Jana Motyčková
01.03.11,18:12
07
Dôchodkyňa – SZČO s vymeriavacím základom do výšku úhrnu minimálnych základov samoplatiteľa je poistenec štátu a poistné neplatí. Preddavky, ktoré platila počas roka, sa jej vrátia ako preplatok.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Zadanie: Pani Božena Balážová poberá starobný dôchodok od 14.10.2005. Po celý rok 2010 mala živnostenský list a bola v zdravotnej poisťovni prihlásená ako SZČO. Zamestnanie nemala. <o:p></o:p>
Počas roka 2010 zaplatila preddavky spolu vo výške 200 € a to v čase od 1.1.2010 do 31.12.2010. Za rok 2009 podala ročné zúčtovanie, kde výsledkom bola nula. Za rok 2010 podala daňové priznanie v ktorom uviedla príjem z podnikania 6000 €, výdavky 2400 € uplatnené paušálne 40% z príjmov + výdavok na zdravotné poistenie 200 €, spolu výdavky 2600 € a základ dane z podnikania vo výške 3400 €.<o:p></o:p>
[FONT=Verdana][FONT=Verdana].:: <u>Skrytý text (prístupný len pre užívateľskú skupinu: DRAK - mzdy :: 12)</u> ::. <o:p></o:p>
marek32
15.03.11,07:34
Študent externého štúdia do 26. rokov bol v roku 2010 len SZČO, preddavky neplatil. Ako SZČO má vymeriavací základ do výšky úhrnu minimálnych základov samoplatiteľa.

Bude za neho v roku 2010 platiteľom poistného štát ? Aké preddavky bude platiť v roku 2011 ?
Jana Motyčková
15.03.11,10:09
Ak mu v ZP uznali, že ho pokladajú za nezaopatrené dieťa, tak aj po rzzp bude za neho platiť poistné štát v r.2010.
Ak podával rzzp za rok 2009, pri preddavkoch na rok 2011 sa vychádza z tohoto rzzp. Zatiaľ by mal by platiť minimálne preddavky. Po 15.4. môže byť zmena v platení preddavkov, treba sa informovať potom.
mizu24
15.03.11,17:06
Študent denného štúdia je súčasne SZČO po celý rok. Platil si preddavky vo výške 72,70 €, ktoré mu vyšli na základe RZZP za rok 2009. Na r. 27 má sumu 4845,37 € a VZ má nižší ako 3834,84 €, ale v r. 35 nesplnil podmienku. Má si vypísať aj r. 41 a 42? Lebo, keď sa to nevypíše vyjde mu vysoký preplatok. A preddavok na poistné má platitiť toľko, čo mu vyšlo v r.65 alebo 46,06 € ?
Jana Motyčková
15.03.11,17:52
Má si vypísať minimálne základy.
Preddavky platí stále z rzzp z roku 2009.
mizu24
15.03.11,19:24
Ďakujem a od januára bude platiť sumu, čo vyšla v r. 65 alebo 46,06 €?
Jana Motyčková
16.03.11,19:32
Čo bude v januári 2012 ťažko povedať.
certik
22.03.11,13:59
Prosím vás veľmi pekne o radu: SZČO - invalidná dôchodkyňa, dôchodok priznaný v roku 2007. Celý rok SZČO, výsledok DP je strata -969,95€.Preddavk yna ZP neplatila. Vyplnila som jej tlačivo B, v ktorom som vyplnila aj oddiel IV nasledovne:
r.31 01.01.-31.12.2010 dôvod B
r.32 365
r.33 0
r.34 2479,20
r.35 áno
r.36 0

Tým pádom nevpĺňam oddiel V, VI a do zdravotnej poisťovne nezaplatí nič (napriek tomu, že ani nič neplatila), lebo bola považovaná za poistenca štátu?
Veľmi mi pomôžete. Ďakujem
Jana Motyčková
22.03.11,14:07
Správne .
certik
22.03.11,15:12
Správne .
ĎAkujem veľmi pekne
certik
25.03.11,06:21
Prosím vás, ak bola osoba od 01.01.2010 do 31.10.2010 evidovaná na úrade práce a od 01.11.2010 do 31.12.2010 je považovaná za SZČO vypíšem jej tlačivo B, kde vyplním:
III.oddiel a potom až VI. oddiel a tam len november, december?
IV. oddiel by som vypĺňala len v tom prípade, keby počas doby SZČO bol zároveň aj poistencom štátu. Je to takto správne?
Jana Motyčková
25.03.11,06:24
Správne .
certik
25.03.11,06:25
Ďakujem veľmi pekne za rýchlu odpoveď.
mizu24
08.01.12,15:51
Ďakujem a od januára bude platiť sumu, čo vyšla v r. 65 alebo 46,06 €?


Dobrý deň, aktualizujem moju otázku z marca minulého roku, či má študent denného štúdia a zároveň SZČO platiť preddavky od 1.1.2012 do ZP z RZZP r. 65 alebo minimálne - 47,58 €. Ďakujem
Jana Motyčková
08.01.12,18:06
Na študenta sa minimum nevzťahuje.
marek32
09.01.12,19:49
Na študenta externého štúdia a zároveň SZČO sa minimum vzťahuje ?
Jana Motyčková
10.01.12,07:44
Do 26 rokov, ak študuje, tak sa aj v prípade externého štúdia jedná o nezaopatrené dieťa - v takom prípade ide o poistenca štátu, na ktorého sa minimálny základ szčo nevzťahuje.