zuzana
30.08.04,10:29
Prosím Vás podľa akého paragrafu mám dať výpoveď zamestnancovi, ktorý má už druhý týždeň absenciu, nedal o sebe vedieť, a neberie telefon?Neposielali sme mu zatiaľ, ani v predchádzaj.dobe žiadne upozornenia.Zamestnávateľ chce s ním skončiť pracovný pomer.Môže s ním okamžite skončiť pracovný pomer pre hrubé porušenie pracovnej discplíny?
Ervin
30.08.04,12:09
Takéto konanie zamestnanca t.j. opakovaná resp. reťazovitá zavinená neospravedlnená absencia je podľa môjho názoru závažným porušením pracovnej disciplíny

Myslím že možno uplatniť ok. skončenie prec. pomeru § 68 ods. 1. ZP ako aj výpoveď § 63 ods. 1 písm. e) ZP.

Treba však dodržať všetky náležitosti uvedených úkonov, doručovať treba podľa § 38 ZP.