renata
17.08.04,13:40
Prosím skúsených, aby mi poradili, čo so zamestnancom, ktorý sa dostal do vyšetrovacej väzby, s predpokladom konania súdu cca o 3 mesiace. Potrebujem vedieť či sa mu v tomto čase píše neplatené voľno (alebo neviem čo), tým pádom mu musím taktiež prerušiť poistenia (ktoré?). V ZP som sa nedočítala skoro nič. Ak máte skúsenosti, poraďte mi prosím, súrne!
Jozef Mihál
17.08.04,22:10
V rýchlosti sa vyjadrím k sociálnemu poisteniu - podľa § 26 zákona č.461/2003 sa zamestnancovi prerušuje povinné (sociálne) poistenie. Do 8 dní ste povinná toto prerušenie ohlásiť do SP na tlačive Registračný list FO.
Jozef Mihál
17.08.04,22:13
Doplním zdravotné poistenie - podľa § 10 odsek 6 zákona č.273/1994 je štát platiteľom zdravotného poistenia za osoby vo výkone väzby. Takže tohto zamestnanca odhlásite zo zdravotného poistenia, akokeby u Vás ukončil pracovný pomer.
Ervin
18.08.04,09:28
Právne- zastávam názor že väzba nie je osobnou prekážkou v práci na strane zamestnanca, ale neospravedlneným zameškaním práce. Zamestnávateľ je oprávnený uplatniť aj okamžité skončenie prac. pomeru, pre dlhotrvajúcu neospravedlnenú neprítomnosť v práci. ZP pojednáva o väzbe iba v ustanovení o krátení dovolenky, čiže zamestnávateľ má aj alternatívu poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy (neplatené voľno). Myslím si, že ZP takýto postup umožňuje.

Ak by zamestnávateľ okamžite skončil prac. pomer a rozhodnutie o väzbe by bolo neskôr zrušené ako nezákonné, domnievam sa, že v tomto prípade by ex-zamestnanec mohol uplatňovať náhradu škody voči štátu, do ktorej by mohol zahrnúť škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku ok. skončenia prac. pomeru, Myslím si však, že takéto rozhodnutie súdu by nemalo vplyv na zákonnosť ok. skončenia prac. pomeru.

Ešte poznamenám, že v prípade neospravedlnenej absencie zamestnanca v práci má zamestnávateľ právo a nie povinnosť kráitť dovolenku. Ustanovenie o krátení dovolenky som však považoval za akési vodítko pri výklade, nakoľko samostatný odsek rieši os. prekážky a väzba tam uvedená nie je.....Iný výklad ako tento môj nenáchadza oporu žiadnom ust. ZP alebo sa mýlim?

sorry za gramatiku ale maaam maaalo casuuuu
renata
18.08.04,13:58
Ďakujem všetkým za odpovede, sociálnu poisťovňu som už v medzičase vyriešila, zdravotnú odhlásim a čo sa týka právnej stránky súhlasím s Ervin, ale keďže máme záujem zamestnávať tohto človeka naďalej, píšem dočasne neplatené voľno vrátane uplatnenia krátenia dovolenky. Dúfam, že to bude v poriadku.
zuzanar
22.08.06,08:58
Máme v práci takýto problém a neviem ako ďalej postupovať. Preto Vás chcem poprosiť o radu.
Zamestnanec sa nedostavil do práce v priebehu dňa sa ozvala polícia.
Zamestnanec je zadržaný vo vyšetrovacej väzbe, ďalej sme sa dozvedeli, že sa k činu priznal, nebol doteraz trestaný a možno ho pustia (nikto nevie kedy) a možno aj odsúdia.
Čo ďalej?
Okamžitá výpoveď asi nie, neviem začo keď zatiaľ nie je odsúdený.
Dať mu neplatené voľno a odhlásiť zo SP? A zdravotná? Môžem ho odhlásiť aj tam? V tlačive oznámenie zamestnávateľa je kolónka "G. fyzickú osobu vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody", len neviem či to naňho spadá.
Ďakujem za pomoc.
dana9
22.08.06,09:19
Máme v práci takýto problém a neviem ako ďalej postupovať. Preto Vás chcem poprosiť o radu.
Zamestnanec sa nedostavil do práce v priebehu dňa sa ozvala polícia.
Zamestnanec je zadržaný vo vyšetrovacej väzbe, ďalej sme sa dozvedeli, že sa k činu priznal, nebol doteraz trestaný a možno ho pustia (nikto nevie kedy) a možno aj odsúdia.
Čo ďalej?
Okamžitá výpoveď asi nie, neviem začo keď zatiaľ nie je odsúdený.
Dať mu neplatené voľno a odhlásiť zo SP? A zdravotná? Môžem ho odhlásiť aj tam? V tlačive oznámenie zamestnávateľa je kolónka "G. fyzickú osobu vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody", len neviem či to naňho spadá.
Ďakujem za pomoc.

Okamžitá výpoveď až keď bude právoplatne odsúdený za úmyselný TČ (takže to musíte ešte hodnú chvíľu počkať) ;)
Vyšetrovacia väzba je druhom väzby, tak si myslím, že to G sa na neho vzťahuje.

dana:)
zuzanar
22.08.06,10:02
Okamžitá výpoveď až keď bude právoplatne odsúdený za úmyselný TČ (takže to musíte ešte hodnú chvíľu počkať) ;)
Vyšetrovacia väzba je druhom väzby, tak si myslím, že to G sa na neho vzťahuje.

dana:)

A treba to na ZP nejako doložiť, alebo stačí len vyplnené oznámenie? Žiadny papier zatiaľ nemám.
Jura
22.08.06,12:55
A treba to na ZP nejako doložiť, alebo stačí len vyplnené oznámenie? Žiadny papier zatiaľ nemám.
Podľa mňa pre ZP nemusíš dokladovať, ale by nebolo od veci od PZ vyžiadať list, ktorým potvrdzujú vyšetrovaciu väzbu, ale nezabudni
prerušenie nahlásiť aj na reg.liste do SP s dôvodom prerušenia 5 - väzba alebo výkon trestu odňatia slobody.
apo
02.05.07,12:42
Dobrý deň Poraďáci.

Prosím poradiť ako v mzdovej evidencii naložiť s pracovníkom, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe za domáce násilie.

Zamestnávateľ nemá nič na papieri a nevieme čo so sociálnou a zdravotnou poisťovňou a čo s pracovným pomerom?

Ďakujem.

apo
Zoltán Kovács
02.05.07,12:58
Dobrý deň Poraďáci.

Prosím poradiť ako v mzdovej evidencii naložiť s pracovníkom, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe za domáce násilie.

Zamestnávateľ nemá nič na papieri a nevieme čo so sociálnou a zdravotnou poisťovňou a čo s pracovným pomerom?

Ďakujem.

apo

Ja by som dával absenciu, ak nemáš oficiáne, že je vo vyšetrovačke.
KKatika
07.08.08,15:08
Prosím, poradí mi niekto čo urobiť so zamestnancom, ktorý už bol právoplatne odsúdený, ale zamestnávateľ o tom nebol nikým informovaný? Stále ho evidujeme ako keby bol vo vyšetrovacie väzbe.
Ďík
Marianna01
14.08.09,09:57
prosím vás, potrebujem súrne, naozaj súrne poradiť, či v prípade vyšetrovacej väzby zamestnanca platí príspevok č. 1 a 2 od Jožka Mihála. Dnes som sa dozvedela, že sa zamestnanec dostal do vyšetrovačky ešte minulý piatok -t.j. 7.8., ale s tým, že odpracoval celý prac. čas v piatok a poobede ho odviedli. Potom bol víkend - ak teda platí Jožkova odpoveď, s akým dátumom zamestnanca odhlásiť na ZP a prerušiť poistenie v SP?
Ďakujem
Marianna01
14.08.09,10:11
...posúvam................
Marianna01
14.08.09,10:29
neviete nikto poradiť prosím?
Marianna01
14.08.09,10:47
tak som zistila - možno niekto bude potrebovať:

sociálna poisťovňa:
ako píše Jožko v príspevku č. 1 - prerušiť poistenie dňom vzatia do väzby (príp. ak zamestnanec ten deň ešte odpracoval, tak nasledujúcim dňom bez ohľadu na to, či bol víkend) - dôvod prerušenia - 5 - výkon väzby...

zdravotná poisťovňa:
neviem, či všetky postupujú rovnako, predpokladám, že ano, toto je info zo všeobecnej -
netreba nič nahlasovať, samotné vzatie do väzby nahlási na ZP ministerstvo spravodlivosti (pani nevedela presne názov inštitúcie - predpokladám že prokuratúra v Trenčíne - mesto si pamätala). Ak zamestnanec zostáva v stave, treba ho mesačne vykazovať na výkaze s nulovým vymeriavacím základom, v prípade výpovede ho normálne odhlásiť.
bredikova
20.12.11,21:40
Od posledného príspevku prešli skoro tri roky. Neviem či sa niečo nezmenilo? Náš zamestnanec sa dostal do vyšetrovacej väzby. V SP a ZP som ho dodhásila , ale stále ho vedieme na stave lebo nevieme čo s ním bude. Bolo mi povedané, že vraj ho vyšetrovací úrad nahlási na ÚP. Neviete niekto o tom viac.