bibitraub
04.01.11,21:59
deň zdaniteľného plnenia je deň kedy odviesť daň. čo to znamená keď dostanem faktúru od T-Com kde je udané: dátum dodania služby - 30.11.2010, dátum vystavenia faktúry:03.12.2010 - táto faktúra ide do DPH priznania za mesiac november alebo december? Náš účtovník to dáva podľa vystavenia faktúry čiže DPH podá teraz do 25.01. za mesiac december. Je to správne?
Vedieme JÚ
tinaM
04.01.11,22:05
Dátum dodania 30.11.2010 -ide o opakované dodanie-právo na odpočet v 11/2010.
Môže uplatniť aj v 12/2010.
bibitraub
04.01.11,22:25
ďakujem tak myslela som si správne. A ešte my odsúhlaste: teda túto faktúru zaradím do DPH priznania za december ktoré podám do 25.1.2011. Predpokladám že teraz v januári mi tiež príde faktúra od T-Com s dňom vystavenia 03.01.2011, deň dodania 31.12.2010 a asi bude s 19%DPH - môžem aj túto faktúru zaradiť do DPH priznania za december?

ďakujem za odpoveď
KEJKA
04.01.11,22:39
môžeš