inak nič viac.