adriana126
04.01.11,14:44
Mám živnostníka, ktorý prenájíma dom, aké výdavky si môže dať do výdavkov, ak má dom na hypotéku? Dom je zariadený a upravený? ďakujem
wallie
04.01.11,14:58
V prípade, ak daňovník prenajímanú nehnuteľnosť zahrnie do obchodného majetku to znamená, že o tejto nehnuteľnosti bude účtovať ako obchodnom majetku alebo viesť evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, môže si uplatniť v preukázateľných výdavkoch, všetky výdavky vynaložené v súvislosti s touto nehnuteľnosťou ako napr. výdavky na jej obstaranie (za čo ju kúpil) a to prostredníctvom odpisov, na jej opravy, rekonštrukciu, technické zhodnotenie a samozrejme aj všetky výdavky vynaložené na riadnu prevádzku nehnuteľnosti ako výdavky na energie atď.

V prípade, ak by však túto nehnuteľnosť nezaradil do obchodného majetku, môže si ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti a to výdavky na všetky spotrebované energie.

V prípade, ak si uplatňuje paušálne výdavky, v týchto výdavkoch má zahrnuté všetky vynaložené výdavky.
adriana126
04.01.11,15:04
nehnuteľnosť nie je zahrnutá v obchodnom majetku, môže si daňovník odpísať úroky z hypotekárneho úveru a napr. nákup gaučovej súpravy a pod.?
wallie
04.01.11,15:11
nie nemôže
adriana126
04.01.11,15:16
tieto náklady by si mohol započítať ako výdavky, len keď je nehnuteľnosť v obchodnom majetku?