sonka1
14.02.11,12:42
Firma sa stala DOBROVOLNE platcom DPH k 19,01,2011.
chce si dodatočne uplatniť DPH z majetku a materiálu na sklade.
Majetok ponížim o odpisy r. 2010, a DPH uplatním z rozdielu.
Počítam obstarávacia cena vrátane DPH mínus odpisy = zostatková cena,
Materiál na sklade je takisto v obstarávacej cene vrátane DPH.
A teraz hlavná otázka: všetko bolo obstarané v 2010 s DPH vo výške 19%.
V januári si odpočítam týchto 19%, čo bolo v čase obstarania, alebo 20%???
Ďakujem
Anja111
14.02.11,12:53
Firma sa stala DOBROVOLNE platcom DPH k 19,01,2011.
chce si dodatočne uplatniť DPH z majetku a materiálu na sklade.
Majetok ponížim o odpisy r. 2010, a DPH uplatním z rozdielu.
Počítam obstarávacia cena vrátane DPH mínus odpisy = zostatková cena,
Materiál na sklade je takisto v obstarávacej cene vrátane DPH.
A teraz hlavná otázka: všetko bolo obstarané v 2010 s DPH vo výške 19%.
V januári si odpočítam týchto 19%, čo bolo v čase obstarania, alebo 20%???
Ďakujem
Na základe inventúry ku dňu registrácie za platiteľa DPH si uplatníš DPH v tej výške, v akej si nakúpila, t.j. zásoby z roku 2010 a staršie boli nakúpené s 19 % DPH, takže uplatníš 19 % a zásoby obstarané v roku 2011 boli obstarané s 20 % DPH, uplatníš teda 20 %...