daramaj
03.01.11,16:32
Neplatca DPH, účtujúci v JÚ nakúpil drobný tovar v ČR, má doklad z Reg.pokladne s českou DPH.
Jeho nákup nepresiahne 13 941,45 € za rok a preto sa nemusí registrovať pre platenie DPH v SR.
Môže si celý výdavok aj s českou DPH dať do výdavkou ovplyvňujúcich ZD?
Dátum výdavku v CZK prepočíta kurzom ECBanky na € a zaúčtuje v €?
Alebo sa to musí zaúčtovať cez devízovú pokladnicu? A ako je to v JÚ konkrétne?
Bude sa potom musieť k 31.12.prepočítať stav pokladnice kurzom ECB a zaúčtovať kurzový zisk, alebo kurzová strata?
Ďakujem veľmi za odpoveď.