SlavkaS
18.08.04,11:59
Žiadam Vás o radu:
Mám konteľa ktorý na základe mandátnej zmluvy poberá mesačne odmenu - je štatutárnym orgánom spoločnosti / sám jediný /, nie je spoločníkom. Ešte má aj živnosť s ktorej platí komplet poistné do poisťovní. Platím za neho iba daň.
Neviem či je tam potrebné plaťiť aj zdravotné poistenie keď v odbornej literatúre som sa dočítala, že ho na zdravotné poistenie nemožno považovať za zamestnanca podľa §10 ods. 3písm.f zákona o zdravotnom poistení - nejde totiž o člena štatutarneho orgánu, ale o štatutárny orgán samotný.
Članok napísal Ing. Dobšovič 1000 riešení 5/2003.

Poradí mi niekto ako je to vlastne správne?
Jozef Mihál
18.08.04,12:38
Pozrite www.vszp.sk a tam poradňu - oddiel platenie poistného. V poradí 9.otázka odvrchu je Váš prípad. Takže tam si nájdete odpoveď - a podľa názoru JUDr. Kopeckého sa zdravotné poistenie platí.
SlavkaS
18.08.04,12:58
Ďakujem Vám za radu,
ešte Vám porosím ako si vypočítam penále?
Ďakujem
Jozef Mihál
18.08.04,20:43
§ 23 odsek 1 zákona

Ak platiteľ poistného zistil, že poistné nebolo uhradené včas a v správnej výške, je povinný zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania odo dňa pôvodnej splatnosti poistného za príslušný kalendárny mesiac alebo odo dňa skrátenia poistného za príslušný kalendárny mesiac do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet príslušnej poisťovne.

Doporučujem pozrieť celý § 23 a i § 24 a § 25...
GROSO
19.08.04,21:59
§ 23 odsek 1 zákona

Ak platiteľ poistného zistil, že poistné nebolo uhradené včas a v správnej výške, je povinný zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania odo dňa pôvodnej splatnosti poistného za príslušný kalendárny mesiac alebo odo dňa skrátenia poistného za príslušný kalendárny mesiac do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet príslušnej poisťovne.

Doporučujem pozrieť celý § 23 a i § 24 a § 25...

Prosím, toto platí aj keď sa omylom ale včas pošle poistenie v správnej výške, ale so zlým kódom banky a platba sa vráti zamestnávateľovi a opäť sa pošle správne ?
Ďakujem a pozdravujem
Jozef Mihál
20.08.04,21:00
Zdravotná poisťovňa "nemôže" za to, že ste poistné platili na zlý účet. Z jej pohľadu ide o neskoro zaplatené poistné, z čoho vyplýva povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania. Na základe Vašej písomnej žiadosti ale môže poplatok z omeškania zdravotná poisťovňa odpustiť - pozrite § 23 odsek 5 zákona 273/1994.
GROSO
23.08.04,10:08
Jozef Mihál, ďakujem za poučenie. Veľmi ma nepotešilo, ale čo sa dá robiť, keď zákony treba dodržiavať.
Ešte raz ďakujem a prajem krásny deń.