jholubok
19.08.04,09:34
Kto mi poradí aká je výška stravneho pri pracovnej ceste a či má zamestnanec nárok na daňový bonus, keď v mesiaci marodoval len 2 dni.
janaGT
19.08.04,09:39
stravne:
5-12 hodín 80,--
12-18 hod. 122,--
18-24 hod. 188,--
Daňový bonus - nie som si celkom istá, ale myslím, že nárok nezaniká.
vladan
19.08.04,09:58
mzda zamestnanca, ktorý si chce uplatniť daňový bonus musí byť minimálne 3040 Sk/mesiac, v ktorom si chce bonus uplatniť. Čiže ak nemal mzdu nižšiu ako uvedenú hodnotu môže mu mzdová účtovníčka bonus uplatniť.
Pekný deň
janaGT
19.08.04,10:07
§ 33 zákona o dani z príjmov / Poradca 5-6, komentár k §33 /:

"Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti - §35 ods.5 zákona o dani z príjmov - na účely priznania a vyplatenia daň. bonusu je rozhodujúca abolútna výška mzdy za kal. mesiac / k 1.1.04 je minimálna mzda 6080 sk a polovica predstavue 3040 sk /, napr. ak je zamestnanec časť mesiaca chorý, za časť mesiaca, ktorú u zamestnávateľa odpracoval, mu podľa zákona o minimálnej mzde patrí patrí pomerná časť minimálnej mzdy, ktorá však na účely vyplatenia DB musí dosiahnuť minimálne výšku 3040 sk , aby tento zamestnanec mal v príslušnom mesiaci nárok na jeho uplatnenie."