nina0074
04.01.11,15:21
Ahojte,
Chcem sa spýtať, ak zamestnávateľ podľa novely od 1.1.2011 poskytne zamestnancovi vreckové, tak sa to považuje pre zamestnanca ako zdaniteľný prijem, teda sa to zdaní.
Odvádzajú sa z toho aj odvody?
Lebo niekde som čítala, že len zdaňuje a niekde, že aj odvody.
Ďakujem
wallie
04.01.11,17:32
novela zákona o soc.poist.
㤠138
Vymeriavací základ
(1) Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva
zárobkovú činnosť uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a), je
príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov,
ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane
oslobodené podľa osobitného predpisu,...

keďže to vreckové z oslobodenia v §5 ods.5 ZDP vypadlo a je to zdaniteľný príjem zamestnanca, tak sa má asi zahrnúť aj do VZ na odvody do SP
Chrusťa
04.01.11,18:44
z vreckového sa od 1.1.2011 platia aj odvody do SP
Zlata
04.01.11,22:48
z vreckového sa od 1.1.2011 platia aj odvody do SP

Z vreckového sa platia odvody aj do ZP?
A čo sociálny fond?
Rozalka
04.01.11,23:09
aj zo sociálneho fondu, ak príspevok podlieha dani z príjmov (všetko, čo podlieha dani, podlieha aj odvodom, až na pár výnimiek)
Majka
04.01.11,23:30
co v takom pripade ked mame dohodarov v s.r.o. kt. chodia na sluzobne cesty a uctuju si tiez sluzob.cesty+vreckove? ako sa to zaratava a odvadzaju odvody?
Evanka
05.01.11,01:26
co v takom pripade ked mame dohodarov v s.r.o. kt. chodia na sluzobne cesty a uctuju si tiez sluzob.cesty+vreckove? ako sa to zaratava a odvadzaju odvody?
Podľa návrhu novely zamestnávateľ môže poskytnúť vreckové do výšky 40% stravného. Poskytnuté vreckové sa stáva zdaniteľným príjmom zamestnanca. Ak sa táto daň bude považovať za preddavkovú, tento príjem vstúpi aj do vymeriavacích základov pre odvody do poisťovní.
Katija
05.01.11,09:31
co v takom pripade ked mame dohodarov v s.r.o. kt. chodia na sluzobne cesty a uctuju si tiez sluzob.cesty+vreckove? ako sa to zaratava a odvadzaju odvody?

Podľa návrhu novely zamestnávateľ môže poskytnúť vreckové do výšky 40% stravného. Poskytnuté vreckové sa stáva zdaniteľným príjmom zamestnanca. Ak sa táto daň bude považovať za preddavkovú, tento príjem vstúpi aj do vymeriavacích základov pre odvody do poisťovní.
Hm. Mne sa to nezdá. Dohodár sa podľa novelizovaného zákona o SP nepokladá za zamestnanca (je poistencom iba pre GP a ÚP) a príjmy z dohody podľa novelizovaného zákona o ZP sa nepokladajú za zárobkovú činnosť.
Myslíš, že by mu vyplatením vreckového mal vzniknúť ešte ďalší poistný vzťah? A na základe čoho?
Stále bude dohodár a vreckové bude vyplatené na základe dohody. Ja by som ho dala do VZ pre GP a ÚP a zdanila. Nič iné.
Evanka
05.01.11,10:24
Hm. Mne sa to nezdá. Dohodár sa podľa novelizovaného zákona o SP nepokladá za zamestnanca (je poistencom iba pre GP a ÚP) a príjmy z dohody podľa novelizovaného zákona o ZP sa nepokladajú za zárobkovú činnosť.
Myslíš, že by mu vyplatením vreckového mal vzniknúť ešte ďalší poistný vzťah? A na základe čoho?
Stále bude dohodár a vreckové bude vyplatené na základe dohody. Ja by som ho dala do VZ pre GP a ÚP a zdanila. Nič iné.
Katija, nevšimla som si, že otázka smerovala na dohodára. Zákon o soc. poistení dohodára vylučuje z okruhu zamestnancov. Takže podľa toho sa nestáva z takéhoto príjmu povinne poistený. Otázkou je, dokedy to takto bude, ale zo znenia zákonov mi to tiež tak vychádza, ako hovoríš ty. Je viacej nedomyslených vecí v novelách,....
Rozpor vo výklade je aj v tom, či je vreckové pri zahraničných PC daňovo uznateľný výdavok. Hmm, bolo to asi všetko šité horúcou ihlou.
Majka
05.01.11,13:18
ano jedna sa o zamestnanca dohodara kt. ma mesac. prijem 100eur hrubeho z toho je zrazena zrazkova dan, chodi aj na sluzobne cesty mimo SR uctuju sa mu diety a vreckove. V takomto pripade zostava vsetko v platnosti ako bolo v r. 2010 .... ?:rolleyes:?

ZÁKLADNÉ POJMY
§ 3
Zárobková činnosť
(1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis 4) (javascript: fZzSRInternal('28752', '7002898', '0', '0', '0', '106003')) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá
a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,5) (javascript: fZzSRInternal('28752', '7002898', '0', '0', '0', '105869')) okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,5) (javascript: fZzSRInternal('28752', '7002898', '0', '0', '0', '105869')) poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu,
b) dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.6) (javascript: fZzSRInternal('28752', '7002898', '0', '0', '0', '105870'))
(2) Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu7) (javascript: fZzSRInternal('28752', '7002898', '0', '0', '0', '105871')) preto, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia.
(3) Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,7) (javascript: fZzSRInternal('28752', '7002898', '0', '0', '0', '105871')) ak na fyzickú osobu, ktorá túto zárobkovú činnosť vykonáva, sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu4) (javascript: fZzSRInternal('28752', '7002898', '0', '0', '0', '106003')) alebo sa uplatňuje medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
§ 4
Zamestnanec
(1) Zamestnanec na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) (javascript: fZzSRInternal('28752', '7002846', '7002846', '4421577', '4421577', '0')) a ods. 2 a 3 (javascript: fZzSRInternal('28752', '7002846', '7002846', '5506654', '5506655', '0')), okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe.
Zlata
05.01.11,23:37
aj zo sociálneho fondu, ak príspevok podlieha dani z príjmov (všetko, čo podlieha dani, podlieha aj odvodom, až na pár výnimiek)

Ešte raz prosím o upresnenie,mám z toho riadnu haluz: takže vyplatené vreckové zvýši vymeriavací základ pre všetky odvody (do sociálnej a zdravotnej poist.) pre zamestnanca aj zamestnávateľa?
a taktiež z vreckového tvorí zamestnávateľ sociálny fond?

Zákon bol upravený ... že cestovné nie je predmetom dane okrem vreckového....
HankaS
06.01.11,16:53
A musí zamestnávatel poskytnúř to vreckové? Ak dá len diety tak potom by sa nič nedanilo, ani nepodliehalo poisteniu.
Tweety
06.01.11,17:12
A musí zamestnávatel poskytnúř to vreckové? Ak dá len diety tak potom by sa nič nedanilo, ani nepodliehalo poisteniu.
Nemusí, ale môže, nie je strikne dané, že musí.
HankaS
06.01.11,18:40
Ako to dávanie vreckového idete riešit vo firmách. ?
HankaS
06.01.11,18:49
My máme zamestnancov, ktorí pracujú v ČR na turnusy, dostávali diety a vreckové. Teraz ale neviem či budú oni aj zamestnávatel súhlasit s tým, aby sa do danilo, a podliehalo odvodom?
zuzana
10.02.11,16:32
Tvorí sa aj z vreckového sociálny fond?
Tweety
10.02.11,16:33
Tvorí sa aj z vreckového sociálny fond?
NIe, a prečo by sa mal?