jholubok
20.08.04,22:12
Tento mesiac som prestúpila z českej firmy k slovenskej na vedenie mzdovej agendy a všetko čo k tomu patrí, túto prácu som vykonávala asi pred dvomi rokmi a veľa veci sa na Slovensku zmenilo, tak potrebujem pomoc, čo je potrebné každý mesiac a kde dávať výkazy a čo ktomu patrí, mám už o tom predstavu len si to chcem odsúhlasiť so skúsenými ľuďmi.Pracujem pre podnik, ktorý sa počíta ako veľký závod. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem.:)
Jozef Mihál
20.08.04,22:21
Asi najpodstatnejšia zmena pre Vás bude Registračný list FO pre Sociálnu poisťovňu, doporučujem podrobne preštudovať, napríklad si naštudovať, čo sú to "prerušenia".

Ďalej napr. nutnosť evidencie čerpaných dní návštev lekára (max.7 dní do roka je platených...)
vladan
22.08.04,22:28
chcem sa opýtať, či ste nastúpili už do zabehnutej firmy alebo je to nová, čo znamená, že začínate ako prvá so mzdami, registráciou firmy v poisťovniach a registráciou zamestnancov? Lebo to je dôležité, či vám začať vysvetľovať "od piky", alebo stačí každomesačná rutina?
jholubok
23.08.04,11:57
Stačí mi každomesačná rutina. Ďakujem veľmi pekne
ZuzanaA
23.08.04,12:24
Každomesačná rutina aspoň podľa mňa je:
vyplniť a doručiť mesačný výkaz do zdravotných poisťovní (podľa toho, kde všade máte poistených ľudí) + výkaz do sociálnej poisťovne. Úrady práce už nie sú, takže tam sa výkaz nerobí, a všetko sa platí do soc. poisťovne. Potom sa dáva na Daňový úrad štvrťročne prehľad o zrazených preddavkoch ..., do 30 dní po uplynutí štrvrťoku. Výkazy do poistovní sa podávajú v deň výplaty, alebo ked nie je určený, do konca mesiaca. Tak podľa mňa to je asi všetko, ak sa nevyskytnú nejaké rozviazania prac. pomerov, nové prac. pomery alebo PN-ky.
vladan
23.08.04,13:33
1. výpočet miezd - podľa smenovky, dochádzkové listu a pod.
2. zasielanie výkazov do zdravotných poisťovní (podľa výplatného termínu v deň výplaty, alebo ak nie je určený, tak do konca mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sú posielané)
3. úhrada zdravotného poistenia (odvody) v určený deň výplaty, resp. ak nemáte určený deň výplaty, tak do konca mesiaca
4. zasielanie výkazu do Sociálnej poisťovne + príloh k mesačnému výkazu (dni ako v bode 2) - tieto výkazy sú dostupné na pobočkách SP
5. úhrada odvodov do sociálnej poisťovne (dni ako v bode 3)
6. úhrada preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch) - všetky príjmy zamestnancov, dohodárov sa považujú za zdaňované preddavkovo
7. posielanie štvrťročných prehľadov o zrazených preddavkoch na miestne príslušný daňový úrad do 30 dní po skončení daného štvrťroka

odporúčam do pozornosti zákony:
- o sociálnom poistení
- o zdravotnom poistení
- zákonník práce
- o dani z príjmu
- o náhrade príjmu pri dočasnej PN zamestnanca
- o minimálnej mzde
- o službách zamestnanosti
Pekný deň