Majka Štásová
25.01.11,09:06
Pri odsúhlasení pohľadávok mi firma (s.r.o.) oznámila, že uvedená pohľadávka je v ich účtovníctve už odpísaná. Jedná sa o faktúru z r.1997.
Moja otázka znie: Môžem túto pohľadávku v jednoduchom účtovníctve
odpísať z knihy pohľadávok? Je potrebné túto faktúru zdaniť, aj keď nebude zaplatená?
Niuška
26.01.11,10:37
ako si mohla pohľadávku odpísať tá firma?! veď ak to je Vaša pohľadávka,musíte si ju odpísať vy.áno znížiš stav v knihe pohľadávok a navýšiš si o sumu faktúry príjem. odpis pohľadávky ide do zdaniteľných príjmov.