polis1
27.03.11,14:34
Dobrý den

poprosím o radu ako zaúčtovať kupu nehnutelnosti

Daný byt je kupený na firmu:

cena bez dph: je 32773,11
dph 6226,89
cena celkom: 39000 eur

poprosím o zaúčtovanie a ako dlho sa daný byt može odpisovat a do akej odpisovej skupiny to treba zaradiť..dakujem.
Zoltán Kovács
27.03.11,14:59
Obstaranie 042,343/321
Zaradenie 022/042

4.odpisová skupina, odpisuje sa 20 rokov
Llívia
08.12.11,08:48
Ako účtovať kúpu bytu v takomto prípade:
Dodávateľ vykonal pre odberateľa práce. Odberateľ ich čiastočne uhradí prevodom nedokončených bytov na dodávateľa. Dodávateľ ich potom bude dorábať a následne predávať, nebude ich vôbec využívať pre vlastnú potrebu alebo na prenájom.
Účtovať by sa to malo na účet 133 - Nehnuteľnosť na predaj:

Postuupy účtovania pre PÚ:
§ 30d
(7) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá obstaráva nehnuteľnosť za účelom ďalšieho predaja, pričom nejde o predaj nehnuteľnosti v nezmenenom stave alebo nie sú splnené podmienky na účtovanie o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, sa účtuje na účte 133 -Nehnuteľnosť
na predaj. Na účte 133 Nehnuteľnosť na predaj sa účtujú opravy, technické zhodnotenie a súvisiace náklady spojené nehnuteľnosťou, ktoré vznikajú z dôvodu uvedenia nehnuteľnosti do stavu spôsobilého na predaj. Na účte 133 -Nehnuteľnosť na predaj sa účtuje aj obstaranie pozemku, na ktorom sa realizuje výstavba nehnuteľnosti za účelom predaja podľa odseku 6.

Lenže dodávateľ nemá v predmete podnikania predaj nehnuteľností, iba uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
Llívia
09.12.11,09:36
Posúvam...
Llívia
09.12.11,14:36
...