83gene
28.02.11,14:13
Dobrý deň,

neviem si nájsť osobitné predpisy k zákonu o dani z príjmu, kde to prosím mám hľadať?
KEJKA
28.02.11,13:58
aké osobitné predpisy?
v ZDP sú odvolávky a podľa čísiel si nájdeš o aký zákon, predpis sa jedná.
83gene
01.03.11,12:04
napríklad §33 (2) Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.125)


ten osobitný predpis.125) kde nájdem?
veronikasad
01.03.11,12:17
napríklad §33 (2) Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.125)


ten osobitný predpis.125) kde nájdem?
na konci zákona o dani z príjmu máš odvolávku - pod č. 125 nájdeš č. zákona - v tomto prípade ide o zákon o prídavku na dieťa.