Blsko
05.01.11,09:00
Zmeny v sadzbách dane z motorových vozidiel nájdete vo všeobecných záväzných nariadeniach (VZN) jednotlivých krajských samospráv, ktoré si môžete stiahnuť v priložených súboroch.

Taktiež ich môžete nájsť vo VZN týkajúcom sa tejto dane na stránke jednotlivých samosprávnych krajov - viď link uvedený pri každom kraji.


Banskobystrický kraj
VZN č. 16/2010
http://www.vucbb.sk/ganet/vuc/bb/portal.nsf/dfb803930bb60a36c1256bb80051dfe6/0c6ca9afc7c0ef91c12573ca00220bbe?OpenDocumentBratislavský kraj
VZN č. 38/2010
http://www.region-bsk.sk/clanok/vseobecne-zavazne-nariadenia-vzn-bsk-c-38-2010.aspxKošický kraj
VZN č. 8/2010
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Doprava/Documents/VZN_8_2010_Dan_z_motorovych_vozidiel.pdfNitriansky kraj
VZN č. 8/2010
http://www.unsk.sk/files/VZN/vzn8-2010.pdfPrešovský kraj
VZN č. 8/2005 (sadzby sa nemenili)
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/posobnost-psk/uradna-tabula/vseobecne-zavazne-nariadenia/Trenčiansky kraj
VZN č. 5/2007 (sadzby sa nemenili)
http://www.tsk.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15655Trnavský kraj
VZN č. 23/2010
http://www.trnava-vuc.sk/vzn.htmlŽilinský kraj
VZN č. 24/2010
http://www.zask.sk/files/odbory/organizacny/rok-2010/vzn/vzn-zsk-c-24_2010-dani-z-motorovych-vozidiel.pdf