gatab
28.06.11,09:17
ahojte, vie mi niekto poradiť?

V roku 2010 sme prijali zálohovú platbu, ktorá bola vyúčtovaná s 19 % DPH.
V roku 2011 ukončujeme zákazku a odpočítavame zálohové platby, lenže v roku 2011 je 20 % DPH. Ako to mám urobiť? Ďakujem za skorú odpoveď
betka
28.06.11,09:20
gatab
28.06.11,11:05
ďakujem Ti veľmi pekne. Pekný deň
gatab
28.06.11,11:29
Betka, ešte raz Ti ďakujem za zaslanie materiálu, ale môj prípad som tam akosi nenašla.

My sme v r. 2010 dostali 100%tnú zálohu. Dajme tomu:

100 000,00 19 % 19 000,00 119 000,00

V 30.06.2011 ukončujeme zákazku. Čiže potrebujem odpočítať zálohu.
Zdaniteľné plnenie je rok 2011 - 20 % daň. Budeme doplácať to 1%?
betka
28.06.11,11:33
Príklad č.4
Spoločnosť A, platiteľ DPH si dňa 15.9.2010 objednala výrobu špeciálnych oceľových
konštrukcií od spoločnosti B, platiteľa DPH. Tovar bude vyrobený a dodaný vo
februári 2011. V rámci zmluvných podmienok boli dohodnuté nasledovné platby –
zálohy: 30 % pri objednaní tovaru a 60 % v decembri 2010; doplatok ceny pri dodaní
tovaru vo februári 2011. Kedy vzniká daňová povinnosť pri dodaní tovaru a aká
sadzba DPH sa uplatní pri konečnom vyúčtovaní tovaru vo februári 2011?
Odpoveď:
V uvedenom príklade vzniká daňová povinnosť v roku 2010 z titulu prijatia platieb
pred dodaním tovaru a v roku 2011 z titulu dodania tovaru. Spoločnosť B zdaní
v septembri 2010 prijatú zálohu vo výške 30 % z dohodnutej ceny za dodanie tovaru
sadzbou DPH 19 % a v decembri 2010 zdaní prijatú zálohu vo výške 60 %
z dohodnutej ceny za dodanie tovaru sadzbou DPH 19 %. Na prijaté zálohové platby
je spoločnosť B povinná vyhotoviť faktúry do 15 dní od prijatia jednotlivých
platieb. Pri dodaní oceľových konštrukcií vo februári 2011 urobí vyúčtovanie, t.j.
vyhotoví faktúru, v rámci ktorej odpočíta zaplatené zálohy, ktoré už boli zdanené 19%
3 / 5
sadzbou DPH a 20 % sadzbou DPH zdaní už len zostávajúcich 10 % z dohodnutej
ceny za dodanie tovaru, ktorá zostáva k úhrade.Nie nebudete doplácať, k úhrade je nula, leboste v roku 2010 dostali 100%, vtedy Vám vznikla DP-teda dňom prijatia platby