mio71
14.02.11,11:33
Dobrý deň. Potreboval by som radu ohľadne auta na leasing, zakúpeného v roku 2009. V roku 2010 podnikateľ ukončil živnosť / presťahovanie do Čiech /. Auto stálo 6392,61 € - 1072 € odpis za rok 2009 a zostatková cena zostala 5320,61. Uvedenú zostatkovú cenu dám do príjmu zdaniť / predaj auta sukr. osobe / . Urobený odpis za rok 2009 nemusím dať do príjmu ? Auto si prepísal na seba ako súkromu osobu a takisto leasing, ktorý spláca. Ďakujem
Alena Šimová
16.03.11,08:07
Dobrý deň. Potreboval by som radu ohľadne auta na leasing, zakúpeného v roku 2009. V roku 2010 podnikateľ ukončil živnosť / presťahovanie do Čiech /. Auto stálo 6392,61 € - 1072 € odpis za rok 2009 a zostatková cena zostala 5320,61. Uvedenú zostatkovú cenu dám do príjmu zdaniť / predaj auta sukr. osobe / . Urobený odpis za rok 2009 nemusím dať do príjmu ? Auto si prepísal na seba ako súkromu osobu a takisto leasing, ktorý spláca. Ďakujem
Pri predčasnom ukončení leasingu sa upravujú odpisy za predchádzajúce zdaňovacie obdobia vtedy, ak leasing nemá pokračovateľa. V tomto prípade má, pokračuje ako fyzická osoba.
Vzhľadom na to, že ty auto nepredávaš, ale leasingová spoločnosť pokračuje v leasingu, zostatkovú hodnotu auta len odpíšeš ako výdavok neovplyvňujúci základ dane.
Zita5
16.03.11,08:15