batorek
06.01.11,21:02
Dobrý večer.
Prepáčte, že zakladám novú tému, ale nič som nenašla ohľadne toho čo potrebujem.
Som živnostníčka a mala som krčmu v priestoroch, ktoré služia na podnik.účely. Teraz som túto krčmu zatvorila a zrušila tam prevádzku.
Chcem túto krčmu s celým zariadením dať do prenájmu, som plátca DPH
kto ju chce nie je plátca DPH. Máme uzatvorenú zmluvu o prenájme na sumu príklad 300 €. Pýtam sa ja musím fakturovať s DPH tento prenájom?

A druhá vec je musím mať na takýto prenájom živnosť, alebo to bude
bežný zdaniteľný príjem.
Prosím o radu ešte som nemala takýto prípad. Ďakujem
KEJKA
06.01.11,21:38
sú to tvoje priestory, prenajímaš - prenájom je oslobodený od DPH.
Budeš mať tzv. oslobodené dodania a iné dodania zaťažené DPH. Vzťahuje sa na teba povinnosť úpravy DPH na vstupe - často sa to rieši tz. koeficientom - viac sa dočítaš po použití tlačítka "hľadaj"
kľúčove slovko koeficient
batorek
07.01.11,00:20
Ano sú to moje priestory vlastne celá budova ešte sa to odpisuje.
Len moc krčma nevynášala tak som ju zatvorila. Našiel sa klient, ktorý
to chce otvoriť a tak som sa rozhodla, že ju dám do prenájmu aj
so zariadením. Ani to mi nie je jasné či mám fakturovať zvlášť
aj priestory aj zariadenie alebo stačí jednou sumou ako je v zmluve. Z čoho budem počítať koeficient keď tam nebudú žiadné náklady všetko bude on platiť od energie počnúc.
Mária.K.
07.01.11,12:27
Dobrý večer.
Prepáčte, že zakladám novú tému, ale nič som nenašla ohľadne toho čo potrebujem.
Som živnostníčka a mala som krčmu v priestoroch, ktoré služia na podnik.účely. Teraz som túto krčmu zatvorila a zrušila tam prevádzku.
Chcem túto krčmu s celým zariadením dať do prenájmu, som plátca DPH
kto ju chce nie je plátca DPH. Máme uzatvorenú zmluvu o prenájme na sumu príklad 300 €. Pýtam sa ja musím fakturovať s DPH tento prenájom?

A druhá vec je musím mať na takýto prenájom živnosť, alebo to bude
bežný zdaniteľný príjem.
Prosím o radu ešte som nemala takýto prípad. Ďakujem
Myslím si, že nájomnú zmluvu je potrebné rozdeliť samostatne na nehnuteľnosť a samostatne na hnuteľné veci. Jednotlivé hnuteľné veci, ktoré sa budú prenajímať (a samozrejme aj nehnuteľnosť), by mali byť v zmluve jednoznačne určené.
Ak na prenájom hnuteľných vecí nemáte živnosť, bolo by potrebné si ju doplniť.
Prenájom nehnuteľnosti (z pohľadu zákona o DPH) rieši § 38. Prenájom nehnuteľnosti je podľa ustanovenia § 38 ods. 3 zákona o DPH prioritne oslobodený od dane, ale ak budete nehnuteľnosť prenajímať zdaniteľnej osobe, môžete sa rozhodnúť, že prenájom budete zdaňovať daňou z pridanej hodnoty. V takom prípade sa žiadne počítanie koeficientu na vás vzťahovať nebude. Keďže váš nájomca je podnikateľ, je zároveň aj zdaniteľná osoba a nájom nehnuteľnosti môžete daňou z pridanej hodnoty zdaňovať bez akéhokoľvek porušenia zákona o DPH. Túto skutočnosť je potrebné ošetriť aj v nájomnej zmluve.
betka
08.01.11,21:49
Dávam ako poznámku ZDP:

6/(4) Príjmami podľa odseku 3 sú aj príjmy z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.
mirkoooo
24.01.11,15:47
takže ak nám chce niekto prenajímať hnuteľný majetok (Kancelársky nábytok) musí mať na to živnostenské oprávnenie?
OK. Urobí si ho, začne prenajímať. Ak hodnota tohto kancelárskeho nábytku spolu je viac ako 50 000 SK, chápe sa to ako súbor hnuteľných vecí a bude to aj odpisovať?