erina
24.03.11,18:20
Synovec v roku 2010 zmaturoval,potom bol vedený na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, v októbri začal podnikať ako sprostredkovateľ poistenia.Platil si zdravotné poistenie. Ako sprostredkovateľ poistenia nemal žiadne príjmy. V januári vrátil licenciu na sprostredkovanie poistenia(skončil s týmto druhom podnikania). Je potrebné za rok 2010 podať daňové priznanie nulové?Podľa môjho názoru nie, lebo nedosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2012,85 eur. Zúčtovanie zdravotného poistenia musí podať, lebo bol SZČO. Ale daňové priznanie neviem. Ďakujem za odpoveď.
Ingrid Ondruskova
24.03.11,18:50
píšete, že bol SZČO...u nás v Topoľčanoch som bola nedávno na školení pracovníkmi DÚ...SZČO musí podať daň.priznanie, keď bol v strate...a to bol...lebo minimálne si musí dať do nákladov zdravotné poistenie...a už je v mínusových číslach, keďže nemal
žiadny príjem....aspoň takto nám to vysvetlili...a hraničná suma u SZČO nehrá rolu...
mysimis
24.03.11,18:56
Synovec v roku 2010 zmaturoval,potom bol vedený na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, v októbri začal podnikať ako sprostredkovateľ poistenia.Platil si zdravotné poistenie. Ako sprostredkovateľ poistenia nemal žiadne príjmy. V januári vrátil licenciu na sprostredkovanie poistenia(skončil s týmto druhom podnikania). Je potrebné za rok 2010 podať daňové priznanie nulové?Podľa môjho názoru nie, lebo nedosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2012,85 eur. Zúčtovanie zdravotného poistenia musí podať, lebo bol SZČO. Ale daňové priznanie neviem. Ďakujem za odpoveď.

Nakoľko bol SZČO a platil si zdravotné poistenie, dostal sa do straty a z tohto dôvodu je potrebné podať DP.
jana32
24.03.11,20:23
A študent, ktorý mal príjmy do 2012,85 €, nemá stratu, neplatí si zdravotné poistenie, nemusí podávať DP, áno?
Muška
24.03.11,20:26
Možno sa mýlim, ale uplatnenie výdavkov je "dobrovoľné" a ak by si v budúcnosti nechcel uplatniť uvedenú stratu, tak si myslím, že nemusí podávať DP.
Ale samozrejme "príde" o náklad na poistnom.
Muška
24.03.11,20:31
A študent, ktorý mal príjmy do 2012,85 €, nemá stratu, neplatí si zdravotné poistenie, nemusí podávať DP, áno?
Nemusí.
zo zákona

(1) Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), s výnimkou uvedenou v odseku 4. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), ale vykazuje daňovú stratu. Do sumy zodpovedajúcej 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,
Katy a R
24.03.11,20:34
stačí ak pošle DU oznámenie (príjem neprekročil 1/2 NZDČ).. to len aby ho nevyzvali;)