bz5
03.01.11,10:54
V roku 2010 došlo k odpísaniu osobného auta SZČO, ktoré bolo zaradené v obchodnom majetku SZČO. V prípade, že auto chce aj nadalej vyuzívat aj na podnikanie, tak aké ma možnosti? Ak by ho vyradil z majetku, tak by si mohol do danovych vydavkov dat: daň z motorových vozidiel, zmluvné, havarijné poistenie úmerne využívaniu vozidla v súvislosti s podnikaním, náhradu za spotrebované pohonné látky, základnú náhradu za každý jeden kilometer jazdy podľa § 7 zákona o cestovných náhradách, diaľničné poplatky, parkovné a ďalšie výdavky. A musí si dať prepísat auto na seba. Dovtedy kým ho prepíse a auto bude zaradené v majetku firmy, moze si do danových výdavkov davat výdavky na naftu a ostatné náklady na auto?
Tweety
03.01.11,11:03
V roku 2010 došlo k odpísaniu osobného auta SZČO, ktoré bolo zaradené v obchodnom majetku SZČO. V prípade, že auto chce aj nadalej vyuzívat aj na podnikanie, tak aké ma možnosti? Ak by ho vyradil z majetku, tak by si mohol do danovych vydavkov dat: daň z motorových vozidiel, zmluvné, havarijné poistenie úmerne využívaniu vozidla v súvislosti s podnikaním, náhradu za spotrebované pohonné látky, základnú náhradu za každý jeden kilometer jazdy podľa § 7 zákona o cestovných náhradách, diaľničné poplatky, parkovné a ďalšie výdavky. A musí si dať prepísat auto na seba. Dovtedy kým ho prepíse a auto bude zaradené v majetku firmy, moze si do danových výdavkov davat výdavky na naftu a ostatné náklady na auto?
To, že je MV už odpísané, neznamená, že ho musí vyradiť z majetku, ak ostane v majetku, všetky náklady spojené s jeho používaním na podnikanie, sú daňovo uzanými.
Manual
03.01.11,11:12
V roku 2010 došlo k odpísaniu osobného auta SZČO, ktoré bolo zaradené v obchodnom majetku SZČO. V prípade, že auto chce aj nadalej vyuzívat aj na podnikanie, tak aké ma možnosti? Ak by ho vyradil z majetku, tak by si mohol do danovych vydavkov dat: daň z motorových vozidiel, zmluvné, havarijné poistenie úmerne využívaniu vozidla v súvislosti s podnikaním, náhradu za spotrebované pohonné látky, základnú náhradu za každý jeden kilometer jazdy podľa § 7 zákona o cestovných náhradách, diaľničné poplatky, parkovné a ďalšie výdavky. A musí si dať prepísat auto na seba. Dovtedy kým ho prepíse a auto bude zaradené v majetku firmy, moze si do danových výdavkov davat výdavky na naftu a ostatné náklady na auto?
Vyradiť auto z majetku firmy a využívať ako súkromné auto na podnikanie, takto budeš mať podstatne vyššie náklady (formou "kilometrovného) než je bežná réžia na firemné auto... :)
Mária.K.
03.01.11,11:22
Výška nákladov v prípade vyradenia auta z majetku firmy a uplatňovania sadzby základnej náhrady za 1 km závisí od počtu najazdených kilometrov. Bolo by vhodné vypočítať predpokladanú výšku výdavkov podľa jedného, resp. druhého spôsobu uplatňovania výdavkov a následne sa rozhodnúť, ktorý spôsob bude efektívnejší z pohľadu možnosti uplatnenia výdavkov.
bz5
03.01.11,12:29
Dakujem vám :)
adulienka79
26.03.11,21:54
ak sme auto zaradené v majetku odhlásili z DÚ k 2.1.2011, ale v majetku ostalo až do jeho predaja v 6/2011, môžem si na neho uplatniť výdavky na PZP, ktoré boli zaplatené v 2/2011?