elektromontaze
24.03.11,19:09
Prosím Vás, vie mi niekto pomôcť s prepočtom libier na eurá?
V zahraničí som zarobil 9 000 libier, koľko to bude eur?
Vopred Ďakujem.
Tweety
24.03.11,19:10
Prosím Vás, vie mi niekto pomôcť s prepočtom libier na eurá?
V zahraničí som zarobil 9 000 libier, koľko to bude eur?
Vopred Ďakujem.
§31 Zákon o dani z príjmu
(2) Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, s výnimkou uvedenou v odseku 3. Tento kurz sa použije aj na príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo sa na tieto príjmy použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použije priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.
ladyrs
24.03.11,19:11
ladyrs
24.03.11,19:12
áno Tweety má pravdu, ak si sa pýtal v súvislosti s DP