lubko6394
05.01.11,12:57
Chvalabohu mám v nájomnej zmluve rozdelené nájomné 200 Eur a poplatky cca 15O Eur, takže očakávam, že v DP si budem mocť vypočítať príjem tak že dám 10 x 200 ( trvanie nájmu 10 mesiacov) mínus 925,9O Eur.
Neviem však na stránke výdajov ako s položkami daň za byt, poistenie domu a bytu a za škody, FO - ten je v mluve uvedený ako moj výdavok spolu s nákladmi na správu ako aj s poplatkami za tie mesiace, čo bol byt neprenajatý.
Môžem si všetky tieto položky započítať do výdavkov?