ANNA
24.08.04,09:13
Toto som čítala dnes:
...
Citát:
Otázka: Sme s.r.o., ktorá sa zaoberá predajom a montážou okien, garážových brán a dverí. Máme zákazníka z Rakúska, ktorý si u nás objednal dodávku tovaru spolu s montážou. Ako máme postupovať pri fakturácii - je toto plnenie oslobodené od DPH alebo je potrebné účtovať aj s DPH? Môže naša spoločnosť dodávaný tovar aj na území Rakúska namontovať? Objednávateľ nemá pridelené IČ DPH vo svojej krajine – fyzická osoba.


Odpoveď: Po vstupe Slovenska do Európskej únie pri uplatňovaní DPH pri poskytovaní služieb je veľmi dôležité správne určiť miesto dodania služby. Pri poskytovaní služby vzniká daňová povinnosť v tej krajine, kde je miesto dodania služby, čo súčasne znamená, že tejto krajine patrí DPH a uplatňuje sa výška sadzby dane platná v tejto krajine.

Ak je dodanie tovaru spojené s montážou alebo inštaláciou dodávateľom alebo na jeho účet, podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH miestom dodania je to miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný. V uvedenom prípade je to Rakúsko, čiže uplatní sa rakúska DPH a odvedie sa do štátneho rozpočtu v Rakúsku.

Odpoveď na otázku, kto je povinný odviesť daň, je však potrebné hľadať v rakúskej legislatíve – čiže slovenský podnikateľ by mal mať informácie o legislatíve tohto štátu, či mu nevzniká povinnosť registrovať sa tu za platiteľa DPH, resp. aj o podmienkach vykonávania podnikateľskej činnosti.

Niektoré členské štáty umožňujú prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu služby, tento postup je uplatnený aj v SR, v zákone č. 222/2004 Z. z. je definovaný v § 69. Ak by však príjemcom takéhoto plnenia bola v SR fyzická osoba - nepodnikateľ, vznikla by povinnosť „zahraničnej osobe“ registrovať sa za platiteľa DPH v Slovenskej republike na Daňovom úrade Bratislava I.

Z uvedeného vyplýva, že slovenský podnikateľ bude dodanie tovaru spojeného s montážou do Rakúska fakturovať bez DPH.

Problematike nového zákona o DPH sa venuje novinka vydavateľstva Verlag Dashöfer - časopis DPH Aktuálne (http://www.dashofer.sk/prirucka.asp?p=DPH&ref=en), v ktorom nájdete tematicky spracované aktuálne problémy vrátane príkladov z praxe a noviniek z oblasti legislatívy.

Zdroj: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. (ap)

Koniec citátu
...

Len si myslím, že to nie je správna odpoveď. Čo na to ostatní?
vladan
24.08.04,10:59
myslím, že je to dobré. Lebo tu majú ten problém, že obchodujú s fyzickou osobou! a vtedy fakt treba dávať pozor na legislatívu členskej krajiny. Lebo keďže fyzická osoba nemá ani pridelené IČ DPH, nemá kto odviesť daň - preto sa to prenáša na dodávateľa.
marianna
24.08.04,11:12
Vladan má pravdu. Aj v našom zákone §69 ods.2 sa uvádza, že zdaniteľná osoba je povinná platiť daň pri službe a tovare s montážou.... teda podnikateľ. Prečo by som ja ako fyzická osoba (ako ten rakúšan) mala podávať daňové priznanie a platiť daň keď mi prídu namontovať okná.
ANNA
24.08.04,11:35
Nejako sa mi to motá pri FO. Ja som uvažovala, že fakturovať s DPH v Sk. Ale teraz si to musím veľmi dobre naštudovať.
Ego
24.08.04,11:42
Pozrela som si zákon o DPH + osviežila vedomosti zo školenia. Vývoz tovaru a služieb do členských štátov (miesto dodania viď § 13 (1) b)) je od DPH oslobodený, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte ( §43 (1)).
Zadaný tovar s montážou iste nepresiahne hranicu kedy vzniká odberateľovi povinnosť registrovať sa ako platiteľ ( v Rakúsku je trochu viac ako v SR = 420 000 Sk). Takže povinnosť odviesť daň je na dodávateľovi, ak uplatníme princíp pôvodu =19%, prípadne by sa mal v Rakúsku registrovať .
Beata
24.08.04,11:56
To Anna > tak isto ako vladan, súhlasím s obsahom uvedeného citátu.
Oldi
30.08.04,15:03
Zdravím všetkých!

Rád by som sa vrátil k tejto problematike. Niečo mi tu stále nesedí. Vychádza mi to tak, že ak by sa jednalo iba o dodanie tovaru (bez inštalácie) FO - neregistrovanej v Rakúsku pre DPH, fakturovalo by sa s DPH. Avšak, keďže ide o dodanie tovaru s inštaláciou a montážou (teda o službu), fakturuje sa bez DPH (alebo je to oslobodené ?!) a v konečnom dôsledku teda DPH neodvedie nikto. Rozumiem tomu správne. Nejako sa mi to pomiešalo. Viem, že pri službách je to o niečom inom ako pri tovare, ale nejako som stratil istotu. Prosím Vás, skúste to niekto jasne a detailne zhrnúť (aj s uvedením §). Ďakujem pekne a želám pekný deň.