Danuľa365
17.03.11,19:15
Ahojte milí poraďáci,
chcem Vás poprosiť. Dnes som bola v sporiteľni si vyžiadať potvrdenie o vyplatených príjmoch z úrokov a zrazenej dane za r 2010, povedali mi, že vraj na vrátenie tejto zrazenej dane majú nárok len dôchodcovia, dosť ma to zaskočilo. Ja som vlani nemala žiadny príjem okrem materskej 3 mesiace, a potom už rodičovský príspevok. Príjem nepresiahol NČ, mám teda nárok na vrátenie alebo nie,?? nie je to nič moc, ale aspoň čosi by bolo.
veronikasad
17.03.11,19:16
Ahojte milí poraďáci,
chcem Vás poprosiť. Dnes som bola v sporiteľni si vyžiadať potvrdenie o vyplatených príjmoch z úrokov a zrazenej dane za r 2010, povedali mi, že vraj na vrátenie tejto zrazenej dane majú nárok len dôchodcovia, dosť ma to zaskočilo. Ja som vlani nemala žiadny príjem okrem materskej 3 mesiace, a potom už rodičovský príspevok. Príjem nepresiahol NČ, mám teda nárok na vrátenie alebo nie,?? nie je to nič moc, ale aspoň čosi by bolo.
Materská ani rod.príspevok nie je zdanitelný príjem. Máš nárok na vrátenie dane z úrokov. Podávaš DP typu B.
Tamila
17.03.11,19:17
Ahojte milí poraďáci,
chcem Vás poprosiť. Dnes som bola v sporiteľni si vyžiadať potvrdenie o vyplatených príjmoch z úrokov a zrazenej dane za r 2010, povedali mi, že vraj na vrátenie tejto zrazenej dane majú nárok len dôchodcovia, dosť ma to zaskočilo. Ja som vlani nemala žiadny príjem okrem materskej 3 mesiace, a potom už rodičovský príspevok. Príjem nepresiahol NČ, mám teda nárok na vrátenie alebo nie,?? nie je to nič moc, ale aspoň čosi by bolo.
Áno, máš nárok.
Tweety
17.03.11,19:18
Ahojte milí poraďáci,
chcem Vás poprosiť. Dnes som bola v sporiteľni si vyžiadať potvrdenie o vyplatených príjmoch z úrokov a zrazenej dane za r 2010, povedali mi, že vraj na vrátenie tejto zrazenej dane majú nárok len dôchodcovia, dosť ma to zaskočilo. Ja som vlani nemala žiadny príjem okrem materskej 3 mesiace, a potom už rodičovský príspevok. Príjem nepresiahol NČ, mám teda nárok na vrátenie alebo nie,?? nie je to nič moc, ale aspoň čosi by bolo.
§ 46
Minimálna výška dane

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16, 60 eura alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a). To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35 alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44. Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 7 daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie úhrn jeho zdaniteľných príjmov, okrem príjmov, z ktorých bola daň vybraná zrážkou a pri ktorých nepoužil postup podľa § 43 ods. 7, nepresiahne 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a). Tento postup použije aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 7, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Ja v tomto § nevidím žiadne obmedzenia, takže si môžeš podať DP.
Danuľa365
17.03.11,19:26
Všetkým pekne ďakujem, ešte by som chcela neviete aká je tá daň z Vklad knižky zrážková alebo preddavková ??, aby som akj vedela vyplniť DP.
Tamila
17.03.11,19:30
Všetkým pekne ďakujem, ešte by som chcela neviete aká je tá daň z Vklad knižky zrážková alebo preddavková ??, aby som akj vedela vyplniť DP.
zrážková