andrea139
31.01.11,09:27
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či podnikateľ, ktorý má osobný automobil nezahrnutý do obchodného majetku firmy má povinné zmluvné poistenie ako uznaný výdavok alebo nie?

A ešte by som sa chcela opýtať. Ak mám automobil zahrnutý do obchodného majetku firmy a z celkového využitia automobilu mám 20 % na súkromné účely tak si musím odpis znížiť o 20 %. Musím si znížiť aj všetky ostatné súvisiace náklady o 20%? Ako napríklad opravy, údržba, poistné?

Ďakujem.
Tweety
31.01.11,09:29
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či podnikateľ, ktorý má osobný automobil nezahrnutý do obchodného majetku firmy má povinné zmluvné poistenie ako uznaný výdavok alebo nie?
Nie.
A ešte by som sa chcela opýtať. Ak mám automobil zahrnutý do obchodného majetku firmy a z celkového využitia automobilu mám 20 % na súkromné účely tak si musím odpis znížiť o 20 %. Musím si znížiť aj všetky ostatné súvisiace náklady o 20%? Ako napríklad opravy, údržba, poistné?
ÁNo.
Ďakujem.
V texte.
Ice dive
31.01.11,09:37
ak auto nie je zahrnuté v obchodnom majetku a podnikateľ si uplatňuje 0,183 € za km + phm, tých 0,183 - zohľadňuje všetky náklady súvisiace s prevádzkou auta... ako poistenie, opravy a pod...
andrea139
31.01.11,10:15
Keď si teda musí podnikateľ skrátiť všetky súvisiace náklady o 20 %. hovorí o tom nejaký konkrétny §?
Zita5
31.01.11,12:13
Keď si teda musí podnikateľ skrátiť všetky súvisiace náklady o 20 %. hovorí o tom nejaký konkrétny §?


Treba k odpisom pozrieť zákon o dani z príjmu ....

§ 24
Na začiatok (http://www.porada.sk/t148245-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-01-2010-do-29-09-2010-a.html#hore)

(4) Pri odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa iba sčasti používa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, sa do výdavkov na zabezpečenie zdaniteľného príjmu zahŕňa pomerná časť odpisov.


Všetky výdavky treba krátiť , nie len odpisy .Nemôžete predsa uplatňovať výdavky ovpylvňujúce ZD v 100% výške , ak sa majetok používa aj na súkromné účely.
Zita5
31.01.11,12:18
Treba k odpisom pozrieť zákon o dani z príjmu ....

§ 24
Na začiatok (http://www.porada.sk/t148245-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-01-2010-do-29-09-2010-a.html#hore)

(4) Pri odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa iba sčasti používa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, sa do výdavkov na zabezpečenie zdaniteľného príjmu zahŕňa pomerná časť odpisov.


Všetky výdavky treba krátiť , nie len odpisy .Nemôžete predsa uplatňovať výdavky ovpylvňujúce ZD v 100% výške , ak sa majetok používa aj na súkromné účely.
§ 2
Základné pojmy
Na začiatok (http://www.porada.sk/t148245-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-01-2010-do-29-09-2010-a.html#hore)
i) daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve1) daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 alebo 14, ak tento zákon neustanovuje inak,

Predsa nemôžete daňový výdavok na súkromné účely považovať za výdavok podľa §2 písm.i).