Inuska17
28.03.11,19:25
Prosím Vás správne som vyplnila časť D? Strata za rok 2009 bola 22015 €. Uviedla som do časti D, stĺpec 1, riadok 1 rok "2009 ", riadok 2,stĺpec sumu 22015 €, do stlpca 2, riadok 1 obdobie "2010", do stĺpca 2 a riadku 4 sumu 9186 € (údaj z riadku 310-základ dane), do riadku 5, stĺpec 2 znova sumu 9186 €. Prosím