MartinkaS
01.02.11,21:13
Dobrý deň, môže mi, prosím, niekto poradiť? Od júna 2010 som bola nezamestnaná, vedená na Úrade práce a dostávala som pol roka podporu v nezamestnanosti, teda do novembra. Za prvých 5 mesiacov mi bývalý zamestnávateľ dal potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti... Mám aj potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane FO... zo životnej poisťovne. Neviem, čo mám teraz robiť. Mám nárok na vrátenie dane? Mám si sama podať daňové priznanie? Za radu vopred ďakujem.
drobeceva
01.02.11,21:20
Dobrý deň, môže mi, prosím, niekto poradiť? Od júna 2010 som bola nezamestnaná, vedená na Úrade práce a dostávala som pol roka podporu v nezamestnanosti, teda do novembra. Za prvých 5 mesiacov mi bývalý zamestnávateľ dal potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti... Mám aj potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane FO... zo životnej poisťovne. Neviem, čo mám teraz robiť. Mám nárok na vrátenie dane? Mám si sama podať daňové priznanie? Za radu vopred ďakujem.
ak nevieš, čo s tým, do 15.2.2011 máš ešte stále možnosť požiadať zamestnávateľa, nech Ti vykoná RZD-doložíš potvrdenie o živ.poistke a potvrdenie z ÚP. Ináč musíš podať DP.
MartinkaS
01.02.11,21:28
Tá firma, v ktorej som pracovala už neexistuje, lepšie povedané je v konkurze na súde. Aj napriek tomu mám požiadať bývalého zamestnávateľa, aby mi vykonal RZD?
Xanti
01.02.11,21:29
Urob si DP typ A, to sa dá zvládnuť. A na porade je mnoho návodov ako na to.
MartinkaS
01.02.11,21:32
Ďakujem pekne:)) A ešte jedna otázka. Čo by sa stalo, keby som si daňové priznanie neurobila?
veronikasad
01.02.11,21:40
Ďakujem pekne:)) A ešte jedna otázka. Čo by sa stalo, keby som si daňové priznanie neurobila?
pozri na potvrdenie o zdanitelnej mzde, aká je výška príjmov a či máš zrazenú daň. Poberala si daňový bonus na deti ?
MartinkaS
01.02.11,21:55
Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov: 6 795,46, úhrn preddavkov na daň: 887,36 a daňový bonus na deti nepoberám.
veronikasad
01.02.11,22:06
Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov: 6 795,46, úhrn preddavkov na daň: 887,36 a daňový bonus na deti nepoberám.
Martinka, oplatí sa ti podať DP typu A. DU ti vráti značnú časť dane.

Ak uvedieš výšku poistného z potvrdenia o príjme a sumu zaplatenej živ. poistky, napíšem ti kolko ti vrátia.
MartinkaS
01.02.11,22:25
Ďakujem veľmi pekne za radu:) poistné a príspevky celkom: 447,64 z toho na verej. zdrav. poist. 133,94 a živ. poistka vo výške 447,36.
Ivana 1511
03.02.11,11:46
Dobrý deň, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela pracovníčka ktorá nie je vydatá, ale žije viac rokov v spoločnej domácnosti s tým istým mužom, ktorý je vážne chorý a v mesiacoch 02-12/2010 poberal dávky NP ?
Andyke
03.02.11,11:50
Nemôže uplatniť NČZD na druha, práve preto, lebo nie je jej manželom. Zákon to neumožňuje.
janaGT
03.02.11,11:50
Ďakujem veľmi pekne za radu:) poistné a príspevky celkom: 447,64 z toho na verej. zdrav. poist. 133,94 a živ. poistka vo výške 447,36.
vyšiel by ti preplatok 521,84 eur
Ivana 1511
03.02.11,15:20
Ďakujem, ja som si to myslela, ale som potrebovala istotu.
Zuna 3
07.02.11,10:25
Dobrý deň, prosím o radu , či môžem vykonať roč.zúčtovanie zamestnancovi , ktorý bol 4 mesiace na úrade práce a od 5 /10 do 12/10
robil u nás na dohodu o vykonaní práce, mal úhrn zúčt. a vypl. príjmov
zo záv.činnosti 800 eur, bola odvedená zrážková daň 152 eur.
Vyhlásenie na zdran.príjmov nemá u nás podpísané.

Druhý pracovník na dohodu bol u nás zamestnaný od 1-6/10, potom
bol na úhrade práce a robil aj na inú dohodu. Momentálne nie je u nás
zamestnaný. U nás nedostával daňový bonus ( má 5 detí).
Môžem mu robiť roč.zúčtovanie ak oň požiada ? Bude mu asi treba
vyplatiť daň. bonus.
Vopred ďakujem za rady.
Reve
07.02.11,10:42
Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o pomoc. Zamestnankyňa požiadala o vystavenie potvrdenia o príjmoch za rok 2010 ktorý potrebuje manžel priložiť ako úľavu dane na manželku, ktorá má nízky príjem. Súčasne mi došla dnes žiadosť o ročné zúčtovanie dane tejto zamestnankyne. Je to možné súčasne? Veľmi pekne Ďakujem
reve
Timka1
07.02.11,10:44
Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o pomoc. Zamestnankyňa požiadala o vystavenie potvrdenia o príjmoch za rok 2010 ktorý potrebuje manžel priložiť ako úľavu dane na manželku, ktorá má nízky príjem. Súčasne mi došla dnes žiadosť o ročné zúčtovanie dane tejto zamestnankyne. Je to možné súčasne? Veľmi pekne Ďakujem
reve

áno, urobíš jej RZD a tiež si jej manžel môže na ňu uplatniť rozdiel NČ a jej príjmov
janaGT
07.02.11,10:44
Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o pomoc. Zamestnankyňa požiadala o vystavenie potvrdenia o príjmoch za rok 2010 ktorý potrebuje manžel priložiť ako úľavu dane na manželku, ktorá má nízky príjem. Súčasne mi došla dnes žiadosť o ročné zúčtovanie dane tejto zamestnankyne. Je to možné súčasne? Veľmi pekne Ďakujem
reve

je to možné
rodina1
07.02.11,10:49
Dobrý deň, prosím o radu , či môžem vykonať roč.zúčtovanie zamestnancovi , ktorý bol 4 mesiace na úrade práce a od 5 /10 do 12/10
robil u nás na dohodu o vykonaní práce, mal úhrn zúčt. a vypl. príjmov
zo záv.činnosti 800 eur, bola odvedená zrážková daň 152 eur.
Vyhlásenie na zdran.príjmov nemá u nás podpísané.

Druhý pracovník na dohodu bol u nás zamestnaný od 1-6/10, potom
bol na úhrade práce a robil aj na inú dohodu. Momentálne nie je u nás
zamestnaný. U nás nedostával daňový bonus ( má 5 detí).
Môžem mu robiť roč.zúčtovanie ak oň požiada ? Bude mu asi treba
vyplatiť daň. bonus.
Vopred ďakujem za rady.
Ročné zúčtovanie dane môžeš urobiť len zamestnancovi, ktorý bol u vás v pracovnom pomere a ktorý popri tom vykonával aj prácu na dohodu buď u vás, alebo u iného zamestnávateľa.
Ak však obidvaja zamestnanci u vás boli zamestnaní len na základe dohody, musia si daňové priznanie podať sami., teda takýmto zamestnancom nemôžeš vykonať ročné zúčtovanie dane.
Reve
07.02.11,12:06
je to možné
čiže vlastne manžel si môže uplatniť nezdaniteľnú čiastku na manželku a súčasne manželka si môže dať ročné zúčtovanie dane - ak som správne pochopila a v prípade, že by jej vznikol nárok na zamestnaneckú prémiu, tak aj tú.... dobre som pochopila
Ďakujem
Adiks
07.02.11,15:53
Ročné zúčtovanie dane môžeš urobiť len zamestnancovi, ktorý bol u vás v pracovnom pomere a ktorý popri tom vykonával aj prácu na dohodu buď u vás, alebo u iného zamestnávateľa.
Ak však obidvaja zamestnanci u vás boli zamestnaní len na základe dohody, musia si daňové priznanie podať sami., teda takýmto zamestnancom nemôžeš vykonať ročné zúčtovanie dane.
Nesúhlasím, myslím, že sa mýliš. Ak zamestnanec poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods.7, je možné mu vykonať ročné zúčtovanie preddavkov. Svedčí o tom aj posledná veta § 43 ods.7, ktorá hovorí: Ak bola daň vybraná zrážkou z príjmov uvedených v par.43 ods. 3 písm. j) môže daňovníkovi preddavok odpočítať od dane aj zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane pri vykonaní ročného zúčtovania.
rodina1
07.02.11,16:21
Nesúhlasím, myslím, že sa mýliš. Ak zamestnanec poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods.7, je možné mu vykonať ročné zúčtovanie preddavkov. Svedčí o tom aj posledná veta § 43 ods.7, ktorá hovorí: Ak bola daň vybraná zrážkou z príjmov uvedených v par.43 ods. 3 písm. j) môže daňovníkovi preddavok odpočítať od dane aj zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane pri vykonaní ročného zúčtovania.
Zákon o dani z príjmov
§ 38
Ročné zúčtovanie


(1) Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7, uvedené v § 5 ods. 1 písm. i) a v § 6 až 8 a nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 9 až 11, môže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, 122) posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 122) u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus.
Adiks
07.02.11,22:30
No veď presne o to červeno vyznačené ide. Ročné zúčtovanie sa nemôže vykonať zamestnancom ak poberajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a to konkrétne príjmy uvedené v § 5 ods.1 písm.i) (vrátené poistené na sociálne poistenie a zdravotné poistenie) a v § 6 až 8. Ak zamestnanci poberajú príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou, uplatnia postup podľa § 43 ods.7 a jedná sa o príjmy uvedené v § 5 ods.1 písm.a) až h), vtedy je možné im vykonať ročné zúčtovanie dane. O takomto postupe hovorí posledná veta § 43 ods.7 zákona o dani z príjmov.
milagros208
08.02.11,12:14
No veď presne o to červeno vyznačené ide. Ročné zúčtovanie sa nemôže vykonať zamestnancom ak poberajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a to konkrétne príjmy uvedené v § 5 ods.1 písm.i) (vrátené poistené na sociálne poistenie a zdravotné poistenie) a v § 6 až 8. Ak zamestnanci poberajú príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou, uplatnia postup podľa § 43 ods.7 a jedná sa o príjmy uvedené v § 5 ods.1 písm.a) až h), vtedy je možné im vykonať ročné zúčtovanie dane. O takomto postupe hovorí posledná veta § 43 ods.7 zákona o dani z príjmov.
Možno sa mýlim, ale s týmto nesúhlasím. Podľa mňa sa zrážková daň môže vrátiť len podaním DP. Ročné zúčtovanie možno vykonať zamestnancovi, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7.
rodina1
08.02.11,12:22
No veď presne o to červeno vyznačené ide. Ročné zúčtovanie sa nemôže vykonať zamestnancom ak poberajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a to konkrétne príjmy uvedené v § 5 ods.1 písm.i) (vrátené poistené na sociálne poistenie a zdravotné poistenie) a v § 6 až 8. Ak zamestnanci poberajú príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou, uplatnia postup podľa § 43 ods.7 a jedná sa o príjmy uvedené v § 5 ods.1 písm.a) až h), vtedy je možné im vykonať ročné zúčtovanie dane. O takomto postupe hovorí posledná veta § 43 ods.7 zákona o dani z príjmov.
RZD môžeš vykonať len zamestnancovi, ktorý bol u vás v PP a popri tom mal aj dohodu buď u toho istého zamestnávateľa, alebo u iného. Ak bol u vás len na dohodu, RZD mu nemôžeš vykonať, ak mu príjem bol zdaňovaný zrážkovou daňou.
http://www.porada.sk/t129605-rocne-zuctovanie-dane-a-dohodari.html
Adiks
08.02.11,21:30
RZD môžeš vykonať len zamestnancovi, ktorý bol u vás v PP a popri tom mal aj dohodu buď u toho istého zamestnávateľa, alebo u iného. Ak bol u vás len na dohodu, RZD mu nemôžeš vykonať, ak mu príjem bol zdaňovaný zrážkovou daňou.
http://www.porada.sk/t129605-rocne-zuctovanie-dane-a-dohodari.html
V téme, ktorej link si tu dala v príspevku 10 ewita 888 odpovedá o.i. na príspevok 8 a tvrdí to isté čo ja, RZD dohodárom s nepodpísaným vyhlásením, ktorí neboli v spoločnosti zamestnaní na PP je možné vykonať. Ja ti tvoj názor neberiem, len tvrdím, že je nesprávny.
Adiks
08.02.11,21:32
Možno sa mýlim, ale s týmto nesúhlasím. Podľa mňa sa zrážková daň môže vrátiť len podaním DP. Ročné zúčtovanie možno vykonať zamestnancovi, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7.
Nie možno, ale určite sa mýliš.
milagros208
09.02.11,09:53
Nie možno, ale určite sa mýliš.
Priznávam, že som sa mýlila. Pamätám sa, že na túto tému boli rôzne polemiky, ktoré mnohých, napr. aj mňa zmiatli. Možno toto niektorým pomôže. V §43 ods. 7 je jednoznačne napísané, že zrážková daň sa môže vrátiť aj v ročnom zúčtovaní dane.
(7) Daň vybraná zrážkou, ak nejde o prípady podľa odseku 6, sa považuje za preddavok na daň a daňovník si tento preddavok môže odpočítať od dane v daňovom priznaní. Ak suma dane vybranej zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane daňovníka v daňovom priznaní, má daňovník nárok na vrátenie daňového preplatku.126) Rovnako aj spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej spoločnosti si môže odpočítať pomernú časť dane, ktorá bola zrazená verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, a to v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje časť zisku pripadajúca na spoločníka alebo komplementára podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom. Manželia, ktorým plynú príjmy z ich bezpodielového spoluvlastníctva, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, môžu odpočítať pomernú časť zrazenej dane, a to v rovnakom pomere, v akom sa zdaňujú tieto príjmy. Ak bola daň vybraná zrážkou z príjmov uvedených v odseku 3 písm. j), môže daňovníkovi preddavok odpočítať od dane aj zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane122) pri vykonaní ročného zúčtovania.
suzika1979
09.02.11,10:45
pekny den prajem vsetkym poradakom a budem velmi vdacna,ak mi niekto poradi,pomoze. som momentalne pn a vsade citam,ze treba poslat ziadost zamestnavatelovi do 15.2.11 ak chcem,aby mi urobili rocne zuctovanie. no nerozumiem,ze coho presne. minuly rok mi robili danove priznanie...predtym som podpisala na personalnom ziadost,potom som to dostala vypracovane a musela som si to podat v posledny den sama na sevcenkovu.zurila som,ze mi to dali na poslednu chvilu,ale nastastie som to stihla aj mi dake peniazke potom prisli.to bola ale ina situacia.rok predtym som bola na materskej. teraz mam obavy,aby sa mi nieco nezanedbalo.kolegyna mi vravela,ze zatial este nic nepodpisovali,ziadnu ziadost. mam si poslat vlastnu? rucne napisanu a necakat na to,ze si ma zavolaju na podpis ich tlaciva? a mam aj gulas v tych nazvoch : danove priznanie,rocne zuctovanie dane,rocne zuctovanie zdravotneho poistenia...prosim,pomozte mi sa vysomarit a spravne konat. velmi pekne vam dakujem.
suzi
ewita888
09.02.11,11:03
požiadaj do 15.2. o ročné zúčtovanie dane na tlačive Žiadosť o vykonanie výpočtu dane a vykonanie ročného zučtovania.. radšej si to pošli sama, aby si zase nemusela robiť DP
suzika1979
09.02.11,11:07
este upresnim,teraz citam to danove priznanie..za rok 2009, tam som bola zamestnana od 1.8.9 do toho dna som poberala rodicovsky prispevok, takze mi vratili daku dan,ale zamestnanecku premiu som nedostala,pretoze som odpracovala iba 5 mesiacov.mala som typ A. teraz,ked som v roku 2010 u nich odpracovala vlastne cely rok /az na tyzden pnky v decembri/ by mi uz mali dat aj tu zamestnanecku premiu,vsak? a bude treba aj rocne zuctovanie zdravotneho? ci coho?
suzika1979
09.02.11,11:08
požiadaj do 15.2. o ročné zúčtovanie dane na tlačive Žiadosť o vykonanie výpočtu dane a vykonanie ročného zučtovania.. radšej si to pošli sama, aby si zase nemusela robiť DP
Vdaka,urobim to hned dneska :)
suzika1979
09.02.11,11:11
to tlacivo kde zozeniem? paty z domu smiem vytiahnut az v piatok,ked idem na kontrolu :)
ewita888
09.02.11,11:12
este upresnim,teraz citam to danove priznanie..za rok 2009, tam som bola zamestnana od 1.8.9 do toho dna som poberala rodicovsky prispevok, takze mi vratili daku dan,ale zamestnanecku premiu som nedostala,pretoze som odpracovala iba 5 mesiacov.mala som typ A. teraz,ked som v roku 2010 u nich odpracovala vlastne cely rok /az na tyzden pnky v decembri/ by mi uz mali dat aj tu zamestnanecku premiu,vsak? a bude treba aj rocne zuctovanie zdravotneho? ci coho?
aký bol tvoj príjem za rok 2010?
suzika1979
09.02.11,11:13
idem kuknut papiere
suzika1979
09.02.11,11:15
no,mam tu len vyplatne pasky...musim sa v nich nejako vysomarit,ja sa v tychto veciach zial vobec nevyznam
ewita888
09.02.11,11:17
výpočet zamestnaneckej prémie: 4025,70 - /Hrubá mzda mínus odvody/ x 19 percent
suzika1979
09.02.11,11:17
jedina suma,co sa opakuje na kazdej paske je : hod/mes.tarif.mzda - 448.12
ewita888
09.02.11,11:19
pozri hrubý príjem za každý mesiac
suzika1979
09.02.11,11:23
ta sa furt meni...ale priblizne 446.15 nejake male odchylky kazdy mesiac hore,dolu
ewita888
09.02.11,11:27
ta sa furt meni...ale priblizne 446.15 nejake male odchylky kazdy mesiac hore,dolu
tak potom ti nárok na zamestnaneckú prémiu nevznikne.. a do zdravotky ročné nedávaš..
suzika1979
09.02.11,11:33
hmm,skoda.ale dakujem,si zlata. a teda budem podavat danove priznanie typu A ako minuly rok? a co je to rocne zuctovanie dane? to je nieco ine? ozaj a minule kolegyne dostali tu zamestnanecku...nerozumiem preco ja nie.to mame taky velky rozdiel v plate aj ked robime to iste?
ewita888
09.02.11,11:36
hmm,skoda.ale dakujem,si zlata. a teda budem podavat danove priznanie typu A ako minuly rok? a co je to rocne zuctovanie dane? to je nieco ine? ozaj a minule kolegyne dostali tu zamestnanecku...nerozumiem preco ja nie.to mame taky velky rozdiel v plate aj ked robime to iste?
niéééé, veď som ti písala, požiadaj o ročné zúčtovanie tvojho zamestnávateľa, aby si nemusela robiť daňové priznanie...
suzika1979
09.02.11,11:40
zle som pisala,prepac. mala som napisat,ze ekonomka mi vypracuje danak na A-cku. ale asi nie...boze,ja som ale truba nechapava,mozno je to aj tymi liekmi a horuckou :)))
dobre,tak teda poslem tu ziadost,ale co ak nemam kde zohnat to tlacivo? nejak vlastnymi slovami naskriabem? tlaciaren zial nemam
ewita888
09.02.11,11:42
v papiernictve ho majú.. neviem, akú máte mzdovú, ja to ľuďom tlačím priamo z počítača a dám im to podpísať..
suzika1979
09.02.11,11:49
dik,to by som mohla skusit zohnat na dolnych honoch,tam je myslim sevt.tu nic nie je.v biskupiciach sa vrany otacaju :))
zrejme aj nasa ekonomka dava z pocitaca priamo a na personalnom to podpisujeme. nechapem,preco este nedavali.vcera som volala s kolegynou a ze este nedavali. a co ten termin?? sak je uz 9.2. velmi pekne ti dakujem za pomoc
suzika1979
09.02.11,11:52
ozaj,este som sa zabudla opytat...ked mam aj zivotnu poistku,to sa tiez zaratava a mohlo by mi to vratit nejake peniazky? platim 33,19/mes
ewita888
09.02.11,11:53
tak keď vám to mzdová tlačí z pc, tak tam nabehni a požiadaj ju o to.. nemusíš behať po papierkách..
suzika1979
09.02.11,11:56
ona je v ivanke pri dunaji...nechodi do nasej prevadzky,iba posiela papiere cez veduceho a ten nam to dava podpisat
ewita888
09.02.11,11:58
ozaj,este som sa zabudla opytat...ked mam aj zivotnu poistku,to sa tiez zaratava a mohlo by mi to vratit nejake peniazky? platim 33,19/mes
áno, doruč to mzdovej..
suzika1979
09.02.11,12:10
oki,idem pohladat cislo na poistovnu a poziadam ich o urychlene dorucenie vypisu,pretoze mi doteraz nic nedoslo a aj minuly rok mi to poslali v aprili,ked mi to uz bolo na dve veci a vsetci sa mi rehotali,ze to som mala doniest skor
luckaaal
09.02.11,12:31
Dobry den
chcem sa spytat, ako urobim zamestnancovi rocne zuctovanie dane ked je od 31.03.2010 na PN a PN mu stale trva?
Dakujem
ewita888
09.02.11,12:34
Dobry den
chcem sa spytat, ako urobim zamestnancovi rocne zuctovanie dane ked je od 31.03.2010 na PN a PN mu stale trva?
Dakujem
normálne z jeho príjmu.. aký s tým máš problém?
blondy
09.02.11,12:36
Dobry den
chcem sa spytat, ako urobim zamestnancovi rocne zuctovanie dane ked je od 31.03.2010 na PN a PN mu stale trva?
Dakujem
Môžeš mu spraviť RZD, ak ťa o to požiada a doloží potrebné doklady do 15.2. (životnú poistku, potvrdenia od iných zamestnávateľov...)
drobeceva
09.02.11,12:36
Dobry den
chcem sa spytat, ako urobim zamestnancovi rocne zuctovanie dane ked je od 31.03.2010 na PN a PN mu stale trva?
Dakujem
nevadí, že PN trvá - ak dovtedy zaplatil nejakú daň, pri RZD sa mu vráti
suzika1979
09.02.11,12:45
aky je rozdiel medzi rocnym zuctovanim dane a danovym priznanim?
Tamila
09.02.11,12:47
aky je rozdiel medzi rocnym zuctovanim dane a danovym priznanim?
ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ na základe žiadosti zamestnanca a daňové priznanie si podáva daňovník sám na DÚ
katka50
09.02.11,12:48
aky je rozdiel medzi rocnym zuctovanim dane a danovym priznanim?
Ročné zúčtovanie Ti urobí na požiadanie zamestnávateľ a daňové priznanie podávaš na daňovom úrade v mieste bydliska.
suzika1979
09.02.11,12:52
dakujem :)
suzika1979
09.02.11,12:55
a ked poziadam, vypracuju,tak to aj poslu zamna na danak?
drobeceva
09.02.11,12:58
a ked poziadam, vypracuju,tak to aj poslu zamna na danak?
ak požiadaš do 15.2. zamestnávateľa- už sa o nič nestaráš, všetko urobia za celú firmu
suzika1979
09.02.11,13:05
super,to som velmi rada,lebo minuly rok to bol obrovsky stres. mozem poziadat aj postou priamo ekonomku,vsak? raz som s nou uz takto riesila pnku,lebo veduca mi neprevzala cerveny papier,vravela ze to je to iste ako ten cierny,tak mi volala ekonomka,ze potrebuje surne.poslala som jej to na adresu,ktoru mi nadiktovala. mne nic nejde hladko,uz som si zvykla
luckaaal
09.02.11,13:24
Este sa chcem spytat ked zamestnancova manzelka od 01.02.2010 pobera rodicovsky prispevok a nedostala matersku. Odpocita si za nu zamestnanec celu nezdanitelnu ciastku kedze rodicovsky prispevok sa nerata do prijmu manzelky?
Katy a R
09.02.11,13:26
Este sa chcem spytat ked zamestnancova manzelka od 01.02.2010 pobera rodicovsky prispevok a nedostala matersku. Odpocita si za nu zamestnanec celu nezdanitelnu ciastku kedze rodicovsky prispevok sa nerata do prijmu manzelky?

.. ak nemala iné príjmy .. tak áno:)
suzika1979
10.02.11,10:56
požiadaj do 15.2. o ročné zúčtovanie dane na tlačive Žiadosť o vykonanie výpočtu dane a vykonanie ročného zučtovania.. radšej si to pošli sama, aby si zase nemusela robiť DP

ahoj, vcera mi volal sef,ze ci nedojdem robit skor a vravela som mu,ze idem poslat tu ziadost ...a povedal,ze netreba nic,oni nam to vraj urobia automaticky.mozem mu verit? moze ekonomka vsetkym zamestnancom urobit toto rocne zuctovanie dane bez ziadosti? diky :)
Tamila
10.02.11,10:59
ahoj, vcera mi volal sef,ze ci nedojdem robit skor a vravela som mu,ze idem poslat tu ziadost ...a povedal,ze netreba nic,oni nam to vraj urobia automaticky.mozem mu verit? moze ekonomka vsetkym zamestnancom urobit toto rocne zuctovanie dane bez ziadosti? diky :)
Žiadosť si musí zamestnanec podať. Neide o to, či mu RZD urobia sami, ale o to, že v žiadosti zamestnanec uvádza dôležité skutočnosti, napr. či mal iný príjem, úľavu na manželku atď.
suzika1979
10.02.11,11:08
iny prijem nemam,zivotku vypis mi maju dorucit cim skor,no asi to do 15.nestihnem odovzdat,na manzela danovu ulavu si neuplatnujem...mam /zatial/1 dieta,na ktore mam ten bonus,som tehotna a momentalne pn...tak si mam napisat teda tu ziadost predsa?
nikula
10.02.11,11:13
Mám známu, ktorá podnikala prvých 5 mesiacov, potom zrušila živnosť. Teraz bude podávať DP uplatní si celú odpočítateľnú položku, ZD bude 0. Chce aj daňový bonus na dieťa za 5m. Na tie zvyšné mesiace si bude nárokovať manžel v DP, je nejaké tlačivo o tom, že manželka si nárokovala bonus za prvé mesiace a manžel na ostatné, nakoľko manžel bol prvé mesiace nezamestnaný a nemohol poberať bonus?
Tamila
10.02.11,11:31
iny prijem nemam,zivotku vypis mi maju dorucit cim skor,no asi to do 15.nestihnem odovzdat,na manzela danovu ulavu si neuplatnujem...mam /zatial/1 dieta,na ktore mam ten bonus,som tehotna a momentalne pn...tak si mam napisat teda tu ziadost predsa?

Vypíš si žiadosť o ročné zúčtovanie dane, ktorú nájdeš na stránke http://www.drsr.sk/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4g3CgwyNARJgjiO-pEIsSB9b31fj_zcVP0A_YLciHJHR0VFABA2x3k!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzBfQkw!
Tú poistku v žiadosti uveď a dodáš im ju dodatočne.
suzika1979
10.02.11,12:06
fajn,dakujem :)
ANNAP
10.02.11,12:18
prikladám k ročnému zúčtovaniu tabuľku, na kontrolu, snaď niekomu pomôže
ak nájdete chybu dajte mi vedieť
nikula
10.02.11,20:20
Pozrite mi príspevok 67.
Tamila
10.02.11,20:28
Mám známu, ktorá podnikala prvých 5 mesiacov, potom zrušila živnosť. Teraz bude podávať DP uplatní si celú odpočítateľnú položku, ZD bude 0. Chce aj daňový bonus na dieťa za 5m. Na tie zvyšné mesiace si bude nárokovať manžel v DP, je nejaké tlačivo o tom, že manželka si nárokovala bonus za prvé mesiace a manžel na ostatné, nakoľko manžel bol prvé mesiace nezamestnaný a nemohol poberať bonus?

A prečo si celý bonus neuplatní iba jeden z nich? Ak manžel mal za celý rok príjem zo zamestnania vo výške polovice minimálnej mzdy, môže si uplatniť celý bonus, to je aj za mesiace, kedy nebol zamestnaný.
veronikasad
10.02.11,20:36
Mám známu, ktorá podnikala prvých 5 mesiacov, potom zrušila živnosť. Teraz bude podávať DP uplatní si celú odpočítateľnú položku, ZD bude 0. Chce aj daňový bonus na dieťa za 5m. Na tie zvyšné mesiace si bude nárokovať manžel v DP, je nejaké tlačivo o tom, že manželka si nárokovala bonus za prvé mesiace a manžel na ostatné, nakoľko manžel bol prvé mesiace nezamestnaný a nemohol poberať bonus?
uveď prosím výšku príjmu z podnikania a výšku základu dane (bez odpočitatelnej položky na daňovníka)
Szuzana
10.02.11,20:37
Dobry den,

chcem sa spytat ci sa mi oplati podavat si rzd ak som bola do 9.4. na materskej a potom na rodicovskom. Oplati sa mi posielat zamestnavatelovi ziaodst o vykonanie rzd. materska vyplatena do 9.4. sa rata ako prijem? a mam narok na zamestnanecku premiu? vopred dakujem
veronikasad
10.02.11,20:44
Dobry den,

chcem sa spytat ci sa mi oplati podavat si rzd ak som bola do 9.4. na materskej a potom na rodicovskom. Oplati sa mi posielat zamestnavatelovi ziaodst o vykonanie rzd. materska vyplatena do 9.4. sa rata ako prijem? a mam narok na zamestnanecku premiu? vopred dakujem
materské ani rodičovský príspevok nie je zdanitelný príjem. Nárok na zamestnaneckú prémiu ti nevznikol. Nemusíš žiadať o vykonanie RZD ani podávať DP.

Manžel si môže na teba uplatniť NČZD vo výške rozdielu medzi 4025,70 a vyplatenou materskou (potvrdenie vydá SP). Rod. príspevok sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava
Szuzana
10.02.11,20:51
dakujem velmi pekne
rennka
11.02.11,08:29
Dobry den, 9.2.2011 si jedna moja znama poziadala zamestnavatela u ktoreho pracovala do 28.1.2011 o RZD. Ten jej ho domietol urobit, vraj poziadala neskoro!!! Tak sa obratila na IP, a tam jej povedali, ze zamestnavatel jej to nie je povinny urobit. Mna by zaujimalo ci je alebo nie je . Podla mna je. Len by som potrebovala vediet podla akeho zakona a §. Ona vravi, ze ten zamestnavatel tam ma znamost, a preto ju tak odbili. Je to mozne?
KEJKA
11.02.11,08:50
na žiadosť je termín do 15.2.,
na IP odporúčam podnet dávať písomne - nechať si potvrdiť kópiu alebo poslať doporučene. tak ťa nemôžu odbiť kvôli známosti.
ewita888
11.02.11,08:53
Dobry den, 9.2.2011 si jedna moja znama poziadala zamestnavatela u ktoreho pracovala do 28.1.2011 o RZD. Ten jej ho domietol urobit, vraj poziadala neskoro!!! Tak sa obratila na IP, a tam jej povedali, ze zamestnavatel jej to nie je povinny urobit. Mna by zaujimalo ci je alebo nie je . Podla mna je. Len by som potrebovala vediet podla akeho zakona a §. Ona vravi, ze ten zamestnavatel tam ma znamost, a preto ju tak odbili. Je to mozne?
v roku 2010 tam pracovala na TPP?
rennka
11.02.11,09:01
Ano, v case 7-12/2010
rennka
11.02.11,09:02
na žiadosť je termín do 15.2.,
na IP odporúčam podnet dávať písomne - nechať si potvrdiť kópiu alebo poslať doporučene. tak ťa nemôžu odbiť kvôli známosti.

To je pravda, len do 15.2. je uz dost malo casu. Oni jej mozu poslat odpoved az do 30 dni a to bude po termine....
ewita888
11.02.11,09:06
To je pravda, len do 15.2. je uz dost malo casu. Oni jej mozu poslat odpoved az do 30 dni a to bude po termine....
Žiadosť o ročné zúčtovanie do firmy odovzdaj do 15.2... daj si podpísať aj jeho prebratie a dátum prebratia.. ročné sú ti povinný vykonať /ak v tom nie je nejaký iný zádrhel/
rennka
11.02.11,09:14
Žiadosť o ročné zúčtovanie do firmy odovzdaj do 15.2... daj si podpísať aj jeho prebratie a dátum prebratia.. ročné sú ti povinný vykonať /ak v tom nie je nejaký iný zádrhel/

Majitelka jej ziadost neprevzala s tym ze prisla po termine, ako som uz pisala vyssie
ewita888
11.02.11,09:17
Majitelka jej ziadost neprevzala s tym ze prisla po termine, ako som uz pisala vyssie
tak to šikovno pošlite doporučene poštou..
veronikasad
11.02.11,09:19
Majitelka jej ziadost neprevzala s tym ze prisla po termine, ako som uz pisala vyssie
Pre majitelku platí iný § 38 odst.1) Zákona o dani z príjmu ?

§ 38
Ročné zúčtovanie
Na začiatok (http://www.porada.sk/#hore)

(1) Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7, uvedené v § 5 ods. 1 písm. i) a v § 6 až 8 a nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 9 až 11, môže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, 122) posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 122) u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus.
rennka
11.02.11,09:38
Pre majitelku platí iný § 38 odst.1) Zákona o dani z príjmu ?

§ 38
Ročné zúčtovanie
Na začiatok (http://www.porada.sk/#hore)

(1) Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7, uvedené v § 5 ods. 1 písm. i) a v § 6 až 8 a nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 9 až 11, môže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, 122) posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 122) u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus.

V § sa pise ze zamestnanec moze poziadat, co aj poziadal. Problem je vsak v tom, ze zamestnavatel mu to odmietol urobit, a navyse IP potvrdil ze zamestnavatel nie je povinny urobit RZD...
A ja som jej tvrdila, ze ked poziada a splna podmienky tak je povinny.
Zlata
11.02.11,14:02
Musí zamestnanec zdokladovať zamestnávateľovi celý rok pre vykonanie ročného zúčtovania dane?
Mám na mysli to obdobie, že časť roka bol na úrade práce, resp. bol dobrovoľne nezamestnaný a časť roka pracoval (to bude mať "Potvrdenie o zdan. mzde".
Tweety
11.02.11,14:03
Musí zamestnanec zdokladovať zamestnávateľovi celý rok pre vykonanie ročného zúčtovania dane?
Mám na mysli to obdobie, že časť roka bol na úrade práce, resp. bol dobrovoľne nezamestnaný a časť roka pracoval (to bude mať "Potvrdenie o zdan. mzde".
NIe.
janulik100
11.02.11,19:06
a co v pripade zamestnanca, ktory pracoval od 01.01.2011 do 31.01.2011 po ukonceni pracovneho pomeru doniesol potvrdenie o prijme nedal si potvrdit jeho prevzatie zamestnavatelom, nepodal ani ziadost o RZD za rok 2010 a pri odchode tvrdil, ze uz ma pracu inde? teraz sa domaha RZD za rok 2010 (podotykam, ze v roku 2010 nebola nasim zametnancom a uz ani nie je), ak by stihla na upozornenie podat ziadost o RZD sme povinni jej ho urobit?
localhost
11.02.11,19:34
Ahojte, v 2010 som skončila strednú a bola som do 1.10.2010 na úrade práce, potom som dostala miesto v súkromnej firme na 5 hodín. Ako si mám urobiť daňové priznanie prosím? Mám použiť odpočitateľnú položku za obdobie 10.2010-12.2010, alebo za celý rok? A aká je teraz výška odpočítat, položky?
Ďakujem vám veľmi pekne :o
veronikasad
11.02.11,19:36
Ahojte, v 2010 som skončila strednú a bola som do 1.10.2010 na úrade práce, potom som dostala miesto v súkromnej firme na 5 hodín. Ako si mám urobiť daňové priznanie prosím? Mám použiť odpočitateľnú položku za obdobie 10.2010-12.2010, alebo za celý rok? A aká je teraz výška odpočítat, položky?
Ďakujem vám veľmi pekne :o
do 15.2.2011 môžeš požiadať (na prepísanom tlačive) zamestnávatela o vykonanie ročného zúčtovania dane. Odpočitatelná položka je 4025,70€ (bez ohladu na dlžku trvania prac.pomeru).
drobeceva
11.02.11,19:38
Ahojte, v 2010 som skončila strednú a bola som do 1.10.2010 na úrade práce, potom som dostala miesto v súkromnej firme na 5 hodín. Ako si mám urobiť daňové priznanie prosím? Mám použiť odpočitateľnú položku za obdobie 10.2010-12.2010, alebo za celý rok? A aká je teraz výška odpočítat, položky?
Ďakujem vám veľmi pekne :o
do 15.2. ešte môžeš požiadať z-ľa o vykonanie RZD. Máš nárok na celoročnú odp.položku - 4025.70 €
Ak si budeš robiť sama DP, potrebuješ od z-ľa Potvrdenie o výške príjmu
rodina1
11.02.11,19:46
a co v pripade zamestnanca, ktory pracoval od 01.01.2011 do 31.01.2011 po ukonceni pracovneho pomeru doniesol potvrdenie o prijme nedal si potvrdit jeho prevzatie zamestnavatelom, nepodal ani ziadost o RZD za rok 2010 a pri odchode tvrdil, ze uz ma pracu inde? teraz sa domaha RZD za rok 2010 (podotykam, ze v roku 2010 nebola nasim zametnancom a uz ani nie je), ak by stihla na upozornenie podat ziadost o RZD sme povinni jej ho urobit?
Ak bola vašim zamestnancom až od 01. 01. 2011, tak ročné zúčtovanie preddavkov na daň na jej žiadosť je povinný urobiť jej predchádzajúci zamestnávateľ, ktorý bol jej posledným zamestnávateľom v roku 2010.
Bubka9
13.02.11,06:05
Dobrý deň, prosím Vás, chcem Vás poprosiť o rady.
1. Nakoľko som zistila, že som tehotná, na Vaše rady ako si zvýšiť materskú /ešte raz veľmi pekne ďakujem/ som 15.1.2010 zrušila živnosť a od 16.1. som mala novú, avšak s tými istými údajmi. Prosím, stačí podať 1 tlačivo B, alebo do 15.1. jedno a potom druhé?
2. A za aké obdobie? 5.8. som nastúpila na MD, avšak živnosť zrušená 10.8. A podnikateľský účet mi ešte ostal - doplatenie SP, VšZP, príp.mobil.
3. A čo ďaľšie obdobie - moja materská? Podávam typ A alebo si na mňa uplatňuje manžel? A za akých podmienok?
4. Manžel v januári 2010 zamestnaný, február až august / nezamestnaný, poberal nezamestnanecké, no za august už nedostal nič /. September 2010 až január 2011 nový zamestnávateľ. Asi bude musieť vypísať sám daňové typ A. Viete, prosím, poradiť, ako?
Už vopred Vám veľmi pekne ďakujem.
valéria smejová
13.02.11,07:40
Dobrý deň mám zamestnan., ktorá bola v januári na PN a potom išla na MD. Koncom roka dostala 93 € - rozpustenie sociálneho fondu Jej hrubý príjem za rok 2010 je 93 € Treba za ňu spraviť zúčtovanie dane? A môže si na ňu uplatniť aj manžel? Prosím vie mi niekto odpovedať?
janulik100
13.02.11,08:06
Ak bola vašim zamestnancom až od 01. 01. 2011, tak ročné zúčtovanie preddavkov na daň na jej žiadosť je povinný urobiť jej predchádzajúci zamestnávateľ, ktorý bol jej posledným zamestnávateľom v roku 2010.

Dakujem krasne za odpoved...zakon tak sice pravi, len uz si prestavam byt cimkolvek ista..a tato pani je dost hadava tak by som nerada urobit nejaku chybu :-)
anbu
13.02.11,16:23
Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu
v roku 2010 som odpracovala 3 mesiace, potom som 6 mesiacov brala podporu, mala som aj PN. Do akej výšky môžem mať príjem za rok, aby si manžel mohol uplatniť aj na mňa nezdaniteľnú položku a ráta sa tam aj podpora aj PN?
veronikasad
13.02.11,17:03
Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu
v roku 2010 som odpracovala 3 mesiace, potom som 6 mesiacov brala podporu, mala som aj PN. Do akej výšky môžem mať príjem za rok, aby si manžel mohol uplatniť aj na mňa nezdaniteľnú položku a ráta sa tam aj podpora aj PN?
hrubá mzda znížená o zaplatené poistné
nemocenské+náhrada príjmu od zamestnávatela (ak PN-ka bola za trvania prac.pomeru)
dávka v nezamestnanosti

sa zahrňa do vlastného príjmu manželky.

Manžel si uplyní rozdiel medzi sumou 4025,70 a vlastným príjmom manželky.
ingak
13.02.11,18:06
Dobrý deň mám zamestnan., ktorá bola v januári na PN a potom išla na MD. Koncom roka dostala 93 € - rozpustenie sociálneho fondu Jej hrubý príjem za rok 2010 je 93 € Treba za ňu spraviť zúčtovanie dane? A môže si na ňu uplatniť aj manžel? Prosím vie mi niekto odpovedať?

Ak iný zdaniteľný príjem nemala len tých 93 EUR, tak nie je povinná ani robiť ročné zúčtovanie ani podávať daňové priznanie. Môže ak sa jej to oplati, kvôli vráteniu dane.
Manžel si môže uplatniť odpoč. položku na manželku poníženú o PN a materské.
Bubka9
14.02.11,08:49
Re: Ročné zúčtovanie dane za rok 2010
Dobrý deň, prosím Vás, chcem Vás poprosiť o rady.
1. Nakoľko som zistila, že som tehotná, na Vaše rady ako si zvýšiť materskú /ešte raz veľmi pekne ďakujem/ som 15.1.2010 zrušila živnosť a od 16.1. som mala novú, avšak s tými istými údajmi. Prosím, stačí podať 1 tlačivo B, alebo do 15.1. jedno a potom druhé?
2. A za aké obdobie? 5.8. som nastúpila na MD, avšak živnosť zrušená 10.8. A podnikateľský účet mi ešte ostal - doplatenie SP, VšZP, príp.mobil.
3. A čo ďaľšie obdobie - moja materská? Podávam typ A alebo si na mňa uplatňuje manžel? A za akých podmienok?
4. Manžel v januári 2010 zamestnaný, február až august / nezamestnaný, poberal nezamestnanecké, no za august už nedostal nič /. September 2010 až január 2011 nový zamestnávateľ. Asi bude musieť vypísať sám daňové typ A. Viete, prosím, poradiť, ako?
Už vopred Vám veľmi pekne ďakujem.
milanr
04.03.11,14:34
1. Može si dôchodca (predčasný starobný od 04/2010) uplatniť v RZD nezdaniteľnú časť na vyživovanú manželku, ak pracoval od 01-06/2010 potom bol už iba na dôchodku, v prípade že manželka nemala vlastný príjem a žili spolu 12 mesiacov v spoločnej domácnosti má nárok na plnú sumu 4025,70 € a samozrejme mal ZD nižší ako 31489,92 € ? Môže si uvedený dôchodca uplatniť v RZD aj zaplatené príspevky na DDS ? Sme jeho posledný zamestnávateľ a požiadal nás o vykonanie RZD.
2. Čo v prípade, ak sa jedná o výsluhového dôchodcu (k 1.1.2010) pracujúceho celý rok 2010, nárok na NČZD na daňovníka nemá ale zaplatené príspevky na životné poistenie a DDS si v RZD uplatniť môže ? Ďakujem.
ewita888
04.03.11,14:42
1. Može si dôchodca (predčasný starobný od 04/2010) uplatniť v RZD nezdaniteľnú časť na vyživovanú manželku, ak pracoval od 01-06/2010 potom bol už iba na dôchodku, v prípade že manželka nemala vlastný príjem a žili spolu 12 mesiacov v spoločnej domácnosti má nárok na plnú sumu 4025,70 € a samozrejme mal ZD nižší ako 31489,92 € ? Môže si uvedený dôchodca uplatniť v RZD aj zaplatené príspevky na DDS ? Sme jeho posledný zamestnávateľ a požiadal nás o vykonanie RZD.
2. Čo v prípade, ak sa jedná o výsluhového dôchodcu (k 1.1.2010) pracujúceho celý rok 2010, nárok na NČZD na daňovníka nemá ale zaplatené príspevky na životné poistenie a DDS si v RZD uplatniť môže ? Ďakujem.
ak nebol k 1.1.2010 dochodcom, on si može uplatnit celú NČZD.. ak manželka nemala žiadny príjem, tak tiež celú NČZD.. životné poistenie tiež može odrátať..
ROBOTKA*
11.03.11,10:10
ak zamestnanec neplatil ziadnu dan a ma narok na zamestnanecku premiu treba mu tam dat zivotnu poistku? myslim ze je to zbytocne.

a este mam jedneho pracovnika 1-6mes bol na UP aj u nas na dohode 5-6mes od 7-12 nas zamestnanec dostavame od UP preplatene odvody. Treba robit RZ mne vychadza ze ma narok aj na zamestnanecku premiu(204,72EUR)jeho prijem na dohodu bol 150 EUR a dan 28,50 ta sa mu tiez vrati . inak prijem mal 2160EUR a dan bola v tomto pripade 0,-

dakujem za radu
Tamila
11.03.11,10:22
ak zamestnanec neplatil ziadnu dan a ma narok na zamestnanecku premiu treba mu tam dat zivotnu poistku? myslim ze je to zbytocne.Nie, neuplatníš životnú poistku.

a este mam jedneho pracovnika 1-6mes bol na UP aj u nas na dohode 5-6mes od 7-12 nas zamestnanec dostavame od UP preplatene odvody. Treba robit RZ mne vychadza ze ma narok aj na zamestnanecku premiu(204,72EUR)jeho prijem na dohodu bol 150 EUR a dan 28,50 ta sa mu tiez vrati . inak prijem mal 2160EUR a dan bola v tomto pripade 0,- Treba pozrieť, podľa akého § máte príspevok z úradu práce, tam väčšinou nevzniká nárok na ZP

dakujem za radu
v texte
ROBOTKA*
11.03.11,10:25
mame pripevok 50a tak asi nema narok na premiu :( a dan mu mam z dohody vratit lebo z prac,pomeru dan nemal
Tamila
11.03.11,10:35
mame pripevok 50a tak asi nema narok na premiu :( a dan mu mam z dohody vratit lebo z prac,pomeru dan nemal
Daň mu vrátiš
ROBOTKA*
11.03.11,10:54
Daň mu vrátišdakujem pekne :)
ALEXOLIVER
12.03.11,18:14
dobrý večer, chcela by som sa spýtať, ako sa dá vysporiadať nedoplatok na dani bývalého zamestnanca.Zamestnanec pracoval vo firme do 31.12.2010, požiadal o RZD a vyšiel mu nedoplatok, ako ho teraz firma so zamestnancom vysporiada? ďakujem.
ALEXOLIVER
14.03.11,18:18
nikto mi nevie prosím povedať, ako sa vysporiada nedoplatok na dani s bývalým zamestnancom? Stačí ked mu firma pošle ročné zúčtovanie dane a on si to sám musí uhradiť? Nie je firma povinná dávať nejaké oznámenie na daňový úrad?
Andyke
14.03.11,18:36
§ 40 Zák. o dani z príjmov :
5) Ak nemôže zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) zraziť zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca nedoplatok dane z dôvodu podľa odseku 4 písm. a) a nedoplatok dane, ktorý vyplýva z ročného zúčtovania, alebo ak nemôže vybrať od zamestnanca daňový bonus podľa odseku 4 písm. b) a vyššiu sumu daňového bonusu, ako je ustanovená týmto zákonom, ktorá vyplýva z ročného zúčtovania, z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu, alebo z dôvodu, že nemožno zamestnancovi podľa osobitných predpisov zrážku vykonať, vyberie nedoplatok dane alebo sumu rozdielu daňového bonusu správca dane príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Na tento účel zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) zašle všetky potrebné doklady do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala alebo keď ju tento zamestnávateľ zistil. Zamestnanec je povinný daňový nedoplatok vzniknutý jeho zavinením vrátane sankčného úroku alebo sumu rozdielu daňového bonusu vrátane sankčného úroku uhradiť miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom správca dane úkon vykonal alebo v ktorom bolo rozhodnutie o tomto daňovom nedoplatku alebo sume rozdielu daňového bonusu zamestnancovi doručené. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) a správca dane tento postup nepoužijú, ak sa daňový nedoplatok alebo suma rozdielu daňového bonusu rovná 3, 32 eura alebo je nižšia ako 3, 32 eura, ale len ak daňovník nevyužije možnosť podať vyhlásenie podľa § 50.
ALEXOLIVER
14.03.11,19:43
ďakujem pekne Andyke za odpoveď.
zuza8
15.03.11,00:16
Chcem sa spýtať, ak robím ročné zúčtovanie preddavkov na daň a uplatňujem zamestnaneckú prémiu(úhr. vyplatených príjmov 3936,64 - 520,84 poistné a príspevky) to tlačiva mám vypísať aj r.04 4025,70 ? A môžem uplatniť aj daň vybranú zrážkou 21,22 € aj keď uplatňujem zam. prémiu?
Zamest.prémia vyšla 115,88€ + daň vybraná zrážkou = preplatok
Tamila
15.03.11,10:51
Chcem sa spýtať, ak robím ročné zúčtovanie preddavkov na daň a uplatňujem zamestnaneckú prémiu(úhr. vyplatených príjmov 3936,64 - 520,84 poistné a príspevky) to tlačiva mám vypísať aj r.04 4025,70 ? A môžem uplatniť aj daň vybranú zrážkou 21,22 € aj keď uplatňujem zam. prémiu?
Zamest.prémia vyšla 115,88€ + daň vybraná zrážkou = preplatok
Do r. 04a vpíšeš 4025,70, ale do r. spolu r.04a+04b+04f nepíšeš nič.
Daň vybratú zrážkou mu vrátiš aj keď má nárok na ZP
Ľaľa
15.03.11,10:58
Náš zamestnanec má za rok 2010 príjmy zo závislej činnosti, okrem toho v roku 2010 predal 1 ks hovädzieho dobytka (nie je živnostník ani nepodniká v poľnohospodárskej výrobe) v sume 340 €. Možno sumu 340 € považovať za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. b zákona o dani z príjmov a následne za príjem oslobodený od dane podľa § 9,ods. 1, písm. h), zamestnanec tým pádom nemusí podávať daňové priznanie a môžem mu urobiť RZD.
suklova
16.03.11,14:44
Ak zamestnancovi vyšiel nedoplatok z RZD 0,05 centov a chce darovať 2% musím mu túto čiastku strhnúť zo mzdy? Ďakujem.
veronikasad
16.03.11,14:46
Ak zamestnancovi vyšiel nedoplatok z RZD 0,05 centov a chce darovať 2% musím mu túto čiastku strhnúť zo mzdy? Ďakujem.
ano
suklova
16.03.11,15:01
Ďakujem. :)
suklova
17.03.11,09:07
Zamestnanec doniesol potvrdenie od iného zamestnávateľa a má tam aj zrážkovú daň. Tú zrážkovú daň uviesť do riadku 15? Ja si osobne myslím že áno, len ma zmiatlo, že v poradcovi podnikateľa vo vzore vypísaného RZD do dávali do riadku 14. Čo je podľa Vás správne? Ďakujem.
Tamila
17.03.11,09:30
Zamestnanec doniesol potvrdenie od iného zamestnávateľa a má tam aj zrážkovú daň. Tú zrážkovú daň uviesť do riadku 15? Ja si osobne myslím že áno, len ma zmiatlo, že v poradcovi podnikateľa vo vzore vypísaného RZD do dávali do riadku 14. Čo je podľa Vás správne? Ďakujem.
Do riadku 14 ide preddavková daň a do r. 15 zrážková
suklova
17.03.11,10:06
Ďakujem, takže som si myslela správne. Pekný deň.
jojka2001
17.03.11,11:47
ahojte poradaci, chcela by som sa poradit, ci je potrebne podat dan. priznanie typ A, ak som od roku 2008 na MD, ale od 21-31.10.2010 som bola zamestnana, cista mzda cinila 261e, a od 2.11.2010 som PN doteraz....
kedze som nasla tuto vetu....
Povinnosť podať daňové priznanie máte vtedy, ak ste dosiahli príjmy väčšie než je 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Za zdaňovacie obdobie 2010 sa jedná o čiastku 2 012,85 eur.
cize to sedi, a rodicovsky prispevok je oslobodeny...nie? iba si chcem potvrdit spravnost...dakujem pekne...
rodina1
17.03.11,11:48
ahojte poradaci, chcela by som sa poradit, ci je potrebne podat dan. priznanie typ A, ak som od roku 2008 na MD, ale od 21-31.10.2010 som bola zamestnana, cista mzda cinila 261e, a od 2.11.2010 som PN doteraz....
kedze som nasla tuto vetu....
Povinnosť podať daňové priznanie máte vtedy, ak ste dosiahli príjmy väčšie než je 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Za zdaňovacie obdobie 2010 sa jedná o čiastku 2 012,85 eur.
cize to sedi, a rodicovsky prispevok je oslobodeny...nie? iba si chcem potvrdit spravnost...dakujem pekne...
Nie, nemáš povinnosť podať DP.
Tweety
17.03.11,11:49
ahojte poradaci, chcela by som sa poradit, ci je potrebne podat dan. priznanie typ A, ak som od roku 2008 na MD, ale od 21-31.10.2010 som bola zamestnana, cista mzda cinila 261e, a od 2.11.2010 som PN doteraz....
kedze som nasla tuto vetu....
Povinnosť podať daňové priznanie máte vtedy, ak ste dosiahli príjmy väčšie než je 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Za zdaňovacie obdobie 2010 sa jedná o čiastku 2 012,85 eur.
cize to sedi, a rodicovsky prispevok je oslobodeny...nie? Áno, ten nie je predmetom DP. iba si chcem potvrdit spravnost...dakujem pekne...
V texte.
jojka2001
17.03.11,11:51
Nie, nemáš povinnosť podať DP.
dakujem krasne za rychlu odpoved..ale este mi vrta jedna otazka, ci nebolo by vyhodne podat priznanie kvoli bonusom na deti, ale manzel je podnikatel....ten si uplatni bonus....tak neviem ci mozeme obaja...dakujem pekne...
Tweety
17.03.11,11:52
dakujem krasne za rychlu odpoved..ale este mi vrta jedna otazka, ci nebolo by vyhodne podat priznanie kvoli bonusom na deti, ale manzel je podnikatel....ten si uplatni bonus....tak neviem ci mozeme obaja...dakujem pekne...
Bonus nemôžete uplatniť obaja.
jojka2001
17.03.11,11:53
Bonus nemôžete uplatniť obaja.
dakujem krasne, tak mi jedna starost odpada :)
jess
11.04.11,10:39
Ahojte, dá sa podať dodatočné ročné hlásenie, ak mi teraz klient doniesol "zabudnuté" papiere jedného zamestnanca, ktorý pracoval aj v inej organizácii na dohodu a bola mu zrazená daň a tým pádom mu taktiež vyšiel nárok aj na zamestnaneckú prémiu. Celkovo to činí 320 Eur, čo by mu mal DÚ vráti ? Ako postupovať ?
rodina1
11.04.11,10:56
Ahojte, dá sa podať dodatočné ročné hlásenie, ak mi teraz klient doniesol "zabudnuté" papiere jedného zamestnanca, ktorý pracoval aj v inej organizácii na dohodu a bola mu zrazená daň a tým pádom mu taktiež vyšiel nárok aj na zamestnaneckú prémiu. Celkovo to činí 320 Eur, čo by mu mal DÚ vráti ? Ako postupovať ?
Ty si mu už vykonal vykonala RZD?
Ak áno, musí si ten zamestnanec už spraviť DDP a v ňom uplatniť aj zamestnaneckú prémiu.
jess
11.04.11,11:53
Áno, ja som mu vykonala RZD a keďže pracoval len pár mesiacov, dane neplatil a ani mu nevznikol nárok na zam.prémiu. Po dodatočných dokladoch má nárok na vrátenie dane, ktoré zaplatil inde a aj nárok na ZP. Čiže on osobne si musí podať DP A ?
rodina1
11.04.11,11:59
Áno, ja som mu vykonala RZD a keďže pracoval len pár mesiacov, dane neplatil a ani mu nevznikol nárok na zam.prémiu. Po dodatočných dokladoch má nárok na vrátenie dane, ktoré zaplatil inde a aj nárok na ZP. Čiže on osobne si musí podať DP A ?
Áno, keďže si mu už RZD vykonala. Vydáš mu doklad o RZD a na základe toho podá DDP. V DP si už doplní údaje z druhého potvrdenia, uplatní ZP a tiež odpočet dane. Musí však počítať, že mu DÚ za dodatočné DP vyrubí pokutu.
jess
11.04.11,12:08
66 eur za pokutu ???
rodina1
11.04.11,12:15
66 eur za pokutu ???
myslím si, že najmenšia suma je 33 €.
jess
11.04.11,12:17
ďakujem :)
Zanazone
12.04.11,22:35
Dobry den, prosim o radu. Zamestnancovi vznikol po RZD vysoky nedoplatok a poziadal zamestnavatela o postupne zrazanie do konca roka. Chcem sa opytat, ako je to u zamestnavatela. Je povinny odviezt na DU cely jeho nedoplatok a jemu ho postupne strhavat alebo bude odvadzat kazdy mesiac len tu strhnutu cast, a rovnako to bude uvadzat do kvartalneho prehladu o dani?
Tamila
13.04.11,09:41
Dobry den, prosim o radu. Zamestnancovi vznikol po RZD vysoky nedoplatok a poziadal zamestnavatela o postupne zrazanie do konca roka. Chcem sa opytat, ako je to u zamestnavatela. Je povinny odviezt na DU cely jeho nedoplatok a jemu ho postupne strhavat alebo bude odvadzat kazdy mesiac len tu strhnutu cast, a rovnako to bude uvadzat do kvartalneho prehladu o dani?
§ 38
(7) Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci sumu 3, 32 eura zráža zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň. Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) postupoval podľa § 36 ods. 5, daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zníži o sumu daňového bonusu a zohľadní daňový nedoplatok aj v sume 3, 32 eura alebo nižšej ako 3, 32 eura. Ak zamestnanec uplatní postup podľa § 50, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) zamestnancovi, v prípade, ak nebol daňový nedoplatok zaplatený v správnej výške znížením sumy daňového bonusu, zrazí aj daňový nedoplatok v sume 3, 32 eura alebo nižšej ako 3, 32 eura najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonalo ročné zúčtovanie.Mne z toho vyplýva, že nedoplatok sa môže zrážať po častiach do konca kalendárneho roka a zrazené časti nedoplatku sa postupne odvádzajú správcovi dane v termíne, kedy sa zrazia.
helahank
13.04.11,09:53
poraďte mi prosím, mám pod.problém a potrebujem vedieť aký dátum zrazenia dane dám do potvrdenia keď chce zam. darovať 2 % a daň mu budem sťahovať do mája,Ď
Tweety
13.04.11,09:54
poraďte mi prosím, mám pod.problém a potrebujem vedieť aký dátum zrazenia dane dám do potvrdenia keď chce zam. darovať 2 % a daň mu budem sťahovať do mája,Ď
Dátum vykonania RZD.
gabuš
14.04.11,22:08
Dobrý deň ja by som sa chcela opýtať: jednému zamestnancovi sa zabudlo vykonať ročné zúčtovanie za rok 2010 aj keď o to požiadal. Do 28.2.2011 bol zamestnaný vo firme A. Od 1.3.2011 je zamestnaný už vo firme B. Robím teraz mzdy za 03/2011 a neviem čo s ním. Môžem mu vykonať ročné zúčtovanie už v novej firme B. Obidve firmy vlastní tá istá osoba, len firma A k 31.3.2011 zaniká. Ďakujem.
Adiks
14.04.11,23:55
poraďte mi prosím, mám pod.problém a potrebujem vedieť aký dátum zrazenia dane dám do potvrdenia keď chce zam. darovať 2 % a daň mu budem sťahovať do mája,Ď
V takomto prípade, ak zamestnanec chce darovať 2% dane, nedoplatok z RZD nemôžeš sťahovať až do mája. Podľa par.38 ods.7 zákona o dani z príjmov nedoplatok z RZD musí byť uhradený najneskôr do 30.4.2011.
Zanazone
15.04.11,12:02
§ 38
(7) Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci sumu 3, 32 eura zráža zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň. Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) postupoval podľa § 36 ods. 5, daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zníži o sumu daňového bonusu a zohľadní daňový nedoplatok aj v sume 3, 32 eura alebo nižšej ako 3, 32 eura. Ak zamestnanec uplatní postup podľa § 50, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) zamestnancovi, v prípade, ak nebol daňový nedoplatok zaplatený v správnej výške znížením sumy daňového bonusu, zrazí aj daňový nedoplatok v sume 3, 32 eura alebo nižšej ako 3, 32 eura najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonalo ročné zúčtovanie.Mne z toho vyplýva, že nedoplatok sa môže zrážať po častiach do konca kalendárneho roka a zrazené časti nedoplatku sa postupne odvádzajú správcovi dane v termíne, kedy sa zrazia.
Dakujem za pomoc.
Mila123
15.04.11,12:04
Dobrý deň, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manžela pracovníčka ktorá nie je vydatá, ale žije viac rokov v spoločnej domácnosti s tým istým mužom, ktorý je vážne chorý a v mesiacoch 02-12/2010 poberal dávky NP ?
Pracovníčka si nemôže uplatniť na svojho partnera, resp. druha žiadnu odp. položku zo základu dane...nie je jej manželom....