kristina11
22.06.11,09:29
Dobry den,
viete mi prosim poradit, ake boli odvody v roku 2003 za zamestavatela a zamestnanca?
V aprili 2003 sme odhlasili posledneho zamestnanca a nasledne sme mali zo Socialnej poistovne kontrolu. Bola bez nalezu. V protokole skonstatovali, ze vsetky odvody boli zaplatene v spravnej vyske.
Teraz prisiel papier zo Socialky, ze dlzime na poistnom, lebo sme nespravne urobili predpis a nasledne odovod.
Tak si to chcem skontrolovat, ale neviem sa dopatrat, ake mali byt vtedy odvody.
Dakujem pekne.
srska
22.06.11,10:01
odvody v roku 2002 (http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=18692)

a v roku 2003 platilo toto:

Zákon č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti bol v priebehu roku 2002 novelizovaný zákonmi č. 328/2002 Z. z., č. 534/2002 Z. z. a č. 291/2002 Z. z. Žiadna z týchto novelizácií však nepriniesla zmenu vo výške príspevkov na poistenie v nezamestnanosti ani príspevkov do garančného fondu. Iba zákonom č. 328/2002 Z. z. sa upravilo znenie § 57 ods. 3 zákona ustanovujúce, kto je povinný platiť príspevky na poistenie v nezamestnanosti. Z výnimky neplatenia príspevku boli vyňatí zamestnanci, SZČO, spolupracujúce osoby a dobrovoľní platitelia príspevku, ak im bol priznaný výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok. Takéto osoby od 1. 7. 2002 platia príspevok na poistenie v nezamestnanosti.
Zákon č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení... bol v priebehu roku 2002 novelizovaný zákonmi č. 118/2002 Z. z., č. 457/2002 Z. z., č. 534/2002 Z. z. a č. 291/2002 Z. z. Žiadna z týchto novelizácií však nepriniesla zmenu vo výške poistného na zdravotné poistenie s výnimkou doplnenia jedného platiteľa poistného, ktorým bude Sociálna poisťovňa a orgán, ktorý priznáva, vypláca, zastavuje a odníma dávky nemocenského zabezpečenia podľa osobitného predpisu.
Zákon č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni bol v priebehu roku 2002 novelizovaný zákonmi č. 534/2002 Z. z., č. 280/2002 Z. z., č. 291/2002 Z. z. a č. 281/2002 Z. z. Žiadna z týchto novelizácií však nepriniesla zmenu vo výške poistného na dôchodkové zabezpečenie a nemocenské poistenie.
Pre rok 2003, napriek niekoľkým novelizáciám zákonov upravujúcich jednotlivé poistné odvody, nedochádza k žiadnym zmenám v ich platení oproti roku 2002. Je pravdepodobné, že významnejšiu zmenu prinesie až zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý nadobudne účinnosť od 1. 1. 2004 a zruší o. i. tak zákon o Sociálnej poisťovni, ako aj zákon o sociálnom zabezpečení..
Ing. Dušan Dobšovič (I/ 2003)

zdroj: www.poradca.sk (http://www.poradca.sk)
kristina11
22.06.11,16:05
Dakujem.
Gina Er
22.06.11,16:17
možno som mimotemyale to po toľkých rokoch môžu žiadať doplatiť? a vôbec,veď dali potvrdenie,že je všetko v poriadku :mad: