Jana Motyčková
09.05.11,15:15
Po 1.5.2011 sú pre zdravotné poistenie poistencami štátu aj študenti vysokých škôl do dovŕšenia 30 rokov veku, okrem externej formy štúdia, do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Štát platí dravotné poistenie aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v dennej forme štúdia.


Oproti stavu do 30.4.2011, po 1.5.2011 bude štát platiť za študenta poistné na zdravotné poistenie aj v prípadoch,
- kedy vek študenta presiahol 26 rokov, najviac do 30 rokov veku
- aj keď študuje na druhej vysokej škole, ak predtým už nedokončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa
- aj keď štúdium presiahlo štandardnú dĺžku

Študent, ktorý bol do 30.4.2011 prihlásený v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ oznámi zmenu platiteľa poistného v termíne do 9.5.2011 - k 30.4.2011 – ukončenie samoplatiteľa a od 1.5.2011 začiatok platenia štátom .
(Keďže lehota na splnenie si povinnosti končí v nedeľu 8.5., táto sa predlžuje do najbližšieho pracovného dňa – 9.5.2011)
ZP Dôvera informovala, že jej poistenci si túto povinnosť plniť nemusia, že ZP túto zmenu vykoná sama, pravdepodobne v prípade, že ZP Dôvera má k tomuto potrebne doklady (potvrdenie o návšteve školy).

Preddavok samoplatiteľa (študenta nad 26 rokov) za apríl splatný do 8.5.2011 sa posudzuje podľa zákona platného do 30.4.2011 a mal by byť zdravotnej poisťovni uhradený.

Študentovi od 26 do 30 rokov, ktorý sa v období od 1.1.2011 do 30.4.2011 neprihlásil ako samplatiteľ alebo neplatil ako samoplatiteľ preddavky na zdravotné poistenie za toto obdobie, nemôže byť uložená pokuta za neplnenie si týchto povinností.

Študentovi, ktorý sa považoval za samoplatiteľa do 30.4.2011 je zdravotná poisťovňa povinná urobiť ročné zúčtovanie poistného (rzzp). Ak platil preddavky poistného ako samoplatiteľ a vyjde mu v rzzp preplatok, tento preplatok mu ZP vráti v termíne približne koncom roku 2012. Tieto preddavky nebude ZP vracať počas roku 2011, ani na žiadosť študenta.

Podľa môjho názoru aj po novele a v ročnom zúčtovaní za rok 2011 sú študenti nad 26 rokov v období od 1.1. do 30.4.2011 považovaní za samoplatiteľov a z tohoto dôvodu im preddavky vrátené nebudú.
evire
10.05.11,07:28
Pekný deň, chcem sa spýtať, či sa v novele Zákona o ZP nastala zmena ohľadne platenia odvodov --za žiakov pri praktickom vyučovaní v období odbornej /výrobnej/praxe.
Žiakom sú vyplácané odmeny za produktívnu prácu. V SP sa neplatia odvody. Pri platení odvodov je pracne hlavne dosledovanie prihlašok a odhlasok učňov /pri väčšom počte/.
Darina Ptačinová
10.05.11,08:47
Rada by som sa opýtala ako je to s platením preddavkov u VŠ študenta-denná forma a súčasne SZČO.
Jana Motyčková
10.05.11,09:00
evire : nenastala, ZP platia.
Jana Motyčková
10.05.11,09:01
Rada by som sa opýtala ako je to s platením preddavkov u VŠ študenta-denná forma a súčasne SZČO.
http://www.porada.sk/t167936-platenie-zp-po-1-5-2011-u-szco-poistencov-statu.html
Martasch
21.05.11,17:54
Môj syn zmaturoval v júni m.r., prijali ho na externé štúdium VŠ, prihlásil sa na úrade práce. V tomto roku mu na ÚP odporučili, nech si požiada o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie tvrdiac, že zdravotné poistenie bude platiť štát. Nezdalo sa mi to, ale v piatok mi potvrdili v call centre VšZP, že pri študentoch do 26 rokov poisťovňa nezaujíma o akú formu štúdia ide. Nemyslíte si, že v budúcnosti by mohli byť problémy s tým, že sa mal prihlásiť ako samoplatca?
Jana Motyčková
23.05.11,06:31
Do 26 rokov sú deti, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie považované za nezaopatrené dieťa. Poistencami štátu sú nezaopatrené deti vrátane študentov ....
Čiže on patrí do prvej časti tej vety - problémy v budúcnosti by nemali byť.
Martasch
23.05.11,08:37
Ďakujem za odpoveď. Ktorých študentov sa týka tá časť - okrem externej formy štúdia - je to dosť nejasné.
Jana Motyčková
23.05.11,08:48
Momentálne v dvoch prípadoch:
- nad 26 rokov
- do 26 rokov ak nejde o sústavnú prípravu na povolanie. V tomto prípade ale ide o sústavnú prípravu na povolanie.
blcha
01.06.11,16:59
Syn má 22 rokov a končí v júni VŠ. Od septembra nastupuje na ďalšie denné štúdium, ide o inú vysokú školu. Stáva sa po prvej vysokej škole samoplatiteľom?
Jana Motyčková
02.06.11,09:06
Ak už ziskal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, nie je považovaný za nezapoatrené dieťa a teda nebude poistencom štátu, po skončení VŠ sa stáva samoplatiteľom.
Dajanka
03.08.11,14:47
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, keď dcéra študuje na VŠ tretieho stupňa - doktorantské štúdium a v januári 2012 bude mať 26 rokov, bude si musieť po dovŕšení 26 roku života platiť ZP?
Ďakujem za odpoveď.
Jana Motyčková
04.08.11,08:16
U doktorantov je vekový limit 30 rokov. Takže nebude.
Dajanka
05.08.11,17:05
Ďakujem za odpoveď.
fanky
05.12.11,07:41
Poprosím o vyjadrenie k situácií:Zamestnávateľ zamestná študenta ktorý dovršil vek 18 rokov.
Odmena za jednorázovú prácu ktorej predmetom sú software práce, bude cca 2000 Eur.
Zmluvu so študentom urobí podľa par. 51 zákona č. 40/1964 Obč. zákonníka. Pôjde
o nepomenovanú zmluvu.
(Zákon pripúšťa, aby účastníci uzavreli i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne upravená
v Občianskom zákonníku (§ 51 OZ). Zmluva však nesmie odporovať obsahu alebo účelu
Občianskeho zákonníka.)
Potom, zamestn. ani študent neodvádza na soc. poisť ani na zdr.poist., daň si študent
vysporiadá pri RZD, pričom využije odp.položku. Zamestnávateľ teda študenta nikde
neprihlasuje ani neplatí žiadné odvody. Teda ani na zdr. poistenie.
Je to podľa Vás obhajiteľné ?
Vopred vďaka
Jana Motyčková
05.12.11,08:48
Obhájiteľné to nie je.
Buď je to závislá činnosť (píšete zamestná) - robí na Vašich prostriedkoch (počítač, vývojový softvér, alebo má vlastný vývojový softvér?), potom z toho treba platiť aj sociálne aj zdravotné poistenie (zamestnávateľ) aj to zdaňujete.
Alebo to nie je závislá činosť, potom to bude buď jednorázová náhodná činnosť, ktorú zahrnie do §8 - tu si ale nemôźe uplatniť nezdaniteľnú časť a platí sa z toho zdravotné poistenie; alebo to zahrnie do §6 (samostatná zárobková činnosť) - tu si ale musí vybaví DIČ, nezdaniteľnú časť si odpočíta ale zaplatí zdravotné poistenie.
Marta V
10.03.13,15:33
Dobrý deň. Prosím Vás, študent od 1.1.2012 do 31.8.2012, SZČO od 1.7.2012 dosiahla zo živnosti za rok 2012 príjem 7000 €, výdavky spolu so zaplateným poistením na zdravotné poistenie 2990,32 €, čiže základ dane 4 009,68€. Uvedená osoba je od 1.2.2013 znovu študent denného štúdia VŠ. Chcela by som poprosiť o vysvetlenie, koľko bude platiť na zdravotné poistenie na základe podaného daňového priznania. Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.
Jana Motyčková
11.03.13,09:00
Ak sa pýtate na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, nie sú to celkom dostačujúce údaje - treba vedieť sumu na zdravotné poistenie. Predpokladám, že v tých výdavkoch je 40% + zdravotné poistenie, čiže výdavky na ZP sú teda 190,38€.
VZ bude teda 4200/2,14 = 1962,61.
Szčo bol 184 dní. Čistou szčo bol 122 dní.
VZ za obdobie, keď bol čistou szčo : 1962,61/184x122 = 1301,29, za toto obdobie minimálny VZ bol 339,89x4 = 1359,56 €.
VZ za zvyšné obdobie : 1962,61-1301,29 = 661,32
Celkový VZ : 1359,56+661,32 = 2020,88
Poistné 14% : 282,92
Odpočíta zaplatené preddavky (asi 190,38), rozdiel je nedoplatok.
veronikasad
11.03.13,09:07
Ak sa pýtate na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, nie sú to celkom dostačujúce údaje - treba vedieť sumu na zdravotné poistenie. Predpokladám, že v tých výdavkoch je 40% + zdravotné poistenie, čiže výdavky na ZP sú teda 190,38€.
VZ bude teda 4200/2,14 = 1962,61.
Szčo bol 184 dní. Čistou szčo bol 122 dní.
VZ za obdobie, keď bol čistou szčo : 1962,61/184x122 = 1301,29, za toto obdobie minimálny VZ bol 339,89x4 = 1359,56 €.
VZ za zvyšné obdobie : 1962,61-1301,29 = 661,32
Celkový VZ : 1359,56+661,32 = 2020,88
Poistné 14% : 282,92
Odpočíta zaplatené preddavky (asi 190,38), rozdiel je nedoplatok.
Janka, prečo 2,14?
Jana Motyčková
11.03.13,09:08
A prečo nie?
veronikasad
11.03.13,09:09
A prečo nie?
Lebo je to rok 2012
Jana Motyčková
11.03.13,09:36
V roku 2012 sa ešte delí 2,14. Podľa novelizovaného zákona sa postupuje až od r.2013. t.j. v r.2013 - 1,9, 2014 - 1,6, 2015 -1,486.
pavlinka
05.04.13,11:57
Študent denného pomaturitného štúdia odišiel v novembri 2013 pracovať do zahraničia.Štúdium neukončil pokračoval s tým že si vybavil individuálne štúdium a chodil domov na určené termíny . Zo dravotnej poisťovne nebol odhlásený keďže mal stále štatút študenta.Teraz v 4/2013 prerušil na rok štúdium.
Ako ho odhlásiť zo zdravotnej poisťovne? Najskôr ukončenie štúdia a potom odhlásenie zo ZP ?